Elektroniczne zwolnienia lekarskie od 1 lipca 2018 r.

Elektroniczne zwolnienia lekarskie od 1 lipca 2018 r.

W dniu 15 maja 2017 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw.

Wprowadzona nowelizacja zakłada, że od 1 lipca 2018 r. podmioty uprawnione do wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy będą miały obowiązek ich wydawania jedynie w formie elektronicznej.

Obecnie na mocy poprzedniej nowelizacji ww. ustawy z dnia 15 maja 2015 r. obok tradycyjnych tj. papierowych zwolnień lekarskich istnieje również możliwość wystawiania ich w formie elektronicznej „E-ZLA”. Z uwagi na fakt, że ustawa wymaga aby E-ZLA były podpisywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w praktyce forma elektroniczna zwolnień lekarskich praktycznie nie występuje.

W ocenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uzasadnieniem wprowadzanych zmian oraz przyczyną braku upowszechniania się elektronicznej formy zwolnień jest fakt, iż wymagany do ich wystawiania podpis elektroniczny jest płatny, a koszty jego zakupu obciążają w całości lekarza. Dotychczasowa alternatywa w postaci bezpłatnego profilu ePUAP w ocenie samych lekarzy jest natomiast zbyt czasochłonna i skomplikowana w codziennej obsłudze.

Po wejściu w życie zmian tj. od 1 grudnia 2017 r. uwierzytelnianie elektronicznych zwolnień lekarskich będzie mogło się odbywać przy użyciu platformy usług elektronicznych ZUS, która będzie bezpłatna oraz prostsza w obsłudze dla lekarzy. Dane ubezpieczonych gromadzone w rejestrach ZUS oraz dane samego lekarza będą bowiem automatycznie pobierane z systemu co ma usprawnić ww. procesy.

Wprowadzane zmiany mają na celu zakończenie już rozpoczętej automatyzacji systemu elektronicznego wystawiania zwolnień lekarskich, poprawę jego efektywności oraz eliminację słabych punktów prowadzących do nadużyć wobec ZUS i płatników składek. W ocenie resortu liczba krótkookresowych zwolnień lekarskich wystawianych w Polsce jest obecnie przeważająca, a konieczność elektronizacji samego systemu ich wystawiania jest niezbędna dla realnej możliwości weryfikacji i kontroli prawidłowości podstaw poszczególnych zwolnień lekarskich.

Rafał Kmiecnik – aplikant radcowski w Kancelarii Radców Prawnych CZUBLUN TRĘBICKI Sp. p.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

NEWSLETTER

HUMAN RESOURCES
HOT NEWS

OSTATNIO DODANE
SOCIAL HR CORNER