Jak rozpoznać indywidualne motywatory pracowników?

Jak rozpoznać indywidualne motywatory pracowników?

Utrzymanie wysokiego zaangażowania wśród pracowników to niezwykle ważny element funkcjonowania każdej firmy. O tym, co najbardziej mobilizuje do działania niektórzy mówią wprost, a inni nie chcą lub nawet nie potrafią dokładnie określić, co ich motywuje. Podpowiadamy, jak skutecznie motywować pracowników oraz jak sprawdzić ich indywidualne potrzeby.

Motywacja jest bardzo ważnym czynnikiem nie tylko do wykonywania efektywnej pracy, ale także do rozwoju indywidualnych kompetencji. Kluczowe znaczenie ma osobowość, czyli potencjał do osiągania sukcesów, a także sytuacja życiowa i zawodowa.

– Badania i praktyka wielokrotnie pokazywały, że osobowość jest jednym z najlepszych czynników prognostycznych, w jaki sposób ludzie budują relacje, postrzegają rzeczy i podchodzą do pracy. Wszystkie te cechy w dużym stopniu przewidują wyniki pracy, potrafią ukazać zachowania pracownika lub rekrutowanego kandydata, odzwierciedlając jego kompetencje i zapewniając wgląd w jego mocne strony i obszary rozwoju, a także ich motywatory i wartości – mówi Magdalena Nowacka, Senior Consultant, Assessment Systems Polska.

Obecnie wśród firm panuje przekonanie, iż nowocześnie urządzone biura, owocowy dzień czy też niekończąca się kafeteria pozapłacowych świadczeń pomoże motywować pracowników. Zapominamy, iż każdy człowiek ma swój system wartości i zestaw jego osobistych motywatorów wewnętrznych, np.: rozpoznawalność, władza, hedonizm, altruizm, przynależność, tradycja, bezpieczeństwo, finanse, estetyka i nauka. Ten zestaw rdzennych wartości opisuje również kulturę organizacyjna, jaką tworzą poszczególne osoby na konkretnych stanowiskach w swoim otoczeniu. Często faktyczna kultura organizacyjna mocno różni się od oficjalnie głoszonych haseł w firmie.

Czynniki motywujące pracowników do efektywniejszej pracy

Finanse: bez wątpienia skutecznym motywatorem są pieniądze, czyli premie i podwyżki płac. Na pracowników dobrze działają również świadczenia pozapłacowe, takie jak karnety sportowe, bilety do kina i teatru czy bony na zakupy.

Pakiet dodatkowych świadczeń socjalnych działa niestety tylko przez krótki czas. Jest jednak szereg czynników, które nie mają bezpośredniego związku z finansami, a o których każdy pracodawca powinien pamiętać. Wśród wymienionych motywatorów na pewno choć jeden mobilizuje każdego z naszych pracowników.

Stabilność zatrudnienia i bezpieczeństwo: praca w stabilnych warunkach to dla wielu osób ważny czynnik, który pozwala wykonywać powierzone obowiązki z zaangażowaniem. Gdy pracownik czuje, że w danym miejscu pracy zostanie dłużej i otrzymuje „na czas” wynagrodzenie, bardziej identyfikuje się z firmą.

Niezależność w wykonywaniu obowiązków: większą swobodę w działaniu i podejmowaniu decyzji na pewno docenią osoby, które lubią niezależność. Okazane w ten sposób zaufanie przez przełożonego na pewno pozytywnie wpłynie na wyniki pracy wśród tego typu osób. Warto pamiętać, że takie osoby nie odnajdują się w organizacjach o strukturze hierarchicznej, czyli tam, gdzie obowiązują sztywne reguły i procedury.

Przyjazna atmosfera/kultura organizacyjna: „Przychodzimy do firmy, odchodzimy od szefa” – to zdanie często słyszymy w kuluarach, gdy żegnają się pracownicy. Szacunek i wsparcie przełożonego oraz możliwość wykonania zadań w bezstresowych warunkach to niezwykle istotna kwestia w każdej pracy niezależnie od branży i wykonywanych obowiązków. Jeśli dodatkowo szef potrafi pochwalić i podziękować za dobrze wykonane zadanie możemy być pewni, że kolejne zostanie wykonane z jeszcze większym zapałem.

Posiadanie wpływu na realizowane zadania: wielu pracowników lubi mieć pewność, że powierzony projekt wpłynie pozytywnie na ich rozwój i umiejętności. Lubią mieć poczucie realizacji interesującego i odpowiedzialnego zadania.

Hedonizm: poczucie zadowolenia z pracy i radość w życiu prywatnym to wciąż dla wielu kluczowy element codziennego życia. Jeśli kultura organizacyjna firmy jest spójna z systemem wartości danej osoby, to jest szansa na długoterminową lojalność pracownika, ponieważ odnajduje on każdego dnia radość z pracy.

Nauka: poszukiwanie wiedzy, technologii i danych – pracownicy o wysokich wynikach na skali nauki doskonale odnajdą się w firmach o nowoczesnej technologii. Ich motywacją jest ciągłe uczenie się. Jeśli takie osoby trafią do firmy, która dużą wagę przywiązuje do reliktów przeszłości, szybko się frustrują i uciekają.

Jak sprawdzić prawdziwą motywację przyszłych i obecnych pracowników?

Niezwykle ważne jest, by pracodawca poznał indywidualne motywatory swoich pracowników. Pamiętajmy, że to, co motywuje przełożonego – nie musi motywować jego podwładnych. Wprowadzenie systemów motywacyjnych wiążę się z dodatkowymi kosztami. Warto wybrać takie, które zostaną docenione. Przydatnym narzędziem do sprawdzenia indywidualnych motywatorów wśród pracowników może okazać się opracowany przez amerykańskiego psychologa Roberta Hogana Kwestionariusz Motywów, Wartości i Preferencji (MVPI), który wskazuje pragnienia i prawdziwą motywację, system wartości badanego, zamiary oraz dopasowanie do kultury organizacyjnej badanego. Kwestionariusz składa się z 200 pytań, na wypełnienie których ankietowany ma 15 – 20 minut. Swoją efektywność zawdzięcza normalizacji na grupie ok 150 000 osób pracujących w 200 zawodach obejmujących główne gałęzie przemysłu. W Polsce jedynym przedstawicielem metod Hogana jest Assessment Systems Polska – wiodącą firmę w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Pracodawcy, po przekazaniu wypełnionych Kwestionariuszy do Assessment Systems Polska, otrzymują raport z pełną analizą profili i zastosowań oraz rekomendacje dotyczącą niezbędnych do osiągnięcia  sukcesu w danym obszarze.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

NEWSLETTER

HUMAN RESOURCES
HOT NEWS

OSTATNIO DODANE
SOCIAL HR CORNER