HR NEWS
  • Świadectwa pracy

    Świadectwa pracy0

    Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców odstępuje od zasady wydawania świadectwa pracy po 24 miesiącach zatrudnienia.

    CZYTAJ WIĘCEJ