6 cech przywództwa przyszłości

6 cech przywództwa przyszłości

Świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, a my możemy wybrać, czy chcemy przewodzić tym zmianom, czy po prostu za nimi podążać” – pisze na swoim blogu Seth Godin, który wierzy, że każdy może zostać liderem. Jedno z przemówień zakończył słowami „Ktoś, kto znajduje się na tej sali, zmieni wszystko”. To zaufanie do odbiorców jest dla niego charakterystyczne i taką właśnie postawą zaraża słuchaczy i czytelników. Z kolei Mok O’Keeffe uważa, że wszyscy rodzimy się innowatorami, a zadaniem lidera jest ten potencjał wydobyć. Obu ekspertów zobaczymy na wrześniowej konferencji Masters&Robots „What if…”, a już dziś przyjrzyjmy się jakie cechy, ich zdaniem, warto w sobie kształtować, by stać się przywódcą – innowatorem.

Odwaga – bądź gotów, by wyjść przed orkiestrę

Bycie przywódcą wymaga odwagi, by stanąć na czele i wziąć odpowiedzialność nie tylko za własne działania, ale i za pracę, sukcesy – a także niepowodzenia – swojego zespołu. Odwaga jest także niezbędna do tworzenia innowacji, które wiążą się z ponoszeniem ryzyka i przełamywaniem zastałych przyzwyczajeń. Przywództwo jest nieustannym wychodzeniem poza własną strefę komfortu i wypływaniem na nowe, nieznane wody.

Perspektywiczne myślenie

Prawdziwy lider mierzy siły na zamiary i nie podejmuje się nowych zamierzeń bez uwzględnienia posiadanych zasobów. Cechują go rozwaga i zdolność przewidywania. „Zaczynając nowy projekt, należy ocenić swoją sytuację już na początku” – twierdzi Godin. Odpowiednia strategia i orientacja, co może pójść nie tak, ułatwiają późniejsze ominięcie pułapek, ale także oswojenie się z ewentualną przegraną. O wiele łagodniej znosi się porażkę, jeśli ma się świadomość, że nie wynikła ona z braku przygotowania.

Wytrwałość – bądź wierny do końca

W świecie, w którym wciąż coś się zmienia, znacznie łatwiej jest samemu pozostać równie zmiennym i niezdecydowanym. Tymczasem przywódca to ktoś, kto jest odpowiedzialny za własne wybory. Rozpoczynając jakieś przedsięwzięcie, nie porzuca go tylko dlatego, że coś idzie nie po jego myśli. Jak mówi Seth Godin, „jeśli decydujemy się pozostać w projekcie, bądźmy wytrwali, konsekwentni i nie poddawajmy się, gdy po raz pierwszy coś się zepsuje”. Wówczas – po zakończeniu wszystkich etapów pracy – będzie można powiedzieć: „Udało się, ale to nie dla mnie”. A może ten pierwszy sukces okaże się początkiem czegoś wielkiego i nieoczekiwanego?

Kreatywność – otwórz umysł na to, co nowe

Podobnie jak Seth Godin zakłada, że wszyscy możemy być liderami, tak Mok O’Keeffe – przedsiębiorca z branży szkoleń i konsultacji związanych z innowacyjnością – uważa, że każdy rodzi się innowatorem. Trzeba tylko sprzyjających okoliczności i stymulującego twórcze myślenie środowiska. Co więcej, w przedsiębiorstwie innowacyjność przestaje być domeną jednego tylko działu; poszukiwanie nowatorskich rozwiązań, będących odpowiedzią na codzienne potrzeby ludzi, to zadanie dla każdego pracownika firmy.

To właśnie do liderów należy zmotywowanie zespołu do twórczej pracy – i jest to o tyle istotne, że jak zauważa O’Keeffe, bez kreatywnego zespołu nie ma innowacyjnych produktów. Podobnie, nie ma zespołu nastawionego na innowacje bez przywódcy charakteryzującego się zdolnością tworzenia nowych, oryginalnych koncepcji i rozwiązań.

Umiejętność motywowania innych

Skuteczni liderzy wiedzą, że motywacja zewnętrzna – kierowanie się strachem, wstydem czy żądzą zysku – nie tworzy atmosfery korzystnej dla kreatywności i pozytywnych zmian. Pracownicy zmotywowani wewnętrznie, przekonani do tego, co robią i podzielający firmowe wartości działają z o wiele większym zaangażowaniem i częściej wpadają na dobre pomysły. Rolą przywódcy jest pokazać im kierunek, postawić wyzwania i zainspirować.

Nastawienie na współpracę – Let’s Go!

Według Moka O’Keeffe zarówno w życiu, jak i w biznesie najważniejsi są ludzie i relacje, jakie z nimi tworzymy. Dobry przywódca to nie ten, który stoi z boku, ale ten, który idzie na czele pochodu. To postawa, określana przez Seta Godina mianem „Let’s Go” – w przeciwieństwie do podejścia „Do This”, koncentrującego się na żądaniach i rozkazach. Dzięki takim inspiratorom jak Godin i O’Keeffe przywództwo ewoluuje od nakazywania pracownikom, co mają robić do bycia nie tylko przewodnikiem, ale i aktywnym członkiem zespołu.

Konferencja Masters&Robots plakat

Więcej o przywództwie przyszłości porozmawiamy na 6. edycji konferencji Masters&Robots “What if…?”, która odbędzie się 21-22 września w Warszawie. Seth Godin wystąpi z przemówieniem zatytułowanym „Tańcząc na krawędzi rewolucji: co jeśli zaczniemy przewodzić?”, a Mok O’Keeffe w wystąpieniu zatytułowanym „Prowadząc ku przyszłości” opowie o opracowanym przez siebie modelu Przywództwa 4.0.

Zapraszamy!

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

NEWSLETTER

HUMAN RESOURCES
HOT NEWS

OSTATNIO DODANE
SOCIAL HR CORNER