E-zwolnienia już od 1 lipca 2018

E-zwolnienia już od 1 lipca 2018

Przypominamy, że w przypadku gdy pracodawca posiada konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, może śledzić na bieżąco zmiany dotyczące elektronicznych zwolnień lekarskich wystawianych pracownikom.  Pracodawca może również w ramach konta wypełnić wniosek o przeprowadzenie kontroli e-zwolnienia. W takim celu jednak, pracodawca powinien posiadać podpis elektroniczny (profil zaufany lub certyfikat kwalifikowany).

Pracodawcy rozliczający składki co najmniej 5 osób, zobowiązani są do założenia konta na platformie ZUS. Dla mniejszych przedsiębiorców, założenie konta jest fakultatywne. Gdy pracodawca nie posiada konta na PUE ZUS, po 1 lipca 2018 r. po wystawieniu  e-zwolnienia, lekarz wydrukuje wystawione e-zwolnienie i wręczy pracownikowi, wcześniej podpisując i opieczętowując dokument.  W takim wypadku, pracownik nadal będzie miał obowiązek dostarczenia pracodawcy zwolnienia w ciągu 7 dni od jego wystawienia. Gdy wystawienie e-zwolnienia nie będzie możliwe np. z powodu braku dostępu do Internetu, lekarz wystawi zaświadczenia na formularzu wydrukowanym  z systemu.

Firma nieposiadająca profilu informacyjnego płatnika składek ma obowiązek poinformować pracownika, w formie pisemnej, w pierwszym dniu podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, o obowiązku dostarczania przez pracownika wydruku zaświadczenia lekarskiego albo zaświadczenia lekarskiego wypisanego na formularzu wydrukowanym z systemu. W przypadku zarejestrowania profilu w systemie ZUS, pracodawca ma 7 dni a poinformowanie pracowników na piśmie o ustaniu obowiązku dostarczania mu przez pracowników zwolnień w formie tradycyjnej.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

NEWSLETTER

HUMAN RESOURCES
HOT NEWS

OSTATNIO DODANE
SOCIAL HR CORNER