HR NEWS
 • Czy bezrobotnemu przysługuje urlop od urzędu pracy?

  Czy bezrobotnemu przysługuje urlop od urzędu pracy?0

  Osoby rejestrujące się jako bezrobotne w urzędzie pracy często, szczególnie w okresie letnim, pytają o możliwość wyjazdu na wakacje bez konsekwencji utraty statusu.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Obowiązki pracodawcy po wypadku przy pracy

  Obowiązki pracodawcy po wypadku przy pracy0

  Wypadek przy pracy pozostaje nie tylko możliwym źródłem odpowiedzialności cywilnoprawnej pracodawcy, lecz rodzi również konieczność niezwłocznego podjęcia przez niego określonych czynności oraz stosowania odpowiednich procedur…

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zasada równości pracowników

  Zasada równości pracowników0

  Podstawową zasadą polskiego porządku prawnego jest równość obywateli wobec prawa, która zagwarantowana jest przez Konstytucję. Przepisy Kodeksu pracy regulują to zagadnienie bardziej szczegółowo, w kontekście odniesienia go do stosunku pracy.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Majątkowe prawa autorskie do utworów pracownika0

  Esencjonalnym, z punktu widzenia pracodawcy, elementem stosunku pracy, jest możliwość czerpania przez niego korzyści z wykonywanych przez pracownika czynności. Szczególnego znaczenia nabiera to w sytuacji wytwarzania przez pracowników utworów, które mogą podlegać pod regulacje przepisów prawa autorskiego.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego0

  Każdy pracownik ma zapewnione prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Stanowi ono jedno z podstawowych uprawnień pracownika, związanych ze stosunkiem pracy. Usankcjonowany w treści art. 152 Kodeksu pracy urlop wypoczynkowy jest na tyle istotną instytucją prawa pracy, że pracodawca wykluczył możliwość zrzeczenia się go przez pracownika. Pracodawca posiada jednak możliwość odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego.

  CZYTAJ WIĘCEJ