HR STRATEGICZNY – PRAKTYCY DLA PRAKTYKÓW

HR STRATEGICZNY – PRAKTYCY DLA PRAKTYKÓW

Ostatnie trzy lata pozwoliły nam wszystkim doświadczyć, w jak złożonym, kruchym i chaotycznym otoczeniu firmy muszą radzić sobie z prowadzeniem biznesu. To tylko utwierdziło nas wszystkich w przekonaniu, że realizacja każdej strategii biznesowej opiera się na ludziach jako kluczowym potencjale firmy. 

Tym krytycznym potencjałem powinni zarządzać menedżerowie HR rozumiejący doskonale swoją jakże istotną funkcję w organizacjach. Warunkiem ich skuteczności jest posiadanie kompetencji do budowania systemów, narzędzi i praktyk HR wspierających działania sprzedaży, produkcji czy marketingu, które dążą do realizacji strategii firmy. Nasz program ma dostarczyć im właśnie te kompetencje!   

„HR Strategiczny – Praktycy dla praktyków” to ośmiomiesięczny program rozwojowy dedykowany menedżerom aspirującym do zarządzania procesami HR w swoich firmach na poziomie strategicznym. 

Celem programu jest rozwój umiejętności wspierania realizacji strategii biznesowych firm poprzez zarządzanie procesami, narzędziami i praktykami HR.

Program rozpoczyna się w lutym 2023 roku. Będzie realizowany jako cykl dwudniowych warsztatów zaplanowany na osiem miesięcy. Zajęcia będą odbywać się w kameralnej grupie 12 uczestników. 

Warsztaty będą prowadzone w formule praktycy dla praktyków. Do współpracy przy realizacji programu zaprosiliśmy wybitny zespół doświadczonych dyrektorów HR, ekspertów i trenerów biznesowych. 

Joanna Smolińska, HR Director CEE – GroupM, ex Oriflame Europe, podzieli się z uczestnikami doświadczeniem dotyczącym budowania i funkcjonowania procesów, narzędzi oraz praktyk HR w międzynarodowej korporacji zarządzającej HR-em na poziomie strategicznym. 

Do poprowadzenia warsztatów zaprosiliśmy też Dariusza Banacha, Associate Directora, Corporate Learning & Development Business Partnera
Raytheon Technologies. Wspólnie z Darkiem miałem przyjemność wdrażać wiele programów rozwojowych dla menedżerów. Darek swoim doświadczeniem łączy holenderski pragmatyzm, japońską organizację oraz amerykańską dynamikę. Poprowadzi warsztat o roli HR w komunikowaniu i wdrażaniu zmian. 

Dagmara Seliga, Coach, trener, ex HR Director Media Markt, Saturn Polska będzie podnosić umiejętności uczestników programu w zakresie planowania rozwoju pracowników ze szczególnym podkreśleniem roli menedżerów w kształtowaniu kariery pracownika. 

Karina Sudomir, Prezeska Wyższego Piętra HR, ex. dyrektorka HR w polskich i międzynarodowych organizacjach, wspólnie z Dagmarą Prusik – Wiśniewską, Ekspertką ds. rekrutacji w Wyższym Piętrze HR, będą prowadzić moduł programu poświęcony zarządzaniu rekrutacją jako strategiczną funkcją HR. Karina wypracuje z uczestnikami praktyki dotyczące poszczególnych etapów systemu rekrutacji oraz efektywnej współpracy z zewnętrznymi agencjami warunkujące skuteczność tego procesu. 

Karina wykorzysta również swoje wieloletnie doświadczenie jako dyrektorka HR i wspólnie z Angeliką Chimkowską, Strateżką silnych marek osobistych Silna Marka, przekażą uczestnikom wiedzę o tym, jak budować osobisty autorytet oraz partnerskie relacje menedżerów HR z zarządami firm. 

W programie zadbamy także o rozwój kompetencji liderskich w grupie menedżerów HR. W tym celu zaprosiłem do udziału w projekcie moich przyjaciół z Kontekst HR Polska, jednych z najlepszych trenerów biznesowych w Polsce: Roberta Bokackiego, Wiceprezesa i Dyrektora Zarządzającego w Kontekst HR Polska, coacha i mentora menedżerów, oraz Annę Filipow, Partnerkę w Kontekst HR Polska, trenerkę i coacha zarządzania, wykładowczynię na studiach podyplomowych HR Business Partner w AGH

Wspólnie z Robertem Bokackim przeprowadzimy moduły dotyczące kierowania i motywowania w praktyce. Robert poprowadzi moduł „Kierowanie ludźmi w praktyce”, a ja osobiście spotkam się z uczestnikami na szkoleniu „Motywowanie w praktyce”. Wykorzystamy w tracie tych modułów opatentowaną metodologię kierowania ludźmi #Leadership Tool Box, która sprawdziła się w ponad 300 firmach w Polsce, Wielkiej Brytanii, Ukrainie, Czechach, Słowacji i Węgrzech. Przy tej okazji wskażemy praktyki niezbędne do tego, żeby menedżerowie HR skutecznie diagnozowali potrzeby oraz wspierali rozwój kompetencji liderskich w zespołach kadry zarządzającej.

Anna Filipow jako konsultantka i trenerka biznesowa, która w ostatnich latach wspierała wiele firm w procesie zmieniania swoich kultur organizacyjnych. Ania wypracowywała z nimi wartości, pomagała komunikować je i wdrażać w zarządzaniu, modelu przywództwa i rozwoju menedżerów. Od kilku lat dzieli się swoją ekspertyzą, prowadząc zajęcia na studiach podyplomowych dla menedżerów HR. W naszym programie poprowadzi dwa moduły. Pierwszy z nich będzie dotyczył roli HR w usprawnianiu komunikacji wewnętrznej w firmie, drugi zaś będzie rozwijał umiejętności zarządzania kulturą organizacyjną firmy. Anna poprowadzi ten warsztat wspólnie z Alicją Kaleta, Executive Director HR International Operations Pratt & Whitney Canada. Przedstawią przykład zarządzania kulturą organizacyjną jako narzędziem wspierania strategii biznesowej w Pratt & Whitney. W tej firmie wartości wpisane w kulturę organizacyjną były podstawą „Strategii 2020”. 

Agnieszka Borak, Dyrektor Strategiczna Agencji Grow, oraz Łukasz Jarota, Ekspert w budowaniu wizerunku pracodawcy i Dyrektor Zarządzający Agencji Grow na co dzień dostarczają wiedzę, inspirują i dzielą się rozwiązaniami problemów dotyczących funkcji personalnych z kilkoma tysiącami dyrektorów i menedżerów HR. W naszym programie będą prowadzić warsztat na temat employer brandingu. Uczestnicy programu przekonają się, jak ważny dla efektywności biznesu są punkty styku pomiędzy candidate experience a employee experience. 

Do dyskusji i warsztatu na temat tego, czego HR może nauczyć się od sprzedaży, produkcji i marketingu zaprosi uczestników Piotr Szymczak, Konsultant ds. rozwoju, Dyrektor Rozwoju i Sprzedaży Wyższego Piętra HR. Na tych zajęciach uczestnicy pozyskają umiejętność przekładania celów strategicznych firmy na potrzeby dotyczące zarządzania zasobami i potencjałem ludzkim. Będzie to też okazja do wypracowania praktyk związanych z bliską współpracą HR-u z działami obsługującymi główny proces biznesowy. 

Zależy nam na tym, żeby uczestnikom programu stworzyć możliwości kontaktu z wybitnymi osobowościami, których doświadczenie i wiedza dostarczą inspiracji do doskonalenia praktyk HR w ich własnych firmach. 

Z tego powodu zaprosiliśmy do uczestnictwa w programie dwóch gości specjalnych!

Zarządzanie płacami oraz motywowanie finansowe pracowników są domeną Roberta Manikowskiego, Eksperta ds. wynagrodzeń, wykładowcy studiów podyplomowych ALK, SGH, Partnera Zarządzającego Keystone Business Advisory. Robert podzieli się z uczestnikami swoją wiedzą oraz sprawdzonymi praktykami w tym obszarze funkcji HR.  

Naszym gościem specjalnym będzie także Greg Albrecht, Mentor i konsultant strategiczny w branży start-upowej, przedsiębiorca, doradca, inwestor Albrecht & Partners. Greg poprowadzi sesję online na temat zarządzania potencjałem ludzkim organizacji jako elementem przewagi konkurencyjnej firmy. 

Podjęliśmy wyzwanie, by szczególnie zadbać o aspekt praktyczny naszego programu. Jego zawartość merytoryczna była konsultowana w gronie praktyków z eksperckim doświadczeniem dotyczącym zarządzania funkcjami HR w firmach. 

Wszystkie warsztaty będą prowadzone w interaktywnej formie obejmującej: ćwiczenia, case study, panele dyskusyjne, gry decyzyjne, wymianę doświadczeń. 

W trakcie każdego warsztatu uczestnicy będą zbierać inspiracje i budować praktyki, które na koniec programu zaprezentują jako własne programy HR wspierające realizację strategii biznesowych w ich organizacjach. 

W ramach programu odbędzie się również wizyta studyjna w firmie, która zarządza swoimi systemami HR na poziomie strategicznym, i której menedżerowie są zaangażowani we wspieranie rozwoju kompetencji profesjonalnych swoich pracowników.   

Rekrutacja uczestników programu będzie odbywać się poprzez rozmowy kwalifikacyjne. Zależy nam przede wszystkim na tym, żeby program był adresowany do praktyków HR. 

Chcemy, by projekt rozwojowy „HR STRATEGICZY – Praktycy dla Praktyków” stał się okazją do budowania networkingu i sieci wsparcia dla jego uczestników zarówno w gronie wybitnych praktyków, jak też absolwentów.  

Kontekst HR jest PARTNEREM MERYTORYCZNYM programu. 

Jako Dyrektor Programowy tego projektu zapraszam do zapoznania się z treścią modułów programu oraz doświadczeniem, którym eksperci podzielą się podczas warsztatów na naszej stronie: 

https://wyzszepietrohr.pl/program-rozwojowy-hr-strategiczny/

#WyzszePietroHR #KontekstHR

Autor: Jacek Smura – Dyrektor Programowy „HR Strategiczny – praktycy dla praktyków”

Jacek Smura – Dyrektor Programowy „HR Strategiczny – praktycy dla praktyków”
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

NEWSLETTER

HUMAN RESOURCES
HOT NEWS

OSTATNIO DODANE
SOCIAL HR CORNER