Raportowanie czy analityka HR – główne wyzwania HR w najbliższej przyszłości.

Raportowanie czy analityka HR – główne wyzwania HR w najbliższej przyszłości.

Aktualnie żyjemy w czasach rewolucji technologicznej. Dotyka ona wszystkich obszarów funkcjonowania firm, w tym również obszaru HR. Coraz bardziej dostępne, lepsze, dające nowe możliwości rozwiązania informatyczne zmieniają sposób pracy działów personalnych. Coraz więcej organizacji zaczyna korzystać z systemów pozwalających na zarządzanie procesami HR, dostrzegając w nich realne korzyści. Pośród wielu z nich, niewątpliwe kluczową korzyścią jaką dostarczają takie narzędzia są automatyczne tworzone raporty i zestawienia, i to zarówno dla osób pracujących w HR, ale także dla menedżerów na każdym szczeblu zarządzania organizacji. To dzięki nim – systemom HRowym, dotychczasowa, często bardzo czasochłonna i żmudna praca wielu specjalistów HR została praktycznie wyeliminowana do zera.

Z pewnością można postawić tezę, że nastąpił duży skok jakościowy w pracy działu personalnych. Z arkuszy papierowych, poprzez arkusz excelowe, dzisiaj korzystamy z narzędzi online usprawniających zarządzanie procesami HR-owymi. Pytanie, który jednak warto zadać to czy proces tej zmiany już się zakończył? W mojej opinii z pewnością nie. To, co dzisiaj znakomita większość systemów HR-owych dostarcza to gotowe zestawienia w formie tabel i wykresów, a także możliwość tworzenia na bazie zgromadzonych w nich danych różnego rodzaju raportów w oparciu o zastosowane filtry. To oczywiście ważna funkcjonalność, bo tak jak wspomniałem wcześniej, tworzenie ich w automatyczny lub pół automatyczny sposób i tak jest dużym ułatwieniem w stosunku do pracy na excelu (badanie HRbiznestrendy zrealizowane w zeszłym roku przez Millword Brown na próbie ponad 300 przedsiębiorstw pokazało, że ponad 61% firm wciąż korzysta z excela do takich celów w Polsce). Bez względu na to jak bardzo wykorzystamy jego funkcjonalność to i tak nie umożliwi nam to zebrania, a także przetworzenia wszystkich danych jednocześnie. Niemniej jednak, pomimo zastosowania nowych narzędzi w formie systemów online to dalej jest tylko raportowanie. Czy wdrożenie systemów HR w organizacji nie daje jednak większych możliwości niż tylko raportowanie danych? Z pewnością tak. W tym momencie powinno się pojawić pojęcie analityki HR. Pojęcie jakże często używane przez HR-owców, które pojawia się aktualnie na większości konferencji HR-owych. Pojęcie jednak, które jest bardzo różnie rozumiane, a patrząc na nie przez pryzmat systemów informatycznych, w bardzo okrojonym zakresie przez nie dostarczana. Wynika to z kilku kluczowych uwarunkowań, które są podstawą do efektywnego wykorzystania analityki HR w organizacji.

Pierwszym z nich to charakterystyka systemów – muszą to być systemy, które pozwalają na zarządzanie wszystkimi procesami HR-owymi w organizacji – jedno, kompleksowe rozwiązanie połączone z innymi systemami wewnętrznymi tj. z systemem kadrowo-płacowym, systemami finansowymi, systemem crmowym lub  ERP. Dopiero wtedy możemy mówić o tzw. Big Data HR – czy posiadaniem pełnej wiedzy na temat pracy pracowników w organizacji. Systemy jednoprocesowe, czyli np. do zarządzania rekrutacjami czy też innymi poszczególnymi procesami nigdy nie spełnią tego kryterium, a próba tworzenia systemów wymiany danych pomiędzy nimi praktycznie jest nie możliwa, a jeżeli już – bardzo trudna i kosztowna dla realizacji.  Podsumowując, żeby system był dobrym źródłem analityki HR musi pozwalać na zarządzanie obsługiwanymi w organizacji procesami, a także mieć szeroki dostęp do wszystkich potrzebnych danych.

Drugi z nich to kwestia samej definicji analityki HR. Z mojej perspektywy jest to dostarczanie przetworzonych danych, które poprzez połącznie odpowiednich danych ze sobą i pokazanie ich w odpowiedni sposób pozwala na podejmowanie trafnych decyzji personalnych w organizacji. I to właśnie odróżnia analitykę od prostego raportowania. Raportowanie bowiem (tzw. Hindsight) odpowiada na pytanie co się wydarzyło?, a analityka (tzw. insight) odpowiada na pytanie: dlaczego tak się wydarzyło?. Przedstawiając zagadnienie analityki HRowej warto wspomnieć także o kolejnym poziomie jaki z perspektywy odbiorcy danych, czyli menedżerów i działów personalnych jest najważniejszy, a mianowicie o tzw. predykcji danych (Predictive analitycs). To kolejny poziom zaawansowania przetwarzania danych po w/w insighcie, który na bazie zgromadzonych danych historycznych, zebranych potrzeb organizacji, a także jeżeli to możliwe, danych benchmarkowych pozwala na uzyskanie odpowiedzi na pytanie: co się wydarzy?. Z pewnością nikogo nie zaskoczę, gdy napiszę, że większość organizacji nie realizuje analityki na poziomie predykcji danych. Co ciekawe to nawet nie wynika to często z braku wykorzystywania w swojej organizacji odpowiedniego sytemu HR-owego, który by na to pozwalał.

I tutaj pojawia się trzecia, ważna kwestia. Niestety z moich wieloletnich doświadczeń na polskim rynku HR, a także pełnionych funkcji (między innymi jestem członkiem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia HRBP) pozwolę sobie wysunąć opinie, że wielu specjalistów/menedżerów HR nie potrafi dzisiaj odpowiedzieć jakiego typu mierniki są im potrzebne, aby analizować obsługiwane w ich organizacji procesy pod kątem efektywności biznesowej. Do tego często nakłada się wyzwanie w postaci kompetencji analitycznych, których poziom nie powala na bardziej zaawansowane przetwarzanie danych.

Mając na uwadze powyższe, cieszę się, że mogę napisać, iż został uruchomiony od 1 kwietnia 2017 r nowatorski projekt, którego  efektem ma być stworzenie zawansowanego modułu analitycznego w ramach systemu HRsys. Jest to projekt badawczo rozwojowy, dofinansowany z funduszy unijnych, a ramach którego po raz pierwszy w Polsce zaprosimy do współpracy dyrektorów personalnych kluczowych organizacji, a także przeprowadzimy na szeroką skalę badania, które pozwolą zdefiniować matrycę kluczowych mierników efektywności procesów HRowych w organizacji. Wszystkim firmom, jakie będą chciały wziąć udział w projekcie i udostępnić dane o funkcjonujących procesach HRowych udostępnimy bezpłatnie stworzony moduł analityczny, który pozwoli im porównywać swoje wyniki z innymi podobnymi organizacjami. Głównym produktem projektu ma być wystandaryzowany katalog mierników procesów HR, który pozwoli na efektywną analizę danych w kluczowych obszarach zarządzania pracownikami na najbardziej zaawansowanym poziomie.

Tego typu projekty, a także inne działania promujące nowy sposób postrzegania HR w organizacji powodują, że świadomość w zakresie analityki cały czas się zmienia na lepsze. Ważne jednak, aby już dzisiaj mieć świadomość aktualnych możliwości i kierunków w jakim podąża obecnie wiele organizacji dla których zaawansowana analityka HR to podstawowe narzędzie do budowania przewagi konkurencyjnej nad innymi firmami.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

NEWSLETTER

HUMAN RESOURCES
HOT NEWS

OSTATNIO DODANE
SOCIAL HR CORNER