#AonBestEmployers | Zarządzanie zaangażowaniem w Grupie Hotelowej Orbis

#AonBestEmployers | Zarządzanie zaangażowaniem w Grupie Hotelowej Orbis

Rozmowa z Bartłomiejem Szmajdzińskim, Talent & Culture Director for Poland and Baltic States i Sylwią Pawełczyk-Maśluk, Chief Human Resources Group Officer z Grupy Hotelowej Orbis – laureatem konkursu Aon Best Employers. 

Program Aon Best Employers to największe i najbardziej obiektywne badanie i diagnoza organizacji pod kątem zaangażowania pracowników w Polsce. Dotąd, w trakcie 13 edycji przebadano ponad 570 000 tysięcy pracowników z firm o różnej skali działalności i zatrudnienia. Kryteria oceny to wartości czterech wskaźników: zaangażowanie pracowników, angażujące przywództwo, kultura wysokich wyników, wiarygodna marka pracodawcy.

Firma otrzymuje tytuł Najlepszego Pracodawcy, gdy wszystkie indeksy angażującego środowiska pracy znajdują się na odpowiednio wysokim poziomie wyznaczonym przez metodologię badania. Program Najlepsi Pracodawcy to jedyny konkurs na rynku, w którym tytuł jest przyznawany w oparciu o obiektywne badanie opinii pracowników.


HRnews.pl: Kim jest zaangażowany pracownik dla Państwa organizacji?

Sylwia Pawełczyk-Maśluk: Zaangażowany pracownik to osoba, która sprawi, że nasi goście będą  zadowoleni i dostaną usługę spełniającą ich oczekiwania. Zadowolony klient często dzieli się swoimi wrażeniami w mediach społecznościowych, co przekonuje innych do odwiedzenia naszych hoteli. To jest nasz łańcuch przyczynowo – skutkowy: najpierw zaangażowany pracownik, dalej, dzięki temu, zadowolony gość, który ma ochotę do nas wrócić, a w efekcie końcowym znakomity wynik finansowy. Zaangażowanie pracowników badamy co roku, aby mieć informacje czy podążamy w dobrym kierunku i co jeszcze możemy poprawić.

Bartłomiej Szmajdziński: Realizowanie samego siebie poprzez realizowanie swoich pasji – to fundament zaangażowania u nas w organizacji. Czasy skryptów, czy bardzo precyzyjnych wytycznych – gdzie stanąć, jak się uśmiechnąć, ile słów powiedzieć – naszym zdaniem minęły. Naturalność, którą ludzie mają w sobie, tworzy miejsca pełne zaangażowania, do których każdy z nas chce wracać. Potencjalni klienci hotelowi kierują się nie tylko komfortem, ale i znacznie chętniej wybierają miejsca, w których mogą liczyć na przyjazną atmosferę i obsługę spełniającą ich oczekiwania. Jako firma usługowa zdajemy sobie sprawę z tego, że to ludzie tworzą atmosferę miejsc, a więc to właśnie pracownicy i ich otwartość, łatwość budowania relacji są siłą napędową pozwalającą firmie osiągnąć sukces.

HRnews.pl: Jakich działań się Państwo podejmują, aby pobudzać zaangażowanie u pracowników?

S.P-M:
Działań jest wiele i pewnie trudno by było wymienić je wszystkie. Trzeba jednak podkreślić, że staramy się angażować naszych pracowników w konkursy i inicjatywy, które przyczyniają się do większej integracji w zespole oraz dają im szansę na udział w projektach sprawdzających ich kompetencje, a przy tym sprzyjających kreatywności. Jakiś czas temu odbyła się bardzo duża kampania „Ibis – tu mieszka muzyka”. We współpracy z wokalistką Sarsą szukaliśmy w Polsce talentów wokalnych. Nagrodą było nagranie singla. Widzieliśmy, że wśród naszych pracowników (blisko 3000 osób) są osoby, które kochają śpiewać. W efekcie – to teraz oni wykonują koncerty w naszych hotelach i czerpią z tego ogromną radość.

BS: Wspomnieliśmy o marce Ibis a np. w hotelach Mercure organizujemy pokazy mody męskiej i damskiej „Mercure Fashion Night”. Od pewnego czasu nasi pracownicy pokazują się w ich trakcie w roli modeli i modelek. Warto wreszcie wspomnieć o naszym projekcie „My room”, dającym pracownikowi możliwość zaaranżowania wystroju pokoju hotelowego, dzięki czemu pracownik ma szansę realizować swoje pomysły a zarazem wyrazić siebie i zaprezentować swoje pasje.

HRnews.pl: Czy sprawdzacie Państwo również w inny sposób puls organizacji?

BS: Organizujemy tzw. „open table”. Są to spotkania otwarte z dyrekcją firmy, na które może przyjść każdy pracownik i zadać każde pytanie. My natomiast pytamy o ich percepcję zmian wprowadzanych w organizacji i badamy na bieżąco  klimat. Jednocześnie na kanwie wyników badania zaangażowania i pomysłów zgłaszanych przez pracowników staramy się wypracowywać nowe rozwiązania, które przełożą się nie tylko na wynik finansowy, ale i zaangażowanie i satysfakcje pracowników.

HRnews.pl: Dużo mówiliśmy o zwinności jako modelu zarządzania. Jak to wygląda u Was w organizacji i w czym się ta zwinność przejawia?

S.P-M: Półtora roku temu rozpoczęliśmy  zmianę kultury organizacyjnej, aby właśnie móc szybciej reagować na potrzeby klientów. W tym celu zmieniliśmy strukturę organizacyjną firmy, oddając  dużą część decyzyjności dyrektorom hoteli. Mogą oni teraz podejmować szereg działań bez pytania centrali o zgodę, co znakomicie wpływa na naszą pro i reaktywność.

HRnews.pl: Co było największym wyzwaniem Waszej organizacji – biorąc pod uwagę rok 2017 i 2018?

S.P-M: Komunikacja wewnętrzna. Nasi pracownicy nie zawsze wiedzieli o tym, co i dlaczego robimy. Pewne rzeczy, które nam wydawały się oczywiste, dla naszych pracowników były niezrozumiałe. Dotyczyło to kwestii związanych m.in. z podejmowaniem decyzji o podwyżkach, czy o dodatkowych benefitach. W poprzednich latach przy pytaniu w ankiecie „ czy kadra menadżerska traktuje swoich pracowników jako największy zasób?” nie otrzymywaliśmy satysfakcjonującego wyniku. W związku z tym podjęliśmy szereg działań, które sprawiły, że wynik wzrósł o 14 p.p., czyli naprawdę dużo.


HRnews.pl: Według raportu Aon widać, że pracownikom coraz mniej zależy na benefitach, a bardziej na „pracy z sensem”. Jak wyglądają Wasze obserwacje?

S.P-M: Hotel to specyficzna branża, w której możemy zatrudnić prawie każdego i nasz kandydat może robić to, co kocha najbardziej: od gastronomii, przez recepcję i pracę technika, po pracę w służbie pięter. Jesteśmy w stanie przyjąć bardzo wiele osób z bardzo różnorodnymi zainteresowaniami, czy umiejętnościami i sprawić, że będą się realizować w pracy. Ludzie chcą pracować w naszej firmie, bo wsłuchujemy się w ich potrzeby, w z jednej strony dajemy im stabilizacje i możliwości rozwoju, z drugiej strony stwarzamy im możliwości realizowania własnych pomysłów.

HRnews.pl:  Jakie dobre praktyki polecilibyście dla pracodawców w Polsce, którzy dążą do tego, aby być coraz lepszym?

S.P-M:  Bycie dobrym pracodawcą wiąże się z kredytem zaufania od pracowników i na pewno wymaga ciągłego wysiłku z obu stron. Kluczowe jest tu zaufanie, a zarazem wsłuchanie się w pracowników, ich uwagi, potrzeby, sugestie. Istotna jest też świadomość, że zadowolony pracownik to zadowolony klient, co przekłada się na wyniki biznesowe dla organizacji.  I po trzecie – dotrzymywanie obietnic i zachowanie spójności pomiędzy deklaracjami a naszymi działaniami.

Wywiad z ramienia redakcji HRnews.pl przeprowadził Mateusz Stefanowicz. 

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

NEWSLETTER

HUMAN RESOURCES
HOT NEWS

OSTATNIO DODANE
SOCIAL HR CORNER