Co zabija zaangażowanie pracowników i jak sobie z tym radzić?

Co zabija zaangażowanie pracowników i jak sobie z tym radzić?

Zaangażowanie jest trudnym tematem dla wszystkich organizacji. Zaangażowanych jest jedynie 30-50% pracowników. W firmie Oracle odnotowano wzrost zaangażowania z 70% do 80%, który przyniósł około 2 mld USD oszczędności. Co zatem możemy zrobić, aby wpłynąć na zwiększenie wkładu pracowników?

1. Cel firmy. Pracownikom, poza wynagrodzeniem zależy, aby ich praca prowadziła do wyższych celów i aby mieli poczucie, że to co robią jest ważne. Dlatego istotne jest podkreślenie znaczenia firmy w kontekście historycznym, etycznym, emocjonalnym i praktycznym. Często jednak firmy nie definiują swojego celu i nie przekazują go pracownikom. Nie rzadko również pojawiają się rozbieżności między celem firmy przekazywanym odgórnie, a tym co jest przekazywane na niższych szczeblach organizacji. W tym wypadku czyny mówią więcej niż słowa, dlatego ważne, aby działania były spójne z tym co komunikujemy pracownikom.

Wskazówki: Wyraźnie zdefiniuj firmę i jej cele, przekaż je zaczynając od kadry zarządzającej. Wyrażaj cele przy pomocy kluczowych dla firmy czynników. Menedżerowie powinni spotykać się ze swoimi pracownikami, aby zdefiniować proste zachowania, które wyrażają cele na poziomie działu. Wykorzystaj te zachowania do rocznej oceny pracowników i ich rozwoju zawodowego.

2. Strategia i kierunek firmy. Jeśli nie wiemy gdzie zmierza firma, to z pewnością nie dotrze tam, gdzie byśmy chcieli. Pracownicy potrzebują wiedzieć do czego firma dąży i jakie działania mogą się do tego przyczynić.

Wskazówki: Zobowiąż pracowników do realizacji celów strategicznych i określ kluczowe mierniki w celu zmierzenia ich wkładu. Na bieżąco monitoruj efekty. Dziel się z pracownikami informacjami na temat sytuacji firmy i osiągnięciami celów poprzez podsumowania roczne, biuletyny czy intranet.

3. Przywództwo. Większość badań pokazuje, że zaangażowanie  w pracę ma związek z relacją z menedżerem. Pracownicy oczekują od swoich przełożonych pozytywnych kontaktów, wspierania w rozwoju, większej autonomii, możliwości wyrażania opinii i uczestniczenia w podejmowaniu ważnych decyzji.

Wskazówki: Daj część władzy swoim pracownikom. Zachęcaj do wyznaczania własnych celów. Regularnie przekazuj informację zwrotną. Dziel się z pracownikami informacjami, które pomogą im lepiej zrozumieć jak funkcjonuje firma. Daj pracownikom większą odpowiedzialność i możliwość zgłaszania nowych rozwiązań. Stwórz okazję do ciągłego doskonalenia, a także przyznawania się do błędów i naprawiania ich.

4. Związek ze współpracownikami. Wiele badań wskazuje, że dobre relacje w zespole i pozytywna atmosfera mają kluczowe znaczenie dla budowania zaangażowania pracowników. Dlatego też warto wynagradzać pracowników zespołowo.

Wskazówki: Dbaj o jasny podział obowiązków, dopasowany do umiejętności. Pracownicy muszą wiedzieć jaką rolę odgrywają w zespole i w jaki sposób mogą przyczynić się do jego sukcesu. Korzystaj z regularnych ocen, aby aktualizować obowiązki i monitorować umiejętności niezbędne na danym stanowisku. Zachęcaj do współpracy zamiast konkurencji. W trudnych chwilach wspieraj swój zespół – to dobry moment na budowę zaufania.

5. Ciągłe doskonalenie. Zaangażowani pracownicy, oprócz tego że chcą dobrze wykonywać swoją pracę, pragną się stale doskonalić i oczekują od pracodawcy takich możliwości. Jednym ze sposobów jest angażowanie pracowników w identyfikowanie i rozwiązywanie problemów.

Wskazówki: Promuj kulturę pozytywnej informacji zwrotnej. Na bieżąco pytaj pracowników o ich opinię. Zaangażuj menedżerów i członków zespołów w opracowywanie planów działań. Nagradzaj zespoły pracowników, które analizują sposoby rozwiązywania problemów i wdrażają je w życie a także przekazują wiedzę innym.

6. Rozwój kariery. Pracownicy mają na ogół wysokie oczekiwania co do rozwoju kariery i wierzą, że będą mogli rozwijać się wraz z firmą.

Wskazówki: Przy okazji rozmów rocznych omawiaj z pracownikiem plan jego dalszego rozwoju, umiejętności i kompetencji, które pomogą osiągnąć wyznaczony cel. Rozwijanie umiejętności nie musi oznaczać udziału w kursach i szkoleniach, może to również być program mentoringu, nowe obowiązki czy udział w ciekawych projektach.

7. Korzyści z pracy. Pracownicy oczekują, że będą nagradzani uczciwie w stosunku do współpracowników w zakresie wynagrodzeń, premii i świadczeń dodatkowych. Oczekują, że decyzje w tym zakresie będą podejmowane w możliwie najbardziej obiektywny sposób.

Wskazówki: Prowadź przejrzysty system wynagradzania. Promuj model Total Rewards, w którym zwraca się uwagę na łączne korzyści jakie otrzymuje pracownik, a nie tylko na wynagrodzenie finansowe.

Sedlak & Sedlak

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

NEWSLETTER

HUMAN RESOURCES
HOT NEWS

OSTATNIO DODANE
SOCIAL HR CORNER