HR NEWS
  • Różnica pomiędzy premią a nagrodą

    Różnica pomiędzy premią a nagrodą0

    Premia jak i nagroda jest składnikiem wynagrodzenia. Pracodawca jednak nie ma obowiązku przyznawania ich pracownikom. Jeśli zdecyduje się na przyznanie takich świadczeń, powinien dokładnie określić, czy będą to nagrody (nazywane premiami uznaniowymi)

    CZYTAJ WIĘCEJ