Employee experience według ALDI Polska

Employee experience według ALDI Polska

Redakcja HRnews.pl: Od naszego pierwszego spotkania minęło już kilka miesięcy. Za ALDI Polska jest więc kilka miesięcy realizacji strategii EB. Jak oceniasz dotychczasowe efekty? Czujesz się „napędzony”?

Łukasz Góralczyk, People Acquisition & Employer Branding Director w ALDI Polska: Tak, zdecydowanie czuję się „napędzony”. Czuję się także „napędzony”, patrząc na wyniki oraz na feedback, który otrzymujemy od kandydatów, ponieważ, przede wszystkim, napędzają nas ludzie, po prostu. Jeżeli chodzi o efekty, w trakcie naszych kampanii prowadzimy badania, z których  wynika, że zdecydowanie zmienia się kilka kluczowych dla nas aspektów – tych, na które rzeczywiście chcieliśmy wpłynąć i podkreślić w ramach prowadzonych akcji.

Są trzy główne czynniki, które znacząco zmieniły się od startu prowadzonych przez nas działań. Pierwszy z nich to postrzeganie ALDI Polska jako solidnego pracodawcy. W tym przypadku to pierwsza tak znacząca procentowa zmiana w odniesieniu do pierwszej fali badania, którą prowadziliśmy jeszcze przed startem naszych działań employer brandingowych. Dwa kolejne kluczowe aspekty, które najbardziej interesowały nas w kontekście prowadzonych przez nas działań, to kwestie związane z atrakcyjnością miejsca pracy oraz postrzegania ALDI Polska jako nowoczesnego pracodawcy. W obu przypadkach wskaźniki również zdecydowanie się zmieniły. Zawdzięczamy to wszystkim działaniom, które w ramach kampanii wprowadziliśmy, ale też nowym źródłom dotarcia do kandydatów i punktom styku, które obecnie są dla naszych kandydatów dostępne.

Redakcja HRnews.pl: Użyłeś sformułowania „nowoczesny pracodawca”. Jako nowoczesny pracodawca holistycznie dbacie o doświadczenia nie tylko Waszych pracowników, ale też kandydatów. Dlaczego zdecydowaliście się na wdrożenie digitalowych usprawnień jak Harver? Skąd pomysł na użycie tego narzędzia? Jaka jest jego EB-owa geneza i jak wpisuje się to w Waszą narrację?

Łukasz Góralczyk: Myślę, że nie tylko EB-owa geneza stoi za wprowadzeniem tego narzędzia, ale także nasza kultura organizacyjna, nastawienie i dążenie do upraszczania procesów, do optymalizacji wszystkich działań tak, aby to, co robimy, było efektywne, proste i przejrzyste. Myślę, że główną tego przyczyną jest nasz sposób myślenia, oczywiście w przełożeniu na aspekty biznesowe. Tworzymy pole do tego, aby upraszczać, optymalizować procesy, skracać ich czas. Z drugiej strony tym, co jest głównym czynnikiem wprowadzania tego narzędzia, jest nasza otwarta komunikacja i nastawienie do ludzi. Tak, jak wspomniałem, to oni napędzają nas do działania, oni nas motywują i stanowią największą siłę organizacji. Właśnie w tym aspekcie ze względu na bardzo transparentną, otwartą komunikację i pokazywanie realiów naszego funkcjonowania, zdecydowaliśmy się na wdrożenie tego typu, bardzo nowoczesnego w retailu na rynku polskim rozwiązania.

Redakcja HRnews.pl: A czy to nie jest tak, że odpowiadacie trafnie i bardzo zwinnie na postpandemiczną rzeczywistość, w której szczególnie młode pokolenie oczekuje komunikacji w trybie instant i rekrutacji, która pozwala na szybkie przejście przez ten proces? Bez niepotrzebnych komplikacji i mnożenia etapów rekrutacyjnych.

Łukasz Góralczyk: Nie jestem pewien, czy odniósłbym się konkretnie do szybkości, ponieważ sam ten proces jest zdecydowanie inny niż to, do czego jako rynek, patrząc chociażby w skali Polski, jesteśmy przyzwyczajeni. To jest specyficzny zestaw pytań i scenek sytuacyjnych, które pokazują realną pracę, rzeczywiste sytuacje, z którymi kandydaci spotkają się na co dzień w ALDI Polska. Na pewno stawiamy na szczerość i na otwartość komunikacji. Jest to szczególnie interesujące dla kandydata, ponieważ w naszej kampanii EB nie pokazujemy rzeczywistości, która jest oderwana od tego, co faktycznie nasi pracownicy realizują w pracy.

W sposób bardzo transparentny oraz otwarty przedstawiamy zadania i wyzwania, z którymi pracownicy na co dzień się mierzą. Używane przez nas narzędzie jest tak skonstruowane, aby kandydat mógł nie tylko na bazie opisu w ogłoszeniu rekrutacyjnym, ale też realnych zdjęć czy ujęć video, podjąć decyzję o tym, czy rzeczywiście ALDI Polska jest miejscem dla niego.

Redakcja HRnews.pl: Mówiąc kolokwialnie nie malujecie trawy na zielono. Wróćmy jeszcze do wątku szybkości i zwinności. Informujecie w mediach, że czas poświęcony na analizę aplikacji od kandydatów został skrócony aż o 52%. Powiedz proszę, co to oznacza w praktyce dla kandydata oraz dla samej firmy.

Łukasz Góralczyk: Tę sytuację trzeba rozpatrywać dwuaspektowo. Przede wszystkim mówimy
o pewnym miejscu pracy – z jednej strony w aspekcie stabilności zatrudnienia i organizacji, a z drugiej – pewności dotyczącej miejsca oraz stanowiska, na jakie kandydat aplikuje. Patrząc na feedback, który otrzymujemy ze strony kandydatów, nie występuje różnica między tym, co proponujemy na poziomie aplikacji, a tym, jak w rzeczywistości potem wygląda praca.

Odnosząc się do drugiej części pytania, czyli tego, z czym wiąże się to dla nas jako organizacji, to przede wszystkim z tym, że narzędzie Harver jest dedykowane do procesów wysokowolumenowych w retailu. Chodzi tu przede wszystkim o stanowiska, które dotyczą pracy w sklepach – sprzedawców, zastępców kierowników czy kierowników sklepów.

To także kwestia tego, że chcąc w sposób odpowiedzialny upraszczać procesy zachodzące w organizacji i je optymalizować, definiujemy dla naszych Hiring Managerów obszary, na które poświęcają oni określony czas. Harver ułatwia im proces preselekcji kandydatów, ponieważ każdy z Hiring Managerów od razu widzi każdego z kandydatów i ma podsumowanie całości procesu aplikacyjnego. To duża oszczędność czasu – zostaje skrócony sam proces preselekcji i analizy dokumentów, ale także nasz czas reakcji i czas kontaktu w odniesieniu do dokumentów aplikacyjnych, które są składane.

Redakcja HRnews.pl: Brzmi to jak win-win i dobrze się tego słucha. Zdecydowanie jesteście retailowym trendsetterem, jeżeli chodzi o digitalowe rozwiązania wspierające rekrutację. Jakie są Wasze kolejne plany, cele, które będą towarzyszyć ALDI Polska jako pracodawcy?

Łukasz Góralczyk: Pewnie nie będzie dużym zaskoczeniem, jeśli powiem, że jest to kampania, którą rozpoczęliśmy pod koniec zeszłego roku. Będziemy ją kontynuować, pokazywać kolejne odsłony, cały czas opierając się o szczerość, transparentność i otwarty przekaz. Zaprosimy do współpracy i wspólnej komunikacji z rynkiem naszych pracowników. Bazując na ich sylwetkach, będziemy chcieli nadal budować nasz wizerunek, podejście do współpracy, do zarządzania, kwestii biznesowych, ale przede wszystkim nasz sposób współpracy z ludźmi i to, co napędza nas codziennie do działania.

Jeżeli pytasz o rzeczy, które mamy w planach, to na pewno digitalizacja procesów, szczególnie
w aspektach rekrutacyjnych. Nie powiedzieliśmy też jeszcze ostatniego słowa w kwestii tego, co dotąd zostało wdrożone w procesach związanych z Harverem. To, co zadziało się w ostatnim czasie, jest dla nas pewnym etapem, ale nie mam poczucia, że to ostatni krok zmierzający do upraszczania całości procesu dla naszych kandydatów i dawania im innych możliwości kontaktu z Hiring Managerami.

W tym miejscu postawię na razie kropkę, ale faktycznie jest to kierunek bardzo mi bliski. Zależy mi na tym, żeby kandydaci aplikujący do ALDI Polska mieli poczucie, że proces rekrutacji był dla nich efektywny, ciekawy, wyróżniający się na tle innych firm, a także wygodny. Należy pamiętać, że narzędzia, z których korzystamy, to platformy dedykowane wszystkim systemom operacyjnym, wszystkim formatom – zarówno mobilnym, jak i desktopowym. Zapewnia to kandydatom dużą wygodę oraz możliwość powrócenia do procesów. Możliwości jest więc nieskończenie wiele, a najistotniejsze jest to, aby kandydaci, którzy aplikują do nas, od początku dostawali jasne informacje i żeby zachować ten szczery przekaz. Jako ALDI Polska chcemy nadal w szczery sposób opowiadać o warunkach zatrudnienia i o tym, jakim pracodawcą jesteśmy.

Redakcja HRnews.pl: Łukasz, zacieram ręce i będę uważnie przyglądać się Waszym dalszym poczynaniom. Dziękuję Ci za otwartość i chęć podzielenia się Waszymi doświadczeniami i inspiracjami.

Łukasz Góralczyk: Również bardzo dziękuję za rozmowę.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

NEWSLETTER

HUMAN RESOURCES
HOT NEWS

OSTATNIO DODANE
SOCIAL HR CORNER