5 sposobów na zwiększenie zaangażowania pracowników

5 sposobów na zwiększenie zaangażowania pracowników

Zwiększenie zaangażowania pracowników może przynieść znaczne korzyści dla Twojej organizacji. Główną zaletą zmotywowanego zespołu jest gotowość do osiągania stawianych przed nim celów. Aby jednak tak się stało konieczne jest zastosowanie innego podejścia niż to, które było implementowane w przeszłości. Ciągle zmieniająca się rzeczywistość czy wymiana pokoleniowa, to tylko niektóre aspekty wpływające na zaangażowanie. Osoby zatrudnione chcą być doceniane już nie tylko jako pracownicy, ale również jako ludzie. Co zatem można zrobić, aby zwiększyć zaangażowanie zatrudnionych osób? 

5 podstawowych strategii

Współczesne podejście wykracza poza motywowanie pracowników tylko do efektywnej pracy. Dzisiejsze programy związane są również ze strefą emocjonalną, duchową, społeczną oraz wpływają na dobre samopoczucie. Przykładowe strategie omówiono poniżej.

Wyniki pracowników. Wiele programów motywacyjnych skupia się na wynikach osiąganych przez zatrudnionych. Wiele z nich ogranicza się jednak tylko do nich. Motywowanie pracowników do wysokiej efektywności stanowi podstawę budowania ich zaangażowania. Skupianie się jednak tylko na tym aspekcie jest niewystarczające.

Ścieżki karier. Programy motywujące pracowników do wydajnej pracy zwiększają ich zaangażowanie w krótkim okresie. Pomoc w rozwoju ich kariery, pomaga natomiast utrzymać ich wysokie zaangażowanie w długim horyzoncie czasowym. Szkolenia, projektowanie ścieżek karier czy mentoring to tylko wybrane przykłady tego typu programów.

Wellness. Programy określane w ten sposób dbają nie tylko o zdrowie fizyczne pracowników. To także strefa psychiczna, emocjonalna a także wpływ na dobre samopoczucie. Programy te poprawiają zaangażowanie w okresach wzmożonej pracy i przyśpieszają powrót do pełnej sprawności.

Kontakty między pracownikami. Sukces organizacji wymaga wysiłku zespołowego. Dbaj więc o dobre relacje wśród zatrudnionych a z czasem tworzyć oni będą zwartą drużynę. Przykładem działań mających pozytywny wpływ na ten aspekt może być system, w którym pracownicy mogą wzajemnie się nagradzać. Dzięki temu będą oni dbać o dobre stosunki między sobą, gdyż będzie im się to opłacać.

Społeczność. Organizacja nie będzie dobrze funkcjonować, gdy osoby w niej zatrudnione nie będą tworzyć lokalnej społeczności. Stwórz takie warunki w firmie, aby pracownicy zacieśniali kontakty między sobą i aby wspierali się wzajemnie. Poprawi to nie tylko jej działanie, ale również pozytywnie wpłynie na jej obraz na zewnątrz.

Uniwersalizm i łatwość w zarządzaniu

Pracownicy każdej firmy stanowią złożoną grupę osób. Na rynku pracy funkcjonuje kilka pokoleń, które znacząco różnią się między sobą. Z tego powodu bardzo ważna staje się personalizacja planów motywacyjnych. Poza dopasowaniem do potrzeb pracowników ważny jest również uniwersalizm i łatwość w zarządzaniu systemem. Poniżej zaprezentowano rozwiązania, które mogą w tym pomóc.

Możliwość łączenia nagród. Jeżeli Twój program przewiduje różne nagrody za podobne działania, rozważ ich połączenie. Dzięki temu stanie się on prostszy i bardziej zrozumiały dla zatrudnionych.

Automatyczny system nagród. Dobry system nagradzania nie wymaga wiele czasu na zarządzanie nim. Nagrody przyznawaj więc automatycznie po spełnieniu wyznaczonych celów i zadań. Wykorzystaj też przy tym oprogramowanie komputerowe.

Śledzenie i raportowanie. Zbieraj informacje o wdrożonym już programie i twórz na ich podstawie zagregowane raporty. Uzyskasz dzięki temu cenne źródło informacji.

Różnorodność nagród. Stwórz katalog nagród, które oferujesz. Mając całościowy obraz programu, będziesz w stanie zmaksymalizować korzyści z niego płynące.

Grzegorz Poręba<br>
Wynagrodzenia.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

NEWSLETTER

HUMAN RESOURCES
HOT NEWS

OSTATNIO DODANE
SOCIAL HR CORNER