Crowdsourcing: czy warto czerpać wiedzę z potencjału społeczności?

Crowdsourcing: czy warto czerpać wiedzę z potencjału społeczności?

Szacuje się, że w 2018 r. z crowdsourcingu będzie korzystało regularnie już 75% najszybciej rozwijających się firm na świecie. Coraz popularniejszy staje się on także w Polsce. Rozwiązanie to polega na angażowaniu do działań na rzecz firmy czy organizacji szerszego, ale sprecyzowanego grona ludzi. Mogą to być np. pracownicy, którzy na co dzień nie są zaangażowani w dany projekt, konsumenci czy też – zwłaszcza w przypadku samorządów – lokalne społeczności.

Dzięki aktywności i pomysłom tych osób organizacja dostaje szereg różnych rozwiązań oraz inspiracji, które może wykorzystać w swojej działalności. Crowdsourcing sprawdza się między innymi przy poszukiwaniu innowacji, opracowywaniu sposobów komunikacji z konsumentami czy planowaniu działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

„Przykładem jest też wprowadzanie rozwiązań smart city. Włodarze mogą angażować mieszkańców, którzy bardzo dobrze znają swoje dzielnice oraz mają swój punkt widzenia. Osoby te, zamiast krytykować, że dane rzeczy nie są robione, proponują je i mają na coś wpływ. Tak samo działa to w innych obszarach” – mówi w wywiadzie dla agencji informacyjnej infoWire.pl Jan Kasprzycki-Rosikoń, dyrektor EY Crowdsourcing.

A co zyskują sami ludzie, którzy pomogli danej organizacji w ramach crowdsourcingu? Przede wszystkim to, że zgłaszane przez nich propozycje są wdrażane w życie, a przedstawiane potrzeby – spełniane. Można również liczyć na wynagrodzenie finansowe lub inne profity.

Co ważne, crowdsourcing nie jest konkurencją dla działań ekspertów zatrudnionych w organizacji. Wręcz przeciwnie – stanowi dla nich pomoc. „Firmy mające swoje zespoły specjalistów w danych obszarach nie powinny bać się crowdsourcingu. Jest to rozwiązanie, które może funkcjonować w organizacji równolegle, aby wspierać realizowanie celów właśnie tych ekspertów. Specjaliści będą potrzebni, bo muszą otrzymane pomysły przeanalizować i wdrożyć. Crowdsourcing będzie więc tylko i wyłącznie pomagać” – uważa Bartosz Niedźwiedzki, dyrektor Grupy Zarządzania Innowacjami w firmie EY.

 

Źródło: Infowire.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

NEWSLETTER

HUMAN RESOURCES
HOT NEWS

OSTATNIO DODANE
SOCIAL HR CORNER