Czas pracy osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności

Czas pracy osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności

W stosunku do pracowników z lekkim stopniem niepełnosprawności czas pracy powinien być ustalany w następujący sposób:

a)    Pracownicy o wszystkich stopniach niepełnosprawności nie mogą pracować dłużej niż 8 godz. na dobę oraz 40 godz. w tygodniu. Pracowników z lekkim stopniem niepełnosprawności nie dotyczy możliwość skrócenia czasu pracy do 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu wynikające.

b)    Nie powinno się stosować względem tych pracowników systemu równoważnego czasu pracy, systemu pracy w ruchu ciągłym, systemu pracy weekendowej czy też skróconego tygodnia pracy, które to dopuszczają stosowanie przedłużonej normy dobowej pracy, w przypadku jednak stosowania niniejszych systemów konieczne jest zachowanie dobowej nomy czasu pracy w wymiarze 8 godzin.

c)    Pracownicy niepełnosprawni nie mogą być zatrudniani w porze nocnej.

d)    Pracownicy ci mają prawo do dodatkowej przerwy wliczanej do czasu pracy w wymiarze 15 minut. Niniejsza przerwa jest przerwą dodatkową względem przerwy 15 minutowej przysługującej pracownikom, których dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin.

Podstawa prawna: Ustawa  z dnia 27 sierpnia 1997 r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz.U. Nr 24, poz. 141)

 

Autor: Krzysztof Sosnowski, aplikant radcowski w Kancelarii Prawa Pracy „Wojewódka i Wspólnicy” Sp. k.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

NEWSLETTER

HUMAN RESOURCES
HOT NEWS

OSTATNIO DODANE
SOCIAL HR CORNER