Firmy sprawdzają poziom wiedzy i szkolą pracowników, ale często nie weryfikują efektów działań szkoleniowych

Firmy sprawdzają poziom wiedzy i szkolą pracowników, ale często nie weryfikują efektów działań szkoleniowych

Dla 57% firm podstawowym sposobem na sprawdzenie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników jest okresowa ocena wyników osiąganych na stanowiskach pracy. O rozwijającej się kulturze uczenia się w organizacjach świadczy natomiast fakt, że tylko 8% firm w żaden sposób nie weryfikuje jakie są potrzeby szkoleniowe załogi – to tylko niektóre z wniosków płynących z raportu „Making Learning Stick in Action” opublikowanego przez TACK International, międzynarodowy dom szkoleniowy, który na polskim rynku działa pod marką Gi Group Training. Co natomiast zaskakujące, aż 18% przedsiębiorstw zamawiających szkolenia, w żaden sposób nie sprawdza ich efektów, a pracownicy narzekają na brak wsparcia ze strony managerów oraz niechęć współpracowników do dzielenia się zdobytą wiedzą.

Badanie „Making Learning Stick in Action”, którego celem było zgłębienie tematyki podejścia po procesów uczenia się oraz przekazywania wiedzy w organizacjach, zostało przeprowadzone na grupie ponad 700 respondentów – pracowników działów szkoleń, HR, sprzedaży, marketingu oraz obsługi klienta firm z 27 branż, firm działających w 33 krajach świata w tym m.in. w Polsce, Wielkiej Brytanii oraz USA. 75% uczestników stanowili managerowie wyższego i średniego szczebla, 25% natomiast to pracownicy liniowi. Badanie sprawdzało również w jaki sposób firmy weryfikują stan wiedzy oraz potrzeby szkoleniowe pracowników, jakimi narzędziami mierzone są potrzeby w tym zakresie oraz czy w firmie/organizacji zauważa się postępy jakie poczynili.

Jak się okazuje, najpopularniejszą metodą stosowaną przez firmy na sprawdzenie wiedzy i umiejętności pracowników są regularne przeglądy wyników na danych stanowiskach pracy. Tak właśnie robi 57% przedsiębiorstw. W 43% wdrożony jest „System zarządzania wiedzą i uczeniem się”. Popularnymi narzędziami są również ankiety badające potrzeby szkoleniowe. Tylko 8% przedstawicieli przebadanych firm twierdzi, że w żaden sposób w ich firmie nie sprawdza się stanu wiedzy i potrzeb szkoleniowych pracowników.

– Powyższe dane obrazują trend zauważalny na rynku szkoleniowym od dłuższego czasu – zwiększa się świadomość przedsiębiorstw dotycząca procesów uczenia się i istotnej roli jaką odgrywają przeprowadzane regularnie procesy szkoleniowe – komentuje Katarzyna Syrówka, Dyrektor Gi Group Training. Cieszy również fakt, że pracowników nie trzeba zmuszać do rozwijania swojej wiedzy. Z naszego badania wynika, że aż 78% respondentów czuje się zmotywowana do uczestniczenia w szkoleniach – dodaje.  

Okazuje się również, że Model Kirkpatricka stanowi najpowszechniejsze narzędzie pomiaru skuteczności uczenia się. Stosuje go aż 66% firm. Ponad jedna czwarta respondentów twierdzi natomiast, że skuteczność uczenia się ocenia się w ich organizacji na podstawie wpływu z sprzedaży, a w ponad jednej trzeciej – efekty mierzy się na podstawie satysfakcji klientów. Co jednak zastanawiające, aż 18% respondentów zauważyło, że ich firmie w żaden sposób nie sprawdza się efektywności przeprowadzonych szkoleń.

– Zwiększa się odsetek firm inwestujących w rozwijanie wiedzy i umiejętności pracowników – to bardzo dobrze świadczy o rozwoju kultury korporacyjnej. Wiele jednak musi jeszcze zmienić w kwestii sprawdzania efektywności programów szkoleniowych oraz stworzenia odpowiednich warunków do transferu wiedzy w której uznawany, doceniany i nagradzany jest wkład pojedynczych osób, czyli wykształcenia się kultury uczenia się na poziomie organizacji. Z tym problemem muszą mierzyć się liderzy i managerowie. Na dowód tych słów zacytuję wyniki naszego badania – aż 52% respondentów uznało, że jest niezadowolonych z tego jak swoją nową wiedzą, nabytą na szkoleniach dzielą się ich koledzy
z pracy. Wielu z nich jest również rozczarowanych brakiem wsparcia w tym zakresie ze strony przełożonych 
– dodaje Syrówka.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

NEWSLETTER

HUMAN RESOURCES
HOT NEWS

OSTATNIO DODANE
SOCIAL HR CORNER