Emocje niekoniecznie pozytywne

Emocje niekoniecznie pozytywne

Co czwarty pracownik nie czerpie satysfakcji z realizacji zawodowych obowiązków – wynika z tegorocznego badania Hays Poland – Stres i satysfakcja 2018. Zdecydowana większość zatrudnionych doświadcza wysokiego poziomu stresu, który w wielu przypadkach działa na nich destrukcyjnie. Niesprzyjające czynniki prowadzą do szeregu dolegliwości, które obniżają komfort pracy i życia. Znika zaangażowanie i motywacja, a pojawia się zrezygnowanie i niska efektywność. To sytuacja niekorzystna zarówno dla pracodawców, jak i dla pracowników.

Z tegorocznego badania Hays Poland wynika, że najważniejsze czynniki wpływające na satysfakcję z pracy to dobra atmosfera oraz pozytywne relacje – szczególnie z przełożonym. Aby budować zdrowe relacje oraz motywującą atmosferę w zespole, warto respektować proste zasady, takie jak wzajemny szacunek, uczciwość czy tolerancja. – Kluczowym czynnikiem wpływającym na efektywność pracowników są dobre relacje w zespole – podkreśla na łamach raportu Paula Rejmer, dyrektor zarządzająca dywizją rekrutacji do pracy stałej i tymczasowej w Hays Poland. – Współpraca i zaufanie są źródłem dobrej energii i decydują o poczuciu zadowolenia oraz efektywności. Szczęśliwi pracownicy są bardziej kreatywni i pracują wydajniej – dodaje. Ważnym czynnikiem wpływającym na satysfakcję jest także atrakcyjne wynagrodzenie oraz możliwości rozwoju. Adekwatna pensja nie wystarczy jednak, aby w dalszej perspektywie motywować pracownika. Po osiągnięciu pewnego poziomu wynagrodzenia pracownik nie odczuwa takiego zadowolenia jak wcześniej, a pracodawca jest zmuszony do poszukiwania innych motywatorów.

Źródło: Raport Hays Poland, Stres i satysfakcja 2018

Na satysfakcję z pracy wpływają ponadto emocje towarzyszące podczas wykonywania zawodowych obowiązków. Okazuje się jednak, że w pracy doświadczamy niekoniecznie tych pozytywnych. Ponad połowa respondentów tegorocznego badania wskazuje, że często – a nawet codziennie – doświadcza stresu, złości i irytacji. Negatywne emocje to oczywiście nieodłączny element pracy, ale jeśli towarzyszą nam przez długi czas, to działają na nas destrukcyjnie – zmniejszają naszą skuteczność i obniżają ogólną jakość życia. Dla osób pełniących funkcje kierownicze negatywne emocje wiążą się z podwójnym ryzykiem, bo narażają na spadek efektywności działania również podwładnych

NEGATYWNE SKUTKI

Praca w stresie prowadzi do szeregu obniżających komfort pracy i życia dolegliwości. Efektywność spada, pojawiają się trudności z koncentracją oraz podenerwowanie czy nieuwaga. W konsekwencji to, co zwykle zajmuje trzy kwadranse, przeciąga się do kilku godzin. Już nawet co trzeci pracownik doświadczył negatywnych konsekwencji wysokiego poziomu stresu w miejscu pracy – najczęściej wymienianymi dolegliwościami są podenerwowanie i irytacja, kłopoty ze snem oraz zmęczenie.

Źródło: Raport Hays Poland, Stres i satysfakcja 2018

– Niewielka dawka dobrze zarządzanego stresu może być sprzymierzeńcem każdego pracownika – wprowadza organizm w stan gotowości, co umożliwia pracę na wyższych obrotach – podkreśla na łamach raportu Agnieszka Czarnecka, Manager of HR Consultancy w Hays Poland. – Codzienne doświadczanie stresu działa jednak destrukcyjnie. Firmy mają świadomość, że stale zestresowany pracownik najprawdopodobniej wkrótce będzie szukał innego miejsca zatrudnienia. Dlatego tak ważne jest dążenie do tworzenia przyjaznych miejsc pracy, w których eksperci mogą cieszyć się komfortem i liczyć na wsparcie przełożonych, ale również mieć możliwość podejmowania ambitnych wyzwań.

DOBRE ROZWIĄZANIA

Złe samopoczucie, zwiększająca się rotacja, wypalenie zawodowe dotykające kluczowych pracowników – to ogromne wyzwanie dla firm. Brak zaangażowania i obniżona motywacja zatrudnionego przekłada się na niską efektywność całej organizacji. Dla biznesu jest to zwyczajnie nieopłacalne. Dlatego firmy coraz częściej dbają o kulturę organizacyjną promującą odpowiednie postawy i zachęcającą do zdrowego rozdzielenia obowiązków zawodowych od prywatnych. Oferują też elastyczny czas pracy i świadczenia, które pomagają w zachowaniu równowagi.

Pracodawcy coraz lepiej rozumieją, że obecność pracownika w miejscu zatrudnienia nie gwarantuje większej efektywności, a 8 godzin spędzonych w biurze nie zawsze przekłada się na wykonanie wszystkich zadań – podkreśla na łamach raportu Paulina Łukaszuk, Communications Manager w Hays Poland. – Bez względu na obowiązujące w firmie metody pracy, kluczem do sukcesu pozostaje kultura organizacyjna oparta na zaufaniu. Praca zdalna i elastyczne godziny pracy są rozwiązaniem korzystnym dla obu stron. Pracownicy otrzymują większą niezależność w planowaniu rozkładu tygodnia, a pracodawcy zyskują atut w walce o najlepszych ekspertów na rynku.

Stres i pogarszające się samopoczucie prowadzą do wypalenia zawodowego, a także przekładają się na osiąganie gorszych wyników. Dlatego też kultura nadgodzin i tolerowanie nadmiernej presji w miejscu pracy, są zwyczajnie nieopłacalne z punktu widzenia obu stron. Dlatego też firmy coraz więcej uwagi poświęcają atmosferze pracy oraz zagadnieniom work-life balance. Tylko w ten sposób będą w stanie sprostać coraz bardziej sprecyzowanym oczekiwaniom pracowników.

Raport Hays Poland – Stres i satysfakcja 2018 powstał na podstawie wyników badania, w którym udział wzięło 3 200 osób.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

NEWSLETTER

HUMAN RESOURCES
HOT NEWS

OSTATNIO DODANE
SOCIAL HR CORNER