ALDI z tytułem Best Quality Employer 2022

ALDI  z tytułem Best Quality Employer 2022

Sieć sklepów ALDI otrzymała tytuł Best Quality Employer 2022 przyznawany przez Certyfikację Krajową. Firma została nagrodzona po raz drugi, między innymi za realizację szeroko zakrojonych działań employer brandigowych mających na celu zbudowanie silnej marki pracodawcy.

Kapituła Certyfikacji Krajowej przyznaje nagrody firmom, które zapewniają wyjątkowe warunki pracy, stale je rozwijają, stawiając swoich pracowników na pierwszym miejscu, jednocześnie wyróżniając się najwyższymi kompetencjami w szeroko rozumianej dziedzinie HR.

W ALDI systematycznie poszerzamy krąg działań  obszarze employer brandigu. Podnosimy naszą konkurencyjność rynkową zwiększając wysokość zarobków i atrakcyjność pakietu świadczeń. W ślad za tym idą także wzmożone działania pod hasłem “Napędzają nas ludzie, po prostu”, kierowane do obecnych i przyszłych pracowników. Dzięki temu  umacniamy wizerunek ALDI jako firmy oferującej pewne miejsce pracy. Tym bardziej cieszymy się, że kapituła doceniła właśnie te działania, na które w ostatnich miesiącach kładliśmy szczególny nacisk– mówi Anna Goleniowska, Dyrektor Obszaru HR w ALDI Polska.

Wśród kryteriów certyfikacji, które umożliwiają przyznanie tytułu Best Employer 2022 znajdują się: poziom zatrudnienia i rotacji pracowników, formy zatrudnienia, rozwój kwalifikacji zawodowej pracowników i szkolenia, ścieżki kariery i awansu, warunki rekrutacji oraz zarządzanie kompetencjami.

W ostatnich 5 latach ALDI w Polsce osiągnął największą na rynku dynamikę wzrostu – sieć zwiększyła liczbę swoich sklepów o 70%, za czym idzie także wzrost zatrudnienia. Już od marca ubiegłego roku wdrożyła nowe zasady zawierania umów o pracę. Bez względu na stanowisko każdy nowy pracownik w ALDI zatrudniany jest z pominięciem okresu próbnego. Pierwszą umowę ze swoimi pracownikami sieć podpisuje na jeden rok, a kolejna zawierana jest na czas nieokreślony. Dyskonter oferuje swoim pracownikom również pakiet świadczeń dodatkowych.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

NEWSLETTER

HUMAN RESOURCES
HOT NEWS

OSTATNIO DODANE
SOCIAL HR CORNER