Firmy nie zatroszczyły się o pracownika podczas pandemii

Firmy nie zatroszczyły się o pracownika podczas pandemii

Pandemia obnażyła skuteczność działań pracodawców w obszarze zdrowia i samopoczucia pracowników oraz ich realne potrzeby. Jak wynika z badania Activy Przyszłość wellbeingu i benefitów pracowniczych – nowe porządki, ci drudzy ocenili poziom dbałości o wellbeing w swoim miejscu pracy tylko na 3,3 w 5-stopniowej skali. W nowej rzeczywistości domagają się przede wszystkim elastyczności co do czasu i miejsca wykonywania obowiązków służbowych oraz wsparcia w zakresie zdrowia – również psychicznego, które dla 3/4 badanych jest obecnie priorytetową potrzebą. Czy benefity dotyczące kondycji mentalnej staną się nowym trendem na rynku pracy?

Zdrowie mentalne na szczycie pracowniczych potrzeb

Stres związany z zagrożeniem epidemicznym i przymusowa izolacja nadszarpnęła kondycję fizyczną i psychiczną pracowników, zwłaszcza tych, którzy musieli godzić obowiązki służbowe z opieką nad dziećmi. Pracodawcy stanęli przed wyzwaniem wsparcia swoich pracowników  w obszarze zdrowia i samopoczucia, jednak, aż 47,9% z nich twierdzi, że podejście ich pracodawców w tej kwestii się nie zmieniło. Tymczasem oczekiwania rosną – aż 72.6% badanych uważa, że firma powinna zapewnić benefity związane nie tylko z opieką zdrowotną, która jest teraz absolutnym priorytetem, ale i wsparciem psychologicznym. Wśród wskazanych rozwiązań znalazły się na przykład anonimowe konsultacje z psychologami,  dofinansowanie do spotkań z terapeutami czy dostęp do aplikacji medytacyjnych. Z badania wynika, że ten aspekt był dotąd pomijany  na rynku pracy – przed pandemią podobne benefity oferowało jedynie ok. 3%, a w nowej rzeczywistości nadal mniej niż 7% organizacji. Co ciekawe, kondycja mentalna jest szczególnie ważna dla millenialsów – jako priorytetową kwestię wskazało ją najwięcej osób w wieku 18-24 lata (71,4%) oraz 25-30 lat (75,6%).

COVID-19 diametralnie zmienił rzeczywistość, w której żyjemy. W świetle przedstawionych powyżej danych, nie możemy już dłużej milczeć i udawać, że zdrowie psychiczne jest czymś mniej ważnym niż zdrowie fizyczne. Czy nie nadszedł już czas na to abyśmy zaczęli także dbać o tę sferę wśród naszych pracowników? Dostęp do psychologa czy też programy pozwalające nabyć umiejętności radzenia sobie ze stresem, to coś, co nie będzie tylko PRowym gestem, ale realnie wpłynie na jakość życia pracowników jak i wyniki firmy – mówi Damian Markowski Co-Founder & COO Therapify – aplikacji mobilnej umożliwiającej efektywną psychoterapię online i offline, jeden z ekspertów raportu.

W zdrowym ciele efektywny pracownik

Oprócz deficytu równowagi psychicznej dla pracowników wciąż najważniejszą potrzebą związaną z wellbeingiem jest sport[1]. Z badania Activy wynika, że pomimo utrudnionych warunków aktywność fizyczna pracujących nie zmalała znacząco w okresie pandemii – nadal zdecydowana większość, bo aż 62% osób ćwiczy minimum kilka razy w tygodniu. Jednak ponad połowa respondentów (54%) zauważyła, że w nowej rzeczywistości ich rytm ćwiczeń uległ pogorszeniu. Spadła częstotliwość wizyt na siłowni, stąd mniejsza popularność kart sportowych, które w nowej rzeczywistości nieco tracą rację bytu. Wśród uprawianych aktywności dominuje obecnie jazda na rowerze (68% badanych) oraz bieganie (niemal 40%). O 10 p.p. więcej osób ćwiczy także w domu. Sport jest dla pracowników wyraźnie bardzo ważny i dalej oczekują od pracodawców benefitów w tym obszarze. Widmo drugiej fali pandemii może jednak sprawić, że ich realizacja w tradycyjnej formie będzie utrudniona, dlatego firmy muszą znaleźć inny sposób na aktywizację fizyczną pracowników. Dobrym rozwiązaniem tego problemu są wirtualne wyzwania i rozgrywki sportowe, które można realizować poprzez aplikacje mobilne. Dodatkowo takie aktywności pomagają integrować zespół i motywować do działania, co ma duże znaczenie biorąc pod uwagę, że aż 89% osób, które swoje obecne samopoczucie w porównaniu do stanu sprzed pandemii oceniają negatywnie, szczególnie dokucza brak integracji z zespołem.

 Kompleksowa opieka

Do innych potrzeb, które bardzo mocno wybrzmiały w badaniu opinii pracowników należą m.in. elastyczne podejście do miejsca i czasu wykonywania pracy – niemal 74% pracowników uważa, że udogodnienie to powinno być priorytetem w obecnym pakiecie benefitowym. Dalej bardzo pożądane jest też oferowanie przez pracodawcę pakietu medycznego – wskazuje tak 73,3% badanych. Z wypowiedzi uczestników badania i ekspertów klaruje się wniosek, że podczas pandemii powstały oczekiwania co do bardziej holistycznego zaopiekowania się pracownikiem i zapewnienia benefitów odpowiadających na jego realne potrzeby, które mocniej dały o sobie znać w czasach kryzysu.

Dotychczas firmy skupiały się głównie na zdrowiu fizycznym pracowników, oferując pakiety medyczne oraz tzw. benefity wydmuszki jak np. owoce w biurze, chillout roomy czy masaże, które często pełniły jedynie funkcję wizerunkową. Zabrakło jednak w działaniach pracodawcy głębszego spojrzenia na samopoczucie pracownika. Z naszego badania wynika, że zupełnie niezagospodarowany dotąd był obszar wsparcia psychologicznego. Tymczasem dla pracowników obciążenie psychiczne jest wyraźnie dużym problemem – nawet przed pandemią aż 80,9% osób w biurach pracowało pod wpływem stresu, z czego dla co czwartego zatrudnionego poziom stresu był uporczywy – mówi Dorota Matuła, Co-founder & CMO Activy Bike&Run App. Dlatego nie możemy bagatelizować sygnałów płynących ze strony pracowników i skutecznie na nie reagowaćdodaje.

[1] Badanie “Ocena korzyści społecznych inwestycji w sport w odniesieniu do ponoszonych kosztów”, Instytut Badań Strukturalnych, 2016r, na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

NEWSLETTER

HUMAN RESOURCES
HOT NEWS

OSTATNIO DODANE
SOCIAL HR CORNER