Co wolno pracownikowi, który jest honorowym krwiodawcą?

Co wolno pracownikowi, który jest honorowym krwiodawcą?

– 27 marca odbędzie kolejna akcja charytatywna organizowana na terenie Łużycka Office Park, w ramach której można wspomóc rezerwy banków krwi. Jest ona organizowana przez jednego z naszych najemców, firmę Finastra. Jak zawsze krew będzie można oddać w specjalnie przeznaczonym do tego celu ambulansie, zaparkowanym na parkingu przed budynkami biurowymi. Podczas ostatniej takiej inicjatywy, która odbyła się w październiku 2017 r. zarejestrowanych zostało 43 dawców, z czego krew oddały 34 osoby.  Łącznie udało się zebrać 15.3 litrów krwi. Liczymy, że tym razem uda się pobić ten wynik – mówi Elżbieta Bojanowska z Allcon Investment, właściciela kompleksu biurowego Łużycka Office Park i biurowca Łużycka Plus.

Aby uniknąć zbyt długiego oczekiwania na oddanie krwi, dla osób zamierzających wspomóc akcję w godzinach pracy organizatorzy akcji przygotowali internetową listę kolejkową. W ten sposób każda osoba zainteresowana wzięciem udziału w zbiórce może zapisać się na konkretną godzinę.

Jest to powszechnie stosowana praktyka, która ma pokazać zarówno pracownikom, jak i pracodawcom, że wzięcie udziału w tej akcji charytatywnej nie zabierze kilku godzin czasu pracy, a tylko maksymalnie godzinę – dodaje Elżbieta Bojanowska z Allcon Investment.

Dawcy krwi przysługuje dzień wolny od pracy, ale…

Zgodnie z Kodeksem Pracy firma ma obowiązek zwolnić z obowiązku pracy zatrudnionego krwiodawcę, aby mógł oddać krew, podobnie musi to zrobić w czasie potrzebnym do przeprowadzenia zaleconych przez stację krwiodawstwa okresowych badań lekarskich. Chyba że mogą być wykonane w czasie wolnym od pracy. Zwolnienie może dotyczyć całego dnia lub kilku godzin, jeżeli z przyczyn medycznych nie doszło do pobrania.

Jest jednak jeden warunek. Pracownik powinien z kilkudniowym wyprzedzeniem poinformować o zamiarze oddania krwi, wskazując dokładny termin zbiórki i przybliżony czas jego nieobecności, jeżeli planuje tego dnia wrócić jeszcze do pracy.

– Pracownicy firm zlokalizowanych w Łużycka Office Park są informowani, że akcja honorowego oddawania krwi odbywa się praktycznie w miejscu ich pracy, więc nie muszą brać dnia wolnego, a jedynie poinformować swojego przełożonego, że potrzebują zwolnienia na czas donacji. Jeżeli jednak obawiają się o to, jak będą się czuli po zbiórce, to po oddaniu krwi mogą poprosić o zaświadczenie wystawiane przez lekarza w Ambulansie. Dzięki temu nie będą musieli tego dnia pracować – tłumaczy Elżbieta Bojanowska z Allcon Investment.

Za czas zwolnienia z obowiązku pracy, związany z oddawaniem krwi pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, ustalonego w sposób określony w przepisach rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. Honorowy dawca krwi, korzystając ze zwolnienia od pracy w dniu, w którym oddaje krew, pozostaje również w okresie ubezpieczenia. Oznacza to, że pracodawca ma obowiązek potrącić składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, które zostaną uwzględnione przy ustalaniu podstawy wymiaru emerytury lub renty.

 

 

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

NEWSLETTER

HUMAN RESOURCES
HOT NEWS

OSTATNIO DODANE
SOCIAL HR CORNER