Dlaczego dyrektor HR powinien być prawą ręką prezesa?

Dlaczego dyrektor HR powinien być prawą ręką prezesa?

Warto zwrócić uwagę na 3 ważne funkcje i zadania działu HR, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla przyszłości firmy.

Wyszukiwanie i zatrudnianie najlepszych pracowników

Może się wydawać, że rekrutacja to nic skomplikowanego – po prostu daje się ogłoszenie, a potem wybiera  kandydata najbardziej pasującego na dane stanowisko. W rzeczywistości jest to jednak bardzo skomplikowany proces pełen trudnych decyzji i dylematów. Błędy, zaniedbania lub pomyłki rekruterów mogą być dość kosztowne, co potwierdza badanie przeprowadzone w 2015 r. przez CareerBuilde, w ramach którego aż 48% ankietowanych prezesów firm przyznało, że ich organizacje poniosły straty z powodu nieefektywnego procesu rekrutacji. Pracownicy działów HR mają świadomość, że znalezienie dobrego, utalentowanego, gotowego na wyzwania i rozwój pracownika będzie coraz trudniejsze. 95% rekruterów uczestniczących w badaniu zorganizowanym przez Jobvite przewiduje, że w 2017 r. rekrutacja będzie tak samo lub bardziej trudnym i wymagającym procesem jak wcześniej. Działy HR wiedzą, że ma sensu zatrudniać pracowników tak szybko i tanio, jak to możliwe, lepiej natomiast skupić się na poszukiwaniu najlepszych ludzi na rynku pracy, bo to na dłuższą metę jest znaczenie bardziej opłacalne dla firmy. W wielu firmach działy zajmujące się zarządzaniem zasobami ludzkimi są skupione na wskaźnikach dotyczących już zatrudnionych osób, takich jak wydajność czy retencja, warto jednak zwrócić uwagę też na dane dotyczące procesu rekrutacji (takie jak koszty czy czas szukania pracownika), bo to właśnie umiejętne pozyskiwanie nowych osób może mieć kluczowe znaczenie dla ogólnej kondycji organizacji jako całości. Jeśli dział HR znajdzie sposób, na przyciągniecie do firmy talentów, a potem na dbanie o ich satysfakcję i motywację, pracownicy będą wykonywać swoją pracę dobrze i wydajnie, dzięki czemu firma będzie może działać stabilnie i rozwijać się, oszczędzając przy tym  czas i pieniądze.

Dbanie o zaangażowanie pracowników

Zaangażowanie pracowników to obecnie jeden z największych problemów firm na całym świecie. Według sondażu Gallupa 2013 State of the American Workplace, w którym wzięło udział  ponad 350 tys. respondentów, zniechęceni pracownicy to wielka strata  dla amerykańskich firm – łączne koszty utraconej produktywności szacuje się na 450-550 mld USD rocznie.

Działy HR starają się jednak trzymać rękę na pulsie i dbać o motywację oraz zaangażowanie personelu. Na poziom zaangażowania wpływa tak naprawdę kilka czynników, takich jak dowody uznania, informacje zwrotne, możliwość uczenia się i rozwoju, płaca i dodatki, a także równowaga między pracą a życiem prywatnym. Działy HR nieustannie prowadzą badania dotyczące zaangażowania, wprowadzają programy motywacyjne, zapewniają możliwości rozwoju, wszystko po to, by bardziej związać pracownika z firmą i jej kulturą organizacyjną. Głęboki sens i znaczenie tych działań potwierdza badanie przeprowadzone przez Globforce w 2016 r. – aż 82% biorących w nim udział pracowników stwierdziło, że kiedy czują się doceniani, są bardziej zaangażowani, a 78 procent pracuje wtedy bardziej wydajnie.

Dostarczanie informacji kluczowych dla przyszłości firmy

Działy HR są najbliżej ludzi, dzięki czemu mają często ciekawe spostrzeżenia i unikalne informacje, które powinny być brane pod uwagę przy podejmowaniu ważnych decyzji biznesowych. Dział HR nie jest zwykle uważany za część zespołu strategii, ale 65% prezesów uczestniczących w badaniu CareerBuilder stwierdziło, że po recesji opinie od osób odpowiedzialnych za kwestie personalne mają dla nich większe znaczenie, a 73% przyznało, że dyrektor HR dostarczył danych, które zostały włączone do strategii biznesowej. Ponad połowa badanych prezesów (57%) uważa, że szefowie HR są w stanie odpowiednimi działaniami wpłynąć na wzrost wydajności i obniżenie kosztów poprzez lepsze wykorzystanie kapitału ludzkiego firmy. Zacieśnienie współpracy miedzy działem HR a osobami zajmującymi najważniejsze stanowiska może przynieść bardzo pożądane efekty. Badanie przeprowadzone w 2014 r. przez EY pokazuje, że firmy, które mogą się pochwalić lepszą kooperacją między działami HR i finansów, osiągają też wyższe wyniki finansowe, a przy tym notują poprawę całej gamy wskaźników HR, z zaangażowaniem pracowników na czele.

Skuteczne działy HR pomagają organizacjom wykorzystać jak najlepiej potencjał pracowników, dbając jednocześnie o ich satysfakcję i zaangażowanie. Dzięki spostrzeżeniom i danym dostarczanym przez osoby zajmujące się zarządzaniem zasobami ludzkimi,  prezesi mogą podejmować lepsze decyzje dotyczące kierunków rozwoju, co przynosi wymierne korzyści dla całej organizacji.

 

Źródło: entrepreneur.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

NEWSLETTER

HUMAN RESOURCES
HOT NEWS

OSTATNIO DODANE
SOCIAL HR CORNER