5 rzeczy, które warto wiedzieć o Pracowniczych Planach Kapitałowych

5 rzeczy, które warto wiedzieć o Pracowniczych Planach Kapitałowych

Pracownicze Plany Kapitałowe – ten temat jest na ustach branży HR już od miesięcy. O PPK mówi się tak wiele, że można odnieść wrażenie, iż wokół tego zagadnienia powstał informacyjny chaos. Dlatego, chcąc usystematyzować fakty, warto zerknąć na poniższą listę odpowiedzi na 5 ważnych pytań dotyczących PPK, które na pewno uporządkują wiedzę w tym obszarze.

  1. Kiedy firma ma obowiązek przystąpienia do programu PPK?

Na niektóre organizacje już został nałożony obowiązek przystąpienia do PPK, inne będą musiały dołączyć do programu z początkiem nadchodzącego 2020 roku, a jeszcze inne dopiero za 6 miesięcy lub za rok. Pytanie brzmi: kiedy konkretny pracodawca ma obowiązek wprowadzenia PPK w firmie? Najprościej rzecz ujmując – wszystko zależy od wielkości organizacji.

Na firmy zatrudniające min. 250 pracowników obowiązek przystąpienia do PPK został nałożony już 1 lipca 2019 roku. A co z mniejszymi firmami?

„1 stycznia 2020 roku – to data, od której obowiązek ten spocznie na firmach, które zatrudniają min. 50 pracowników. 1 lipca 2020 roku – to termin wyznaczony organizacjom zatrudniającym min. 20 osób. Z kolei 1 stycznia 2021 roku – to najpóźniejszy z terminów, kiedy wszystkie pozostałe firmy, a także jednostki sektora publicznego będą musiały dołączyć do programu PPK” – wymienia Robert Błaszczyk, ekspert ds. PPK ze spółki Benefit Consulting, która wspiera firmy w dokonaniu wyboru programu PPK i jego wdrożeniu.

  1. Jaka jest wysokość składki na PPK?

Kwota składki pochodzi z trzech różnych źródeł: od pracownika, pracodawcy oraz z budżetu państwa.

„W przypadku pierwszego źródła – pracownika – jest to miesięczna wpłata podstawowa w wysokości 2% wynagrodzenia brutto lub maksymalnie 4% w przypadku wyrażenia chęci jej zwiększenia. Dla pracowników zarabiających mniej niż 1,2 krotność minimalnego wynagrodzenia może być zmniejszona do 0,5%. Pracodawca przeznacza na składkę miesięczną wpłatę podstawową w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto, która nie jest potrącana z wypłaty pracownika lub maksymalnie 4% w razie wyrażenia takiej chęci przez pracodawcę. Z kolei na składkę z budżetu państwa składają się wpłata powitalna w wysokości 250 zł oraz roczne dopłaty w wysokości 240 zł” – wyjaśnia Robert Błaszczyk z Benefit Consulting.

  1. Kiedy można wypłacić świadczenia zgromadzone w ramach programu PPK?

Celem programów PPK jest przeznaczenie zgromadzonych w ramach składek pieniędzy na zwiększenie świadczeń emerytalnych pracowników, które to w przyszłości mogą być niższe ze względu na starzenie się społeczeństwa w Polsce. Środki te mogą być wypłacone po ukończeniu przez daną osobę 60 roku życia (niezależnie od płci), ale pracownik może pobrać wówczas jednorazowo 25% zaoszczędzonej w ramach programu kwoty. Pozostałą część musi pobrać w min. 120 ratach.

„Są dwa wyjątki od tej reguły: wypłata środków na pokrycie wkładu własnego na mieszkanie lub budowę domu z obowiązkiem zwrotu lub wypłata 25% zgromadzonych oszczędności na rzecz leczenia poważnej choroby, bez konieczności zwrotu” – uzupełnia ekspert Benefit Consulting.

  1. Kto wybiera instytucję finansową, która będzie zarządzała programem PPK?

Wybór dostawcy programu PPK to obowiązek pracodawcy, a nie pracownika.

„To podmiot zatrudniający ma obowiązek zastosowania się do ustawy o PPK, a więc również do wyboru dostawcy, który wpisany jest do rejestru PPK stworzonego przez Polski Fundusz Rozwoju. Pracodawca jest zobowiązany do działania w porozumieniu z wcześniej wybranymi przedstawicielami pracowników” – wyjaśnia Robert Błaszczyk.

Ekspert dodaje, że wybór dostawcy ma długoterminowe konsekwencje, dlatego warto skorzystać z pomocy specjalistów, którzy pomogą organizacji wybrać najkorzystniejsze dla niej i jej pracowników rozwiązanie.

  1. Dlaczego warto skorzystać ze wsparcia w wyborze dostawcy PPK i wdrożeniu programu?

Oferty instytucji finansowych są do siebie bardzo podobne pod względem kosztów, nazw funduszy, opisów strategii inwestycyjnych czy oferowanych usług. Różnice między nimi tkwią w detalach i w znacznym stopniu będą się przekładać na późniejsze funkcjonowanie programu czy wyniki inwestycyjne. Jeśli organizacja nie ma więc doświadczenia w tym obszarze lub po prostu brakuje jej czasu na analizę instytucji finansowych, zebranie ofert z rynku czy samodzielną organizację spotkań z wybranymi dostawcami, może skorzystać z pomocy doświadczonej firmy, która wesprze ją w tych działania i pomoże dokonać najlepszego wyboru.

A czym kierować się, chcąc wyłonić takiego partnera, który pomoże w wyborze dostawcy PPK i wdrożeniu programu? Przede wszystkim właśnie jego doświadczeniem.

„Eksperci Benefit Consulting doradzają pracodawcom w obszarze programów emerytalnych oraz innych programów pracowniczych od wielu lat. Jesteśmy jednym z największych doradców w Polsce, jeśli chodzi o liczbę zarejestrowanych programów PPE w ciągu ostatnich dwóch lat (doradzaliśmy w ok. 80 projektach PPE). Obecnie doradzamy wielu pracodawcom w obszarze PPK. Prowadziliśmy i prowadzimy szkolenia na temat PPK i PPE dla pracodawców zrzeszonych w Izbach Gospodarczych, Specjalnych Strefach Ekonomicznych oraz Stowarzyszeniach” – wylicza Robert Błaszczyk.

Liczba klientów to oczywiście nie wszystko. Warto do współpracy wybrać firmę, która PPK zna od podszewki – najlepiej taką, która sama była zaangażowana w prace nad PPK.

„Dla naszych klientów ważne jest, że byliśmy jednym z nielicznych doradców zaangażowanych w prace legislacyjne dotyczące PPK po stronie jedynej aktywnej organizacji pracodawców – Konfederacji Lewiatan” – podsumowuje ekspert Benefit Consulting.

Ustawa o PPK nakłada bardzo sztywne ramy czasowe oraz zasady wdrożenia PPK dla przedsiębiorstw obarczone zarówno sankcjami finansowymi, jak i karnymi, i dotyczy to tak przedsiębiorstw, jak osób działających w ich imieniu, dlatego z podjęciem decyzji w kwestii dostawcy PPK nie warto czekać do ostatniej chwili, szczególnie że wtedy możemy mieć bardzo ograniczone możliwości wyboru.

Jeśli potrzebujesz wsparcia we wdrożeniu PPK w Twojej firmie, to wejdź na www.doradztwo-ppk.pl i wypełnij prosty formularz, a eksperci Benefit Consulting podpowiedzą Ci, jak to zrobić.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

NEWSLETTER

HUMAN RESOURCES
HOT NEWS

OSTATNIO DODANE
SOCIAL HR CORNER