Jak sprawić, żeby duży zespół sprawnie ze sobą współpracował – wywiad

Jak sprawić, żeby duży zespół sprawnie ze sobą współpracował – wywiad

Wywiad z Rafałem Piwowarskim – Dyrektorem Fabryki Danone w Bieruniu.

HRnews.pl: Niedawno objął Pan stanowisko dyrektora Fabryki Danone w Bieruniu, w której powstają produkty trafiające nie tylko na polski rynek, ale również do ponad 20 krajów w całej Europie. Czy zarządzanie fabryką z tak dużym potencjałem produkcyjnym jest dla Pana wyzwaniem?

Rafał Piwowarski: Fabryka w Bieruniu jest jedną z największych w europejskich strukturach DANONE, co wynika głównie z szerokiej skali jej działania, ale również ze specjalizacji w zakresie wybranych formatów produktowych. Serki i jogurty, które razem z zespołem tworzymy w Bieruniu, trafiają na stoły konsumentów ponad 20 krajów, głównie z Europy Zachodniej, oraz do Stanów Zjednoczonych. Systematycznie zwiększamy skalę eksportu. Tak duża kompleksowość jest wyzwaniem zarówno dla mnie, jak i całego zespołu fabryki. Wymaga harmonijnego zgrania wielu procesów, tak by fabryka mogła działać efektywnie, a jednocześnie nieustannie oferować wysoką jakość produktów, którą cenią konsumenci w wielu częściach Europy. Nad tym czuwa zespół blisko 600 doświadczonych pracowników, z którymi mam przyjemność współpracować na co dzień. Bieruński zakład to również jeden z największych pracodawców w regionie. Długofalowo współpracujemy z lokalnymi dostawcami, a swoimi działaniami stymulujemy również rozwój powiązanych z nami gałęzi gospodarki, co pozwala nam pozytywnie wpływać na otoczenie – mam na myśli zarówno region, jak i polską gospodarkę.

HRnews.pl: Proszę opowiedzieć o Pana wcześniejszych doświadczeniach.

Rafał Piwowarski: Od blisko 20 lat pracuje w firmach z branży produkcyjnej, natomiast z grupą spółek DANONE jestem związany od 7 lat. Pracę w firmie rozpoczynałem w roli dyrektora jednego z zakładów rozlewniczych Żywiec Zdrój. Natomiast bezpośrednio przed dołączeniem do zespołu bieruńskiej fabryki, pracowałem w międzynarodowych strukturach DANONE, odpowiadając za bezpieczeństwo i efektywność procesów w fabrykach firmy na całym świcie. To doświadczenie uważam za wręcz bezcenne, bo pozwoliło mi poznać najlepsze praktyki z wielu krajów i kontynentów. Ta wiedza pozwala mi dziś inspirować zespół z Bierunia do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, tak by móc kontynuować proces ciągłego doskonalenia procesów – czyli podejście, z którego fabryka słynie.

HRnews.pl: Jak sprawić, żeby duży zespół sprawnie ze sobą współpracował, skutecznie realizując postawione przez firmę cele?

Rafał Piwowarski: Zespół fabryki tworzy aż 600 pracowników o zróżnicowanych kompetencjach. Dzięki ich zaangażowaniu fabryka dynamicznie się rozwija, realizowane są kolejne inwestycje, pozwalające zwiększać efektywność i elastyczność procesu produkcyjnego oraz wprowadzać kolejne warianty produktowe do naszej oferty. To zaangażowanie jest efektem kilku aspektów, wyróżniających nasze środowisko pracy. Wśród kluczowych czynników wymieniłbym trzy, które osobiście szczególnie cenię. Pierwszym są jasno postawione cele, które pozwalają nam wszystkim zmierzać w tym samym kierunku. Drugi element to otwarta komunikacja i związana z tym nieustanna wymiana myśli, wiedzy i pomysłów na wszystkich szczeblach. Trzeci natomiast to kultura organizacyjna i zadbanie o to, by fabryka była przyjaznym miejscem do pracy i rozwoju pracowników. Dzięki takiemu podejściu nasza fabryka nie tylko osiąga sukcesy biznesowe, ale jest też cenionym pracodawcą – co jest zauważalne również we wskaźnikach HR-owych. Średni staż pracy u nas to ponad 10 lat, a wskaźnik rotacji wynosi zaledwie 7% i jest trzykrotnie niższy niż wynosi średnia dla Polski.

Pamiętam swoje pierwsze tygodnie pracy w Bieruniu. Moje wprowadzenie w rolę przebiegło bardzo sprawnie, właśnie dzięki temu, że zawsze mogłem liczyć na otwartość zespołu i proaktywne dzielenie się wiedzą.

HRnews.pl: Konkurencja na lokalnym rynku pracy jest bardzo duża, między innymi ze względu na znajdującą się w pobliżu Bierunia Specjalną Strefę Ekonomiczną. Czym firma przyciąga do siebie nowych pracowników?

Rafał Piwowarski: To prawda. Konkurencja jest bardzo duża, ale to dobrze. Taka sytuacja motywuje mnie i mój zespół do poszukiwania atrakcyjnych rozwiązań dla obecnych i przyszłych pracowników. Jednym z takich nowych, niestandardowych działań, jakie właśnie wprowadziliśmy, jest podpisanie porozumienia o współpracy między Danone a Powiatowym Zespołem Szkół w Bieruniu. Umowa gwarantuje realizację wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych, tak by skuteczniej dopasowywać kwalifikacje przyszłych pracowników do faktycznych potrzeb generowanych przez lokalny rynek pracy. Organizujemy specjalne warsztaty dla uczniów, które pozwalają poznać proces produkcji oraz oferujemy cykl praktyk zawodowych.

HRnews.pl: Co sprawia, że obecni pracownicy fabryki chcą wiązać się z firmą na dłużej?

Rafał Piwowarski: Danone oferuje stabilne warunki zatrudnienia oraz perspektywy rozwoju zawodowego, a każdy pracownik może liczyć na indywidualne podejście. Dzięki temu pracownicy mogą planować swoją ścieżkę kariery, obejmującą różne stanowiska. Fabryka jest postrzegana jako przyjazne miejsce pracy również ze względu na bogatą ofertę benefitów, takich jak m.in. prywatna opieka medyczna, specjalny program wspierania młodych rodziców czy indywidualne rozwiązania dopasowane do potrzeb pracowników.  Dobrym przykładem jest program Jedno Zdrowie, w ramach którego pracownicy mogą korzystać z masaży, konsultacji z lekarzami różnych specjalizacji czy wykonać badania profilaktyczne w miejscu pracy. To tylko przykłady wybranych działań, poprzez które zachęcamy pracowników do zmiany nawyków – w tym żywieniowych – na zdrowsze. Wyróżnia nas także przyjazna kultura organizacyjna oraz wyjątkowe podejście do kwestii bezpieczeństwa pracy, co uważamy za nasz największy priorytet.

Z drugiej strony myślę, że ważny dla pracowników jest również fakt angażowania się fabryki w lokalne inicjatywy społeczne i środowiskowe, a także to, że prowadzimy własne programy. Dla przykładu obserwuję dumę wszystkich osób, zarówno z biura, jak i z produkcji, z naszej Akademii Jogurtu Kids. Są to wycieczki po fabryce dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym połączone z edukacją żywieniową oraz ekologiczną. Pracownicy witają się z dziećmi, machają do nich oraz chętnie się angażują w samą organizację tych wizyt.

HRnews.pl: Czy wieloletni pracownicy mogą rozwijać się zawodowo? W jaki sposób?

Rafał Piwowarski: Zdecydowanie tak. Wychodzimy z założenia, że warto stawiać na indywidualny talent każdego pracownika. Rozwijaniu go służy indywidualny plan rozwoju, jakim objęci są wszyscy pracownicy. Plan ten określa kierunki, w jakich pracownik chce się rozwijać oraz konkretne działania rozwojowe, jakie zostaną zrealizowane. Dzięki takiemu podejściu pracownik może nabywać umiejętności przydatnych w obecnej, ale i w przyszłych rolach. Dodatkowo regularnie informujemy o rekrutacjach na różne stanowiska w ramach całej grupy spółek DANONE, którą tworzą również m.in. Żywiec Zdrój, NUTRICIA oraz Nutricia Medyczna. Możliwe są zmiany stanowisk między spółkami w Polsce, ale również w innych krajach, czego przykładem może być moja ścieżka kariery. W samej fabryce w Bieruniu w ciągu ostatnich dwóch lat zrealizowaliśmy aż blisko 220 wewnętrznych awansów.

HRnews.pl: Jakie formy motywowania pracowników do rozwoju i efektywnej pracy Danone oferuje w swojej fabryce?

Rafał Piwowarski: Obok bogatej oferty benefitów, inicjatyw budujących przyjazne miejsce pracy czy możliwości rozwoju zawodowego, o których wspominałem wcześniej, ciekawą praktyką jest nasz autorski Program Doceniania Pracowników. Polega on na dostrzeganiu pracy i osiągnięć współpracowników w zakresie efektywności, pracy zespołowej czy zaangażowania. Każdy pracownik może nominować do nagrody swojego kolegę lub zespół, który według niego powinien być wyróżniony. Dzięki temu programowi jeszcze silniej integrujemy nasz zespół ze sobą, budujemy grupę ludzi, która potrafi wzajemnie się szanować i doceniać codzienne starania.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

NEWSLETTER

HUMAN RESOURCES
HOT NEWS

OSTATNIO DODANE
SOCIAL HR CORNER