Jak obliczyć ekwiwalent za urlop wypoczynkowy?

Jak obliczyć ekwiwalent za urlop wypoczynkowy?

Rozstajesz się z pracodawcą i masz niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Do końca umowy nie uda Ci się skorzystać z przysługującego wolnego? Sprawdź, w jaki sposób obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop!

Ustalenie wysokości ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy opiera się na kilku prostych obliczeniach.

Rachunek nr 1 – wysokość dniówki

Najpierw należy obliczyć wysokość wynagrodzenia za jeden dzień. Do tego niezbędny będzie współczynnik ekwiwalentu, który ustalany jest w każdym roku kalendarzowym. W celu jego obliczenia należy od liczby dni w danym roku odjąć łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy, np. Nowy Rok, Święto Pracy, wynikających z 5-dniowego tygodnia pracy. Następnie otrzymany wynik podzielić przez 12. Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy wartość współczynnika należy proporcjonalnie obniżyć do jego czasu pracy. W przypadku pracownika na pełnym etacie, współczynnik urlopowy w tym roku wynosi 20,83 [365 dni – 117 (53 niedziele + 52 soboty + 10 dni świątecznych) = 250, a potem 250 : 12 = 20,83].

Mając ustalony współczynnik, dzielimy kwotę miesięcznego wynagrodzenia przez niego, co daje nam wynagrodzenie za jeden dzień.

Rachunek nr 2 – stawka godzinowa

Następnie obliczamy wysokość wynagrodzenia za 1 godzinę. W tym celu uzyskaną wcześniej kwotę wynagrodzenia za 1 dzień dzielimy przez 8 godzin pracy.

Rachunek nr 3 – liczba dni, za które należy zapłacić

Teraz obliczamy dni urlopowe, za które przysługuje ekwiwalent.

Aby ustalić, ile dni urlopowych przysługuje nam za przepracowany okres, należy podzielić liczbę dni urlopowych przysługujących za cały rok (czyli 20 lub 26) przez 12 (liczbę miesięcy w roku kalendarzowym) i pomnożyć przez liczbę przepracowanych miesięcy. Otrzymaną liczbę zaokrąglamy do góry.

Wynik przysługujących, niewykorzystanych dni urlopowych przeliczamy na godziny.

Rachunek nr 4 – wysokość świadczenia

Ostatni rachunek odpowie na nurtujące nas pytanie: ile pieniędzy dostaniemy?

Wystarczy pomnożyć uzyskaną w poprzednim rachunku liczbę godzin przysługującego urlopu przez kwotę wynagrodzenia za 1 godzinę pracy z wyniku rachunku nr 2. Otrzymany wynik daje nam kwotę należnego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

I jeszcze przykład

Pani Ania pracuje w pełnym wymiarze czasu pracy. Zarabia 2000 zł brutto. Kończy zatrudnienie z niewykorzystanymi 6 dniami urlopu wypoczynkowego.

2000 zł – podstawa ekwiwalentu: 20,83 – współczynnik urlopowy na pełnym etacie = 96,02

96,02 : 8 godzin = 12

12 x 48 godzin (6 dni po 8 godzin pracy) = 576 zł

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop przysługuje w wysokości 576 zł.

Szczegółowe informacje na temat zasad wyliczania ekiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy można uzyskać w Państwowej Inspekcji Pracy.

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop

<a href=”http://zielonalinia.gov.pl/-/jak-obliczyc-ekwiwalent-za-urlop-wypoczynkowy-w-2017-roku”>Zielona Linia</a>

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

NEWSLETTER

HUMAN RESOURCES
HOT NEWS

OSTATNIO DODANE
SOCIAL HR CORNER