Anita Rogalska

Anita Rogalska

Co w pracy Dyrektora HR w jednej z wiodących firm branży farmaceutycznej i opieki zdrowotnej na świecie i w Polsce, sprawia największą satysfakcję? Czy HR w tym sektorze różni się od innych?

Branża farmaceutyczna i szerzej ochrony zdrowia należy do tzw. sektora regulowanego. Wynika to z tego, iż przedmiotem działalności firm z tego obszaru jest ochrona zdrowia i życia ludzkiego. Firmy przykładają szczególną uwagę do budowania skutecznych systemów compliance, które mają na celu ograniczenie ryzyk związanych z prowadzeniem biznesu. Dlatego też nasza firma z definicji postępuje odpowiedzialnie, etycznie i przejrzyście, zgodnie z najwyższymi standardami oraz wymogami regulatorów. Przejrzystość, o której mówię, dotyczy również kultury organizacji i samych relacji w strukturach firmy. Największą przyjemność upatruję w codziennej pracy z ludźmi, którzy wyznają te same zasady: transparentność, uczciwość, jasne zasady gry. To sprawia, że praca jest łatwiejsza i bardziej twórcza. Przemysł farmaceutyczny jest również jedną z najbardziej innowacyjnych gałęzi gospodarki, a zatem stawiamy na osoby utalentowane, zaangażowane, myślące kategoriami innowacji. Nasze wspólne zaangażowanie i wkład osobowy współtworzą firmę pożądaną jako pracodawca.

Idealny kandydat/ka w firmie z sektora innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego, to …

… to osoba kreatywna, kompetentna, nastawiona na budowanie relacji, poszukująca możliwości usprawnień w organizacji. Aktualnie w 4 polskich spółkach GSK pracuje ponad 2000 osób, z czego największa liczba zatrudniona jest w Centrum Usług Biznesowych GSK IT w Poznaniu. W ramach nieustannego rozwoju, GSK zatrudnia i poszukuje talentów nie tylko znających się na produkcji leków, ale również informatyków, specjalistów od zarządzania projektami, marketingowców i menedżerów oraz przedstawicieli handlowych, farmaceutycznych i medycznych. Praca w GSK – globalnej, nowoczesnej firmie zapewniającej inspirujące wyzwania, możliwość rozwoju oraz pracę w międzynarodowym środowisku – daje wiele szans na realizację zawodową.

Z myślą o studentach i absolwentach, GSK prowadzi program „Future Leaders”, do którego zapraszane są osoby o wysokich aspiracjach i potencjale do dalszego rozwoju w strukturach firmy. Uczestnikom trzyletniego programu, w ramach struktur Pharmy, Consumer Healthcare, Fabryki oraz HR, oferowana jest unikatowa możliwość nabywania nowych doświadczeń w różnorodnych obszarach, takich jak sprzedaż, marketing, produkcja czy inżynierii, i realizowania ambitnych projektów wspierających rozwój kompetencji biznesowych oraz eksperckich. Docelowo, po zakończeniu programu, osobom najwyżej ocenionym pod kątem osiągnięć i potencjału GSK proponuje objęcie samodzielnych stanowisk.

Wielu ekspertów uważa, że obecnie mamy rynek pracownika. Czy zgodzi się Pani z tą tezą? Co firma powinna robić, aby zatrzymać i przyciągnąć pracownika?

Zdecydowanie tak. Na obecną sytuację wpływają rosnący PKB, malejące bezrobocie, coraz atrakcyjniejsze wynagrodzenia i zapotrzebowanie na pracowników oraz demografia. W tej chwili takie czynniki, jak kultura organizacji, atmosfera w pracy oraz wysokość wynagrodzenia to podstawa, o której się nie dyskutuje. W GSK idziemy o krok dalej – wspieramy i inspirujemy naszych współpracowników, aby pomóc im optymalnie wykorzystywać ich potencjał oraz osiągać sukcesy w myśl idei, że to ludzie współtworzą biznes. Motywujemy naszych pracowników do priorytetowego traktowania naszych wartości przy podejmowaniu każdej decyzji. Zapewniamy im silne przywództwo, indywidualne możliwości rozwoju, system nagradzania za pracę i osiągnięcia, oraz dodatkowe benefity (w tym rozwiązania związane z elastycznością miejsca i sposobów pracy). Chcielibyśmy, aby każdy pracownik GSK czuł się dumny z pracy, którą wykonuje, z firmy, w której jest zatrudniony i ze swojej roli w realizacji misji.

W jaki sposób niedawno wdrożony przez Państwa globalny program profilaktyki zdrowotnej dedykowany pracownikom i ich rodzinom może wpłynąć na ogólne nastawienie do pracy?

Misją GSK jest poprawiać jakość życia ludzi, by mogli osiągać więcej, czuć się lepiej i żyć dłużej. Program „Partnership for Prevention” (P4P), bo o nim mowa, daje nam nowe niesamowite możliwości urzeczywistniania tej misji wśród samych pracowników naszej firmy, a także ich rodzin. Jako ekspert w sektorze ochrony zdrowia, oferujemy szereg benefitów, które odpowiadają na różnorodne potrzeby i oczekiwania naszych pracowników na różnych etapach ich życia. Troszczymy się o ich zdrowie oraz dobre samopoczucie ich rodzin w równie wysokim stopniu, jak o zdrowie naszych pacjentów i konsumentów. GSK wprowadziła kompleksowy program profilaktyki zdrowotnej dla pracowników i ich rodzin we wszystkich spółkach na całym świecie. Dzięki programowi „Partnership for Prevention” pracownicy będą mogli lepiej rozumieć zagadnienia związane ze zdrowiem, podejmować działania mające na celu jego ochronę i dokonywać właściwych decyzji prozdrowotnych. Oferowane świadczenia uzupełniają świadczenia już dostępne w ramach programu świadczeń medycznych GSK lub państwowych programów zdrowotnych. W Polsce zweryfikowano 24 potrzeby z 40 świadczeń dostępnych w ramach programu P4P globalnie.

Firma GSK kilka razy z rzędu zdobyła prestiżowe wyróżnienie „Najbardziej Pożądanego Pracodawcy”, w rankingu Antal International. Co to znaczy dla obecnych i przyszłych pracowników?

Misją GSK jest poprawiać jakość życia ludzi, by mogli osiągać więcej, czuć się lepiej i żyć dłużej. Program „Partnership for Prevention” (P4P), bo o nim mowa, daje nam nowe niesamowite możliwości urzeczywistniania tej misji wśród samych pracowników naszej firmy, a także ich rodzin. Jako ekspert w sektorze ochrony zdrowia, oferujemy szereg benefitów, które odpowiadają na różnorodne potrzeby i oczekiwania naszych pracowników na różnych etapach ich życia. Troszczymy się o ich zdrowie oraz dobre samopoczucie ich rodzin w równie wysokim stopniu, jak o zdrowie naszych pacjentów i konsumentów. GSK wprowadziła kompleksowy program profilaktyki zdrowotnej dla pracowników i ich rodzin we wszystkich spółkach na całym świecie. Dzięki programowi „Partnership for Prevention” pracownicy będą mogli lepiej rozumieć zagadnienia związane ze zdrowiem, podejmować działania mające na celu jego ochronę i dokonywać właściwych decyzji prozdrowotnych. Oferowane świadczenia uzupełniają świadczenia już dostępne w ramach programu świadczeń medycznych GSK lub państwowych programów zdrowotnych. W Polsce zweryfikowano 24 potrzeby z 40 świadczeń dostępnych w ramach programu P4P globalnie.

Ostatnio dużo się mówi o tym, że firmy powinny działać na rzecz szeroko rozumianej równości (Diversity & Inclusion). Dlaczego wyrównywanie szans bez względu na wiek, płeć, pochodzenie narodowe, wyznanie czy światopogląd jest tak ważne?

Wspieranie równości w społeczeństwie i firmie jest ważne nie tylko z punktu widzenia pojedynczych jednostek, ale również całego biznesu. Firmy, w których stawia się na różnorodność, osiągają lepsze wyniki finansowe, co zostało udowodnione przez wiele niezależnych badań. W naszej firmie liczy się potencjał, a nie orientacja seksualna czy wyznanie.

W GSK wyjątkowo wspieramy i inspirujemy kobiety – pomagamy im optymalnie wykorzystywać ich potencjał oraz osiągać sukcesy. Jasno i przejrzyście mówimy o tym, co robimy, w jaki sposób to robimy, oraz o wyzwaniach, jakim stawiamy czoła. Niedawno, Sebastian Drzewiecki, Dyrektor Zarządzający Centrum Usług Biznesowych GSK IT w Poznaniu, otrzymał wspólnie z dwoma innymi liderami nagrodę za szczególne zasługi w zakresie budowania różnorodności i wspierania kobiet, przyznaną po raz pierwszy w konkursie Sukcesu Pisanego Szminką.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

NEWSLETTER

HUMAN RESOURCES
HOT NEWS

OSTATNIO DODANE
SOCIAL HR CORNER