Recepta na wykwalifikowany, inkluzywny i zdywersyfikowany zespół.

Recepta na wykwalifikowany, inkluzywny i zdywersyfikowany zespół.

Redakcja HRnews.pl: Jak postrzega Pani swoją rolę jako osoby zarządzającej HR w jednej z największych instytucji finansowych na świecie?

Paulina Nozdryn-Płotnicka, Senior HR Business Partner & Head of HR Poland: Skupiam się na budowaniu, rozwijaniu i wspieraniu wysoko wykwalifikowanej oraz inkluzywnej i zdywersyfikowanej kadry w polskim biurze BNY Mellon, która najlepiej będzie wspierała rolę, jaką organizacja pełni w sektorze finansowym. Z codziennej perspektywy oznacza to, że mój zespół nieustannie wsłuchuje się w potrzeby pracowników, pracuje nad wdrożeniem narzędzi i zasobów, które mogą ich wesprzeć, a także prowadzi przejrzystą i otwartą komunikację.

Redakcja HRnews.pl: Jak postrzega Pani różnice pomiędzy zaspokajaniem potrzeb pracowników w wieku 20+ i 55+?

Paulina Nozdryn-Płotnicka: Podczas, kiedy każda z tych grup pracowników ma inne potrzeby, BNY Mellon zauważa różne punkty widzenia i dostosowuje się do rynku oraz realizuje w tym nasze firmowe hasło „consider everything”, czyli „zwracaj uwagę na wszystko”. Pracownicy BNY Mellon są traktowani indywidualnie i każdego z nich wpieramy w rozwoju, niezależnie od wieku. Rozwój ten jest możliwy dzięki zbieraniu doświadczenia w pracy, wykonywaniu zróżnicowanych zadań, odbywaniu szkoleń osobistych i on-line, globalnej ekspozycji oraz sieci kontaktów i edukacji zewnętrznej.

Redakcja HRnews.pl: Co pracownicy z obu tych grup wiekowych mogą dać firmie?

Paulina Nozdryn-Płotnicka: W BNY Mellon pracują cztery pokolenia. Ta różnorodność jest wręcz wpisana w nasze DNA – różnorodność środowisk, doświadczeń i poglądów jest tym, co napędza nasz komercyjny sposób myślenia, konkurencyjność i wysoki poziom wykonywanej pracy.

Redakcja HRnews.pl: Czy jest możliwa harmonijna współpraca między nimi? Co by Pani zasugerowała innym menadżerom HR jeśli chodzi o wsparcie takiej współpracy?

Paulina Nozdryn-Płotnicka: Chociaż dążymy do harmonijnej współpracy, rozumiemy, jak ważne w niej są wzajemne wyzwania, nawet jeśli czasem są one „niewygodne”. Naszą rolą jest kwestionowanie status quo. Mówimy klientom to, co powinni usłyszeć, a nie, co usłyszeć chcą. Musimy być świetnymi menedżerami zmian, abyśmy mogli pomóc organizacji w ciągłych zmianach i transformacjach, które stały się normą.

Redakcja HRnews.pl: Jak Pani zdaniem powinien wyglądać idealny proces rekrutacyjny?

Paulina Nozdryn-Płotnicka: Nie ma „idealnego procesu rekrutacji”. Uważam jednak, że istnieją trzy podstawowe aspekty dobrego środowiska rekrutacyjnego. Po pierwsze, potrzebne jest efektywne planowanie zatrudnienia przez menedżerów, tak aby HR mógł ich odpowiednio wspierać. Po drugie, warto korzystać z systemu poleceń wewnętrznych i zewnętrznych. Po trzecie, system rekrutacji musi być dobrze naoliwioną maszyną, aby szybko zamykać otwarte stanowiska, zatrudniając wysoko wykwalifikowanych pracowników.

Redakcja HRnews.pl: Jakich konkretnie osób poszukują Państwo do pracy w Polsce?

Paulina Nozdryn-Płotnicka: Obecnie w BNY Mellon Polska poszukujemy przede wszystkim osób specjalizujących się w: zarządzaniu jakością, zmianą i projektami oraz wsparciu kierownictwa, marketingu i procesach prawnych.

Redakcja HRnews.pl: Jakie stanowiska mają Państwo do zaoferowania uchodźcom z Ukrainy?

Paulina Nozdryn-Płotnicka: BNY Mellon angażuje się w tworzenie możliwości zatrudnienia obywateli Ukrainy, którzy opuścili ojczyznę w wyniku konfliktu zbrojnego. Chcąc ich wesprzeć w utrzymaniu rodzin i odzyskaniu poczucia stabilności w tych bezprecedensowych czasach, oferujemy stanowiska od poziomu podstawowego do doświadczonych specjalistów w dziedzinie finansów, technologii i zasobów ludzkich.

Redakcja HRnews.pl: Jak widzi Pani rynek pracy w najbliższych 12 – 24 miesiącach? Czy osłabienie koniunktury gospodarczej będzie równoznaczne z końcem rynku pracownika?

Paulina Nozdryn-Płotnicka: Będziemy nadal obserwować wahania na rynku pracy i odpowiednio się do nich dostosowywać. Niezależnie od sytuacji, wyjątkowe talenty zawsze będą poszukiwane. Sztuką jest zarzadzanie rekrutacją zewnętrznych talentów przy jednoczesnym podkreślaniu wagi efektywnego zarządzania talentami, które są już wewnątrz organizacji i chcą się w niej rozwijać, również poprzez zmianę stanowiska pracy.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

NEWSLETTER

HUMAN RESOURCES
HOT NEWS

OSTATNIO DODANE
SOCIAL HR CORNER