Integracja ludzi i strategii w epoce zmian

Integracja ludzi i strategii w epoce zmian

Żyjemy w trudnych czasach. Takie zjawiska jak globalizacja, a zwłaszcza rozwój technologii, prowadzą do dynamicznej transformacji zasad funkcjonowania przedsiębiorstw. Nieuchronne, coraz szybsze zmiany zmuszają pracodawców do opracowania skutecznych strategii odpowiadających potrzebom współczesnego środowiska pracy.

Kluczem do realizacji strategii firmy są pracownicy. Jednak często brakuje właściwego powiązania tych dwóch elementów. Sposób na skuteczne połączenia ludzi ze strategią to działanie w trzech powiązanych ze sobą obszarach:

Jasno sformułowana strategia. Wizja i cel (ang. purpose) przedsiębiorstwa muszą być komunikowane w przejrzysty sposób, aby wzmocnić szanse ich ‘kupienia’ i skutecznej realizacji przez pracowników.
Rola liderów i menedżerów. Elastyczne, wszechstronne przywództwo nigdy nie było tak ważne, jak teraz. Menedżerowie i liderzy odgrywają kluczową rolę w procesie integracji pracowników i strategii firmy.
Optymalne employee experience. Według prognoz firmy Forrester, biorąc pod uwagę niskie wskaźniki bezrobocia i większą skalę odejść pracowników, firmy będą musiały w roku 2019 wyjątkowo intensywnie pracować nad employee experience1, które także powinno wynikać ze strategii firmy. Samo sformułowanie wspaniałej strategii i jasne określenie wizji jej realizacji nie zbuduje optymalnego środowiska pracy. To ich klarowna komunikacja i wprowadzanie w życie zagwarantuje pracownikom pozytywne employee experience. W tym kontekście, w 2019 roku jednym ze strategicznych priorytetów powinno być również tzw. wellbeing pracowników.

Aby skutecznie wprowadzić efektywną komunikację i realizować cele w trzech wspomnianych obszarach, przedsiębiorstwa mogą skorzystać ze sprawdzonych metodyk, metod i narzędzi.

Wszechstronne przywództwo
Dyskusje o zarządzaniu często toczą się wokół różnorodności – narodowości, kultur czy nawet etapów rozwoju poszczególnych jednostek w ramach firmy. Współczesne zespoły składają się także z przedstawicieli wielu pokoleń, a każde z nich ma specyficzne, bardzo odmienne oczekiwania wobec pracodawcy. Z tego względu niezbędne jest elastyczne, wszechstronne przywództwo. Aby właściwie odpowiedzieć na te oczekiwania, można stosować różne modele, np. 3E (ang. engagement, explanations, expectation clarity — zaangażowanie, wyjaśnianie i jasno sformułowane oczekiwania) oraz przywództwo sytuacyjne. Stosowane podejścia muszą odznaczać się ‘zwinnością’ i elastycznością ze względu na zmiany demograficzne — w 2025 roku trzy czwarte personelu mają stanowić milenialsi2.

Budowanie kultury opartej o feedback
Pracownicy potrzebują rozumieć cel (ang. purpose) i znaczenie swojej roli w organizacji. Chcą wiedzieć, jak wpisuje się w ogólną strategię firmy, potrzebują inspirujących liderów, zainteresowanych ich rozwojem. Ciągłe zarządzanie wydajnością wspiera budowanie kultury organizacyjnej opartej na ustawicznym coachingu, informacji zwrotnej i pracy z celami, które zastępują jednorazowy, roczny przegląd wyników. Dzięki temu powstaje przejrzysty kaskadowy proces określania celów od przełożonych liniowych do pracowników, funkcjonujący w środowisku zgodnym z przyjętą strategią. Organizacje, które strategicznie inwestują w swoich pracowników, z większym prawdopodobieństwem stworzą kulturę, w której to właśnie pracownicy będą angażować się w innowacje, transformację i realizację celów firmy.

Rola technologii
Technologia i transformacja cyfrowa to finalny element łączący ludzi ze strategią. Według raportu Global Human Capital Trends 2017 opublikowanego przez Deloitte, 56% badanych przedsiębiorstw przebudowuje swoje procesy HR w taki sposób, aby w większym stopniu korzystały z potencjału narzędzi cyfrowych i mobilnych. 51% firm wprowadza zmiany prowadzące je do modelu przedsiębiorstwa cyfrowego. W ankiecie przeprowadzonej w 2018 roku 70% respondentów przewiduje, że pracownicy będą spędzać więcej czasu, wykorzystując platformy pracy grupowej, a 67% spodziewa się rozwoju mediów społecznościowych związanych z pracą. Aby zaspokoić wszystkie te potrzeby, firmy powinny przekładać plany transformacji cyfrowej na łatwe w zastosowaniu rozwiązania chmurowe, które będą rezonować z oczekiwaniami pracowników i menedżerów. To najważniejszy cel na najbliższą przyszłość.

  1. https://go.forrester.com/blogs/predictions-2019-employee-experience-moves-to-center-stage
  2. https://www.catalyst.org/research/generations-demographic-trends-in-population-and-workforce

 

Teresa Olszewska, Prezes Zarządu GAVDI Polska
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

NEWSLETTER

HUMAN RESOURCES
HOT NEWS

OSTATNIO DODANE
SOCIAL HR CORNER