Dlaczego pracownicy odchodzą?

Dlaczego pracownicy odchodzą?

Dlaczego coraz więcej osób decyduje się na zmianę pracy? Zdaniem ekspertów Hays Poland najczęstsze powody – poza możliwością osiągania wyższych dochodów – to chęć mierzenia się z nowymi wyzwaniami i brak możliwości rozwoju w obecnym miejscy pracy. Przemawiają za tym liczby – już co trzeci pracownik wskazuje możliwość rozwoju w firmie jako czynnik decydujący o atrakcyjności oferty pracy.

Z badań Hays Poland wynika, że zdecydowana większość pracowników z optymizmem patrzy w przyszłość i pozytywnie ocenia najbliższą perspektywę swojej kariery zawodowej. Co czwarty pracownik rozważa zmianę pracy w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Podobny odsetek pracowników (22%) myśli o takiej zmianie w perspektywie 6-12 miesięcy albo 1-2 lat (24%). Tylko 13% ankietowanych nie ma w planach zmian zawodowych. Dlatego przed firmami stoi wyzwanie poradzenia sobie z rotacją pracowników i zatrzymaniem najlepszych w organizacji, między innymi stale zwiększając atrakcyjność oferty dla obecnych i potencjalnych pracowników.

Atrakcyjny pracodawca

W opinii pracowników dobry pracodawca to taki, który zapewnia możliwości rozwoju (29%) oraz udziału w ciekawych projektach (23%). Uczestnicy badania Hays jako elementy przesądzające o atrakcyjności oferty pracy wskazywali również troskę o równowagę życia zawodowego i prywatnego pracowników (18%), stabilność zatrudnienia (11%) oraz środowisko pracy (8%), w tym relacje z bezpośrednimi przełożonymi i współpracownikami.

Pracownikom często doskwiera niedocenianie wykonanej przez nich pracy oraz poczucie, że obecne obowiązki to rutyna, która nie wymaga rozwoju nowych umiejętności i powoduje stagnację w ramach tych już posiadanych. Wskazują również na niedostateczną komunikację celów biznesowych w firmie i brak możliwości uczestnictwa w podejmowaniu decyzji. Coraz częściej pracownicy przyznają, że ich decyzja o zmianie pracy była spowodowania brakiem informacji zwrotnej od przełożonych.

– Organizacje często poświęcają wiele czasu na znalezienie i zatrudnienie odpowiednich pracowników, ale później zbyt mało uwagi, aby zatrzymać te osoby w organizacji – podkreśla Paula Rejmer, Managing Director Expert Perm w Hays Poland. – Jednocześnie pracownicy bardziej niż kiedykolwiek wcześniej poszukują zawodowych wyzwań, które pozwolą im się nauczyć czegoś nowego. Profesjonaliści chcą widzieć dostępne możliwości rozwoju i rozumieć, w jakim kierunku może podążać ich ścieżka kariery, jeśli zdecydują się zostać w firmie. Ogromną szansą dla firm jest więc połączenie rozwoju zawodowego pracowników z celami biznesowymi całej firmy. – dodaje Rejmer.

Coraz lepsza sytuacja gospodarcza stawia firmy w obliczu ryzyka utraty najlepszych pracowników, a na całym świecie rośnie poziom wysokiej rotacji pracowników. – Mierzenie się z tym problemem jest dla firm obecnie jednym z największych wyzwań. Wysoka rotacja może się wiązać ze szkodą dla biznesu, choćby w kontekście posiadanych kompetencji czy realizacji strategii. W skrajnych przypadkach może również przynosić znaczne straty biznesowe – twierdzi Paula Rejmer.

Zatrzymać najlepszych

Firmy starają się oferować pracownikom coraz bardziej atrakcyjne warunki zatrudnienia, aby przeciwdziałać ich odejściom z pracy. Najczęściej wybieranym narzędziem są podwyżki i inne formy motywacji finansowej. W tym roku ponad 80% firm zamierza ponieść wynagrodzenia swoich pracowników, a niemal 40% pracodawców deklaruje podwyżki na poziomie 5%. Jest to zdecydowania odpowiedź na oczekiwania pracowników, którzy świadomi swojej pozycji na rynku pracy swobodnie negocjują wysokość wynagrodzenia i szukają ciekawszych ofert pracy. Złotym środkiem jest tu jednak „uczciwa wymiana”, czyli równowaga pomiędzy poziomem wynagrodzenia a wkładem pracy.

Jednak pieniądze to nie wszystko – organizacje starają się również oferować swoim pracownikom atrakcyjne możliwości rozwoju. Jak wynika z badań Hays Poland możliwości awansu i rozwoju są czynnikiem, który skutecznie wspiera w zatrzymaniu najlepszych w strukturze organizacji. Jak zaznacza Paula Rejmer, same możliwości nie wystarczą. – Obok perspektyw awansu lub rozwoju zawodowego muszą istnieć odpowiednie warunki do ich realizacji. Niezbędne są procesy wewnętrzne, które pozwalają ludziom angażować się i działać, określone ścieżki kariery oraz strategia podnoszenia kwalifikacji pracowników – tłumaczy.

Bardzo często firmy inwestują również w szkolenia i programy, które w sposób niebezpośredni mają poprawić komfort pracy – jak choćby z zakresu zarządzania czasem, zdrowych nawyków żywieniowych czy work-life balance. Oferują karty sportowe, opiekę medyczną, a także coraz częściej możliwość elastycznych godzin pracy albo pracy zdalnej.

Kluczem do sukcesu są również inne kwestie, jak efektywna komunikacja strategii rozwoju firmy, uwzględnianie pracowników w podejmowaniu istotnych decyzji oraz atmosfera w zespołach, które pomijane mogą doprowadzić do odejścia najlepszych, nierzadko kluczowych, pracowników. Pracownicy chcą postrzegać swojego pracodawcę jako firmę dobrze zarządzaną i zmierzającą we właściwym kierunku. Chcą brać udział w projektach, które pozwolą im rozwijać umiejętności. Jednocześnie szybkie zmiany technologiczne sprawiają, że podnoszenie kwalifikacji pracowników stają się kluczowe dla utrzymania przewagi konkurencyjnej firmy na rynku.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

NEWSLETTER

HUMAN RESOURCES
HOT NEWS

OSTATNIO DODANE
SOCIAL HR CORNER