Czy bezrobotnemu przysługuje urlop od urzędu pracy?

Czy bezrobotnemu przysługuje urlop od urzędu pracy?

Osoby rejestrujące się jako bezrobotne w urzędzie pracy często, szczególnie w okresie letnim, pytają o możliwość wyjazdu na wakacje bez konsekwencji utraty statusu. Sprawdź, czy to możliwe!

Rejestracja w urzędzie pracy nie jest obowiązkowa. Decydując się na pomoc urzędu w poszukiwaniu pracy, należy pamiętać o tym, że oprócz praw, mamy również obowiązki. Już podczas pierwszej wizyty w urzędzie, w celu zarejestrowania się, należy podpisać oświadczenie, że jest się zdolnym i gotowym podjąć zatrudnienie. Co to oznacza? Między innymi, że będziemy do dyspozycji urzędu pracy, i nie oznacza to tylko zgłaszania się na wyznaczone wizyty obowiązkowe. Urząd może między wizytami zadzwonić z propozycją pracy lub szkolenia. Informacja może przyjść również pocztą.

W przypadku zmiany sytuacji, zaistnienia okoliczności, które uniemożliwiają podjęcie zatrudnienia, bezrobotny zobowiązany jest poinformować urząd pracy. W zależności od przyczyny braku gotowości, można nadal pozostawać w rejestrze osób bezrobotnych lub następuje wyrejestrowanie.

Maksymalny czas braku gotowości

W każdym roku kalendarzowym bezrobotny uzyskuje prawo do 10 dni tzw. braku gotowości. Powinien wcześniej, przynajmniej dzień przed, zgłosić do urzędu pracy, że pozostaje w sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia, np. wyjeżdża za granicę. W tym czasie urząd nie będzie próbował się z nim skontaktować. Nie może również pozbawić go statusu osoby bezrobotnej. Należy pamiętać, że chodzi tu o dni kalendarzowe, a w przypadku przysługiwania prawa do zasiłku, świadczenie za te dni nie będzie wypłacone. Procedura powiadamiania w każdym urzędzie ustalana jest indywidualnie. Zazwyczaj, po upłynięciu zgłoszonych dni braku gotowości, należy zgłosić się do urzędu pracy.

Jeśli wyjazd na wakacje obejmuje więcej niż omawiane 10 dni, bezpieczniej jest wyrejestrować się na własną prośbę i ponownie zarejestrować po powrocie niż ryzykować utratę statusu na minimum 120 dni w przypadku kontaktu ze strony urzędu pracy, a braku odpowiedzi z naszej strony. Ubezpieczenie zdrowotne, które jest jednym z istotniejszych profitów posiadania statusu, będzie obowiązywało przez 30 dni od daty wyrejestrowania.

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Zielona Linia

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

NEWSLETTER

HUMAN RESOURCES
HOT NEWS

OSTATNIO DODANE
SOCIAL HR CORNER