PRAWO

Wypalenie zawodowe jednak jako wskazanie medyczne do L4, ale przepisy nie są precyzyjne. Co na to psychiatrzy?

Wypalenie zawodowe zostało wpisane do Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD-11) z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku.
Czytaj więcej

Fakty i mity o sygnalistach

Ilona Jaśkiewicz z Qualitime komentuje najczęstsze fakty i mity dotyczące projektu ustawy o ochronie sygnalistów.
Czytaj więcej

Zgłaszanie naruszeń przez sygnalistów – nowe rozwiązania i dotychczasowe regulacje sektorowe

W jaki sposób przedsiębiorca może zapewnić anonimowość sygnalisty?
Czytaj więcej

Czy odmowa pracownika powrotu do pracy z kraju, w którym jest zatrudniony może stanowić podstawę do rozwiązania umowy o pracę?

Konsekwencje odmowy pracy w trybie stacjonarnym.
Czytaj więcej

Pandemia COVID-19 umacnia dyskryminację płacową kobiet

Co trzecia kobieta uważa, że w czasie pandemii zmniejszyły się możliwości rozwoju ich umiejętności.
Czytaj więcej

Świadczenia związane z chorobą a praca zdalna

W jaki sposób przepisy dotyczące świadczeń chorobowych powinny zostać zastosowanie w odniesieniu do pracowników na home office?
Czytaj więcej

Obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy a praca zdalna

BHP na home office.
Czytaj więcej

Luka płacowa to nie mit – jak z nią walczyć?

Luka płacowa to poważny problem. Co jest jej przyczyną?
Czytaj więcej

Nowe obowiązki dla pracodawców wynikające z Dyrektywy dot. tzw. sygnalistów

Kim jest wspomniany sygnalista wg przepisów Dyrektywy i co może być przedmiotem jego zgłoszenia?
Czytaj więcej

Brak porozumienia, ale praca wre. Ministerstwo chce uregulować przepisy na home-office

Intensywna praca zdalna towarzyszy nam od prawie roku i choć nie jest to model całkowicie nowy — krajowa legislatura nadal nie uregulowała wszystkich kwestii związanych z home-office. Po nieco burzliwych konsultacjach społecznych, projekt nowelizacji Kodeksu Pracy wrócił do resortu. Co będzie dalej? “Zdalna” zamiast “tele-” Dyskusja o nowelizacji Kodeksu Pracy przyspieszyła wraz z tzw. ustawą
Czytaj więcej

NEWSLETTER

HUMAN RESOURCES
HOT NEWS

OSTATNIO DODANE
SOCIAL HR CORNER