Walka z paleniem w pracy to korzyść dla firmy i pracownika

Walka z paleniem w pracy to korzyść dla firmy i pracownika

W celu ograniczenia zagrożeń zdrowotnych i ekonomicznych związanych z paleniem w pracy, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny realizują ogólnopolski program „Prowadzenie działań ograniczających problem używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych w zakładach pracy”. Zadanie finansowane jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. 

Pracodawcy RP zajęli się tematem palenia papierosów w trakcie pracy bo ten problem dotyka zarówno pracowników, jak i pracodawców. Tym pierwszym przynosi choroby – palenie jest trzecią najważniejszą przyczyną zgonów w Polsce. Firmy ponoszą zaś wymierne straty ekonomiczne – i można je szacunkowo obliczyć.

Eksperci przyjmują pewne uśrednione założenie. Zakładając, że przeciętny palacz poświęca na wszystkie czynności związane z wypaleniem jednego papierosa (odejście z miejsca pracy, wyjście do palarni lub nawet z budynku w związku z zakazem palenia wewnątrz, samo palenie papierosa i powrót) 8 minut, oraz że wypala w ciągu 8 godzin pracy 5 papierosów – otrzymujemy czas 40 minut dziennie.

Jeśli tak, to w czasie 250 dni roboczych w roku palacz poświęci na palenie ponad 160 godzin. Dzieląc ten czas na ośmiogodzinne dni pracy otrzymamy 20 dni. Jest okres zbliżony do całkowitej liczby dni urlopu przysługującej rocznie pracownikowi.

Ktoś może powiedzieć, że przerwy w pracy robi sobie każdy – np. aby zrobić herbatę czy kawę. Zgoda, ale picie napojów to naturalna, konieczna dla życia czynność. Pali się natomiast z wyboru, przeradzającego się w nałóg. Nie są też znane żadne dane wskazujące na ekstremalnie negatywne skutki zdrowotne picia herbaty np. w postaci wywoływania nowotworów czy zwiększania o 50 proc. szans na nagły zgon – tak jak to jest w przypadku tytoniu.

W dodatku pracownicy niepalący czują się poszkodowani i oceniają swoją sytuację jako niesprawiedliwą – co wynika z badań przeprowadzonych na potrzeby projektu wśród pracodawców. Palący robią sobie więcej przerw w pracy – pracują więc mniej niż osoby niepalące.

Kwestia czasu poświęcanego przez pracownika w trakcie pracy na rzeczy nie związane z pracą to jak widać nie tylko problem zdrowotny, ale i ekonomiczny. Pracodawcom zależy, że pracownicy zobowiązując się do wykonywania pracy w określonym czasie – rzeczywiście tę pracę wykonywali. Dlatego działania pracodawców będą szły w kierunku pomagania pracownikom w pozbyciu się nałogu – co będzie korzystne zarówno pod względem zdrowotnym, jak i ekonomicznym.

Celem programu Firma wolna od tytoniu nie jest karanie pracowników za palenie w pracy – oczywiście pod warunkiem, że odbywa się w granicach przepisów – a zmotywowanie ich do rzucenia palenia, a przede wszystkim dostarczenie im potrzebnego do tego wsparcia.

Akcent, jaki kładziemy na koszty palenia dla pracodawców, ma nie wywoływać u palących pracowników poczucia winy, a jedynie przekonać kadrę kierowniczą o ekonomicznych korzyściach wspierania pracowników w rzucaniu palenia. Program obejmuje również działania skierowane do tej kadry, których celem jest przekazanie pracodawcom wiedzy o dobrych praktykach w tym temacie. W żadnym wypadku nie chodzi tutaj o stygmatyzację palaczy.

Program ma kompleksowy charakter i dostarczy pracownikom szereg sprawdzonych narzędzi, między innymi w zakresie psychologicznych i farmakologicznych technik terapii uzależnień, które ułatwią pożegnanie się z nałogiem. Jego założenia oparte są na badaniach CATI wśród pracodawców dotyczących palenia w pracy oraz na doświadczeniach ekspertów z dziedziny zdrowia publicznego – nie tylko z Polski, ale także z Wielkiej Brytanii.

I tak 1000 firm w całej Polsce otrzyma pakiety materiałów o rzucaniu palenia, w tym poradnik dla pracowników. Poradnik będzie zawierał testy oceny siły uzależnienia i testy motywacji do rzucenia palenia, a także porady jak radzić sobie z objawami odstawienia nikotyny oraz jak zaplanować rzucanie tak, by zminimalizować ryzyko powrotu do nałogu. Poradnik omówi również dostępne na rynku środki farmakologiczne wspomagające rzucanie palenia.

Ponadto 32 firmy w całej Polsce otrzymają (poza wyżej opisanym pakietem podstawowym) możliwość konsultacji eksperckich (mailowych, telefonicznych, lub na miejscu) oraz smokelizery – urządzenia służące do badania zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu (stężenie tego gazu jest podwyższone u aktywnych i biernych palaczy).

Rozszerzony pakiet świadczeń obejmuje również organizację warsztatów pod hasłem „Dzień bez tytoniu”. Program warsztatów skoncentruje się na  zdrowotnych, psychologicznych i społecznych aspektach palenia (szkodliwości palenia, mechanizmach obronnych u rzucających palenie). Uczestnicy dowiedzą się jak przygotować się do rzucenia, jak radzić sobie z chęcią zapalenia. Wykonają pre-testy sprawdzające wiedzę na temat szkodliwości palenia, zostaną też przebadani smokelizerem.

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie projektu „Firma wolna od tytoniu” oraz na profilu na Facebooku.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

NEWSLETTER

HUMAN RESOURCES
HOT NEWS

OSTATNIO DODANE
SOCIAL HR CORNER