Co kusi współczesnych kandydatów?

Co kusi współczesnych kandydatów?

Jak pokazuje raport ManpowerGroup Solutions, nigdy wcześniej kandydaci nie byli uzbrojeni w tak wiele szczegółów na temat przyszłych pracodawców, jak obecnie. Dzięki temu podejmują bardziej świadome decyzje i lepiej weryfikują miejsca pracy. Dla przedsiębiorstw wiedza o tym, na co zwracają uwagę, może być istotnym czynnikiem w budowaniu employer brandingu oraz pozyskiwaniu nowych pracowników na coraz trudniejszym dla firm rynku pracy.

Globalne badanie firmy ManpowerGroup Solutions „Czas Świadomego Kandydata”, w którym wzięło udział blisko 14 000 osób poszukujących pracy, wskazuje na istotne przesunięcie równowagi sił między pracodawcą a kandydatem. Przez wiele lat pracodawcy byli na uprzywilejowanej pozycji, m.in. dlatego, że kandydaci nie mieli dostępu do wielu źródeł informacji na temat ich oraz stanowisk, na które aplikują. Obecnie kandydaci mówią o drastycznym zwiększeniu ilości informacji dotyczących przedsiębiorstw i stanowisk, do których mają dostęp już na wczesnym etapie poszukiwania pracy. Tylko w ciągu ostatniego roku zauważyli znaczną zmianę w ilości i rodzaju informacji, do których mają wgląd jeszcze przed rozpoczęciem procesu rekrutacji. Nie chodzi tu jedynie o bardziej szczegółowy opis stanowiska.

– Łatwy dostęp do informacji zmienił sposób, w jaki ludzie szukają pracy – komentuje Alex Bojarski z ManpowerGroup Solutions. – Kandydaci na całym świecie deklarują, że mają dojście do znacznie większej ilości danych o wynagrodzeniu, dodatkowych świadczeniach, dodatkowych wakatach, misji, wizji i kulturze organizacji, jej marce oraz działalności w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Ponieważ firmy nadal zgłaszają problemy z wypełnianiem ról, zrozumienie preferencji kandydata jest kluczowe. Obecnie zachęcamy klientów do udostępnienia większej ilości informacji dotyczących wizji i atmosfery oraz sposobu pracy w ich przedsiębiorstwach. Pozwala to na nawiązanie głębszego kontaktu z kandydatami i przekłada się na zatrudnienie najlepszych pracowników.

Jakie informacje kandydaci uważają za najważniejsze?

Zarówno w ujęciu globalnym, jak i w Polsce, najistotniejszym czynnikiem przy wyborze miejsca pracy jest wysokość wynagrodzenia. Wskazuje na nią zdecydowana większość naszych rodaków (87%) i ponad połowa respondentów na świecie (59%). Zaraz za nią, jako najistotniejsze, podawane jest kryterium rodzaju pracy (52% w Polsce i 53% globalnie), a następnie lokalizacja miejsca pracy (40% w Polsce i 34% globalnie), które zamyka pierwszą trójkę. Na kolejnych, wymienianych przez kandydatów miejscach znalazły się możliwości rozwoju (39% wskazań, zarówno w Polsce, jak i na świecie), a także elastyczność godzin pracy (31% w Polsce i 38% na świecie). Oferowane świadczenia dodatkowe, jak i marka pracodawcy to czynniki, które są istotne, ale wskazywane są na końcu przez polskich kandydatów (odpowiednio 16% i 14%), podczas gdy w ujęciu globalnym posiadają mocniejszą pozycję (odpowiednio 38% i 20%).

Dwa razy więcej informacji o marce pracodawcy

W poprzednim badaniu preferencji, 58% kandydatów z całego świata zadeklarowało, że marka pracodawcy jest dla nich ważniejsza niż pięć lat wcześniej. To stwierdzenie jest szczególnie prawdziwe w przypadku młodszych przedstawicieli Pokolenia Y (18-35 lat). Dzięki wykorzystaniu tego trendu – czyli np. zbudowaniu silniejszej oferty korzyści proponowanym pracownikom czy stworzeniu unikalnego portfolio możliwości, skojarzeń i wartości mających pozytywny wpływ na pożądanych kandydatów i pracowników – organizacje mogą uzyskać znaczną przewagę.

W skali światowej 28% ankietowanych potwierdza, że miało informacje o marce pracodawcy przed aplikowaniem na dane stanowisko. W Norwegii (40%), Indiach (37%), Szwecji (35%), Niemczech (34%), Hiszpanii (32%) oraz Polsce (29%) ta liczba jest jeszcze większa. Z kolei kandydaci w Brazylii (16%), Kostaryce (18%) i Japonii (19%) mówią o znacznie mniejszej ilości dostępnych dla nich informacji.

Przejrzystość wynagrodzeń

Jak wynika z badania ManpowerGroup Solutions, średnio 44% kandydatów na całym świecie posiada informacje o wysokości wynagrodzenia przed aplikowaniem na dane stanowisko, a zatem ma wiedzę o bardzo istotnym czynniku motywującym dla kandydatów. Jednak poziom dostępu do informacji różni się w zależności od rynku. Do informacji o wysokości wynagrodzenia ma dostęp ponad połowa kandydatów z Chin, Japonii, Meksyku, Brazylii i Panamy. Z kolei najsłabiej poinformowani są Szwedzi i Norwegowie, gdzie dostęp do takich danych deklaruje mniej niż 20% ankietowanych. W Polsce dostęp do informacji o oferowanych stawkach płac deklaruje 54% badanych.

– Ponad połowa respondentów z Polski deklaruje, że ma dostęp do informacji o wynagrodzeniu przed aplikowaniem na daną ofertę, co stanowi dość dobry wynik, ale warto zwrócić uwagę, że chodzi tu o dane niekoniecznie otrzymane od potencjalnego pracodawcy – komentuje Alex Bojarski z ManpowerGroup Solutions. – Kandydaci z coraz większą łatwością potrafią zdobywać informacje, które nie zawsze firmy chcą ujawniać od razu. Anonimowość Internetu sprawiła, że stał się on idealną platformą do wymiany informacji na temat firmy i wynagrodzenia. Z perspektywy pracodawców warto jednak stosować większą otwartość w tym obszarze, co może wpłynąć na przyciągnięcie do nich nowych kandydatów.  

Zalety informacji o dodatkowych śwadczeniach

Na całym świecie kandydaci deklarują chęć posiadania informacji o dodatkowych świadczeniach oferowanych przez potencjalnych pracodawców. 38% z nich uznaje, że dodatkowe świadczenia związane z danym stanowiskiem lub przedsiębiorstwem są jednym z trzech najważniejszych czynników wpływających na ich decyzje zawodowe. W Polsce potwierdziło to 39% respondentów. Poziom wiedzy o dodatkowych świadczeniach przed aplikacją na określone stanowisko wzrósł wśród kandydatów z Wielkiej Brytanii i Australii bardziej niż w przypadku mieszkańców USA, Meksyku i Chin. Ta sytuacja może wynikać ze stałej oferty atrakcyjnych świadczeń dla pracowników w Wielkiej Brytanii i Australii w porównaniu do pozostałych państw.

Wizja jest wartością

Coraz więcej kandydatów chce związać się z przedsiębiorstwami, których zobowiązania w obszarach misji, wizji oraz polityki społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) są im bliskie. Dotyczy to zwłaszcza poszukujących pracy w Australii, Wielkiej Brytanii oraz USA, gdzie kandydaci intensywnie szukają informacji na ten temat u swoich potencjalnych pracodawców. W Polsce wiedza o wizji przedsiębiorstwa pracodawcy jest istotna dla 29% kandydatów. Działania firmy w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu ceni z kolei 9% respondentów. W skali światowej 32% kandydatów deklaruje posiadanie dostępu do informacji o misji/wizji organizacji na najwcześniejszym etapie poszukiwania pracy. W 11 badanych krajach uzyskano takie same lub wyższe wyniki. Chociaż mniej kandydatów (16%) ma wiedzę na temat działalności CSR przed aplikowaniem, niż w jakimkolwiek innym wymienionym w badaniu aspekcie dotyczącym poszukiwania pracy, liczba ta wciąż wzrasta.

Bez względu na to, co motywuje kandydatów na danym rynku, na całym świecie łączy ich chęć i możliwość uzyskania dostępu do największej dotychczas ilości informacji o pracodawcy. Dlatego też organizacje powinny być świadome tego, czym kierują się kandydaci przy podejmowaniu decyzji dotyczących ich życia zawodowego i stawiać na te aspekty w komunikacji z nimi.

 

Źródło: ManpowerGroup

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

NEWSLETTER

HUMAN RESOURCES
HOT NEWS

OSTATNIO DODANE
SOCIAL HR CORNER