Kultura organizacyjna to klucz do przewagi konkurencyjnej start-upu

Kultura organizacyjna to klucz do przewagi konkurencyjnej start-upu

Współczesna gospodarka oparta na wiedzy i rozwój technologiczny dają wiele możliwości tworzenia produktów i usług, dzięki którym życie staje się wygodniejsze i łatwiejsze. Dobry pomysł w połączeniu z odpowiednio zaprojektowanym modelem biznesowym sprawiają, że młode organizacje są w stanie z powodzeniem konkurować o rynek z bardziej doświadczonymi organizacjami. Jeśli pomysł i model są wyjątkowo dobre, firma rośnie błyskawicznie, zwiększa zatrudnienie i rozbudowuje struktury. Dokładnie wtedy nadchodzi kluczowy moment dla rozwoju kultury organizacyjnej, którą można uznać za fundament każdego dobrze działającego przedsiębiorstwa.

Definicji pojęcia „kultura organizacyjna” jest wiele. Dla mnie osobiście jest to zestaw przekonań, które podzielają pracownicy danej organizacji oraz zachowań, które są promowane i które są wzmacniane. Wszystko to jest oparte o wartości, które najczęściej płyną od założycieli danej organizacji. Jest to zatem swego rodzaju DNA, coś unikalnego i jedynego w swoim rodzaju. Co ważne, każda firma ma swoją kulturę organizacyjną, niezależnie od tego, czy kierownictwo bierze aktywny i świadomy udział w jej tworzeniu. Kultura organizacji ma istotne znaczenie z perspektywy pracowników. Wraz ze zmianą pokoleniową, ludzie coraz częściej chcą pracować w miejscu w którym dobrze się czują i które reprezentuje wartości dla nich ważne i zbieżne z ich przekonaniami.

Kompas w codziennej pracy

Kultura organizacyjna odgrywa kluczową rolę z perspektywy zarządzania biznesem i  procesami wewnątrz firmy. W końcu określa ona „sposób” w jaki pracujemy i podejmujemy decyzje. Dobrze rozwinięta może wręcz zastępować w pewnym stopniu struktury formalne, pełniąc rolę niepisanych zasad postępowania w firmie. Amerykanie często używają pojęcia „north star”, porównując tym samym kulturę organizacyjną do gwiazdy polarnej, czyli swego rodzaju drogowskazu, kompasu w codziennej pracy. Pozostając przy tej analogii, w trakcie podróży do konkretnego celu, niezbędny jest odpowiednio skalibrowany kompas, czy bardziej współcześnie, poprawnie działający system nawigacyjny GPS. Właśnie dlatego odpowiednie zarządzanie kulturą organizacyjna pełni tak ważną rolę w szybko rosnącej firmie. Jeśli na koniec roku firma jest dwa razy większa niż była na jego początku – a tak jest w przypadku Bitpandy – niezwykle ważne jest, aby zachować spójną wizję tego, co robimy. Firma musi być skupiona wokół podstawowych wartości, którymi w naszym przypadku są: empowerment, ownership i zaufanie. W takiej sytuacji, gdy nasz pracownik stanie przed dylematem jaką decyzję powinien podjąć w konkretnej sytuacji, zawsze może spojrzeć na to z perspektywy wartości i wizji firmy. Bez takiej spójności nie bylibyśmy w stanie budować organizacji która pracuje w rozproszeniu geograficznym, w dużej części zdalnie.

Magnes na najlepszych kandydatów

Jasne zdefiniowanie kultury organizacyjnej i jej komunikacja mają bardzo duże znaczenie na etapie rekrutacji, zwłaszcza kiedy chce się pozyskiwać najbardziej uzdolnionych kandydatów. Atmosfera w miejscu pracy jest coraz ważniejszym czynnikiem w zatrudnieniu, a pandemia dodatkowo zwiększyła jej znaczenie. Badania pokazują, że szczególnie dla milenialsów kultura i wartości mają większe przełożenie na satysfakcję niż wynagrodzenie czy wymiar czasu pracy lub inne „twarde” elementy relacji pracownik-firma. Komunikacja DNA organizacji na zewnątrz pozwala potencjalnemu kandydatowi już na samym początku określić, czy taka atmosfera w pracy mu odpowiada i czy będzie się w takiej firmie dobrze czuł. Bitpanda działa na bardzo konkurencyjnym rynku pracy IT. Polscy programiści w ostatnich latach uzyskali renomę jednych z najlepszych na świecie. Dodatkowo pandemia i powszechnie przyjęty model pracy zdalnej spowodowały, że o największe talenty rywalizować trzeba z firmami z całego świata. Po wielu latach w branży mam świadomość tego, jakie zmiany zaszły na rynku. W ostatnich latach doszło do przemiany pokoleniowej. Dla kandydatów coraz bardziej istotne jest to, nad jakim produktem pracują i w jakiej organizacji. Większość decyduje się na konkretną firmę z powodu fascynacji jej usługami. Bardzo ważna stała się misja organizacji. Do zespołu Bitpandy coraz częściej zgłaszają się ludzie, którzy tak jak my chcą odkrywać świat finansów na nowo i uczynić go dostępnym dla każdego.

Jak zadbać o kulturę organizacyjną

Podstawowymi narzędziami w budowaniu kultury są wartości, wizja i misja firmy. W przypadku wartości, bardzo ważne jest by stały za nimi konkretne postawy. Niezwykle istotnym jest, aby rzeczywistość odpowiadała temu, co komunikujemy. Innymi słowy, należy być absolutnie szczerym i transparentnym, jeżeli chodzi o to, co dana organizacja może zaoferować pracownikowi. Ważne jest, aby wizja (czyli to co chcemy osiągnąć) i misja (sens istnienia organizacji) były konkretne i jasno określone. Pracownicy są w stanie proaktywnie osiągać cele firmy, tylko jeśli je znają i rozumieją. Na etapie rekrutacji trzeba też ocenić, czy kandydat dopasuje się do kultury firmy i panującej w niej atmosfery. Dopasowanie kulturowe jest często ważniejsze niż czyste umiejętności techniczne. W Bitpandzie  stawiamy na to bardzo duży nacisk, mając świadomość, że kultura naszej firmy jest kluczowym elementem naszej przewagi konkurencyjnej.

Autor: Krzysztof Raś, VP Bitpandy ds. Innowacji i szef centrum technologii i innowacji w Krakowie

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

NEWSLETTER

HUMAN RESOURCES
HOT NEWS

OSTATNIO DODANE
SOCIAL HR CORNER