Jak skłonić pracowników i klientów do przestrzegania zaleceń epidemicznych?

Jak skłonić pracowników i klientów do przestrzegania zaleceń epidemicznych?

Z 61 do 72 proc. wzrosła liczba osób skłonnych do przestrzegania zalecenia epidemicznego, gdy przekonywał do niego plakat wykorzystujący nauki behawioralne. Hill+Knowlton Strategies (H+K), międzynarodowa agencja public relations, wicelider rynku w Polsce, przeprowadziła badanie, które potwierdziło, że mechanizmy znane z nauk behawioralnych zwiększają skuteczność komunikacji zaleceń epidemicznych. Na jego podstawie agencja przygotowała i udostępniła za darmo serię plakatów dla firm. H+K uruchomiła również Habits+, ofertę usług kształtujących pozytywne nawyki w trakcie epidemii. 

„Myj ręce”, „zasłaniaj usta”, „zachowuj dystans” – te i inne zalecenia towarzyszą nam od początku pandemii w komunikatach rządowych, mediach i rozmowach prywatnych, a jednak wciąż daleko nam do ich powszechnego przyswojenia. Tymczasem w sytuacji rosnącej liczby zachorowań, powrotów do szkół i ponownego otwierania biur, społeczna świadomość ma kluczowe znaczenie dla ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Badanie agencji H+K udowodniło, że możliwe jest zwiększenie skuteczności zaleceń epidemicznych dzięki wykorzystaniu mechanizmów nauk behawioralnych. Dla każdego zalecenia udało się stworzyć wersję plakatu, która spotkała się z wyraźnie większą, nawet o ponad 10 p. proc., deklarowaną gotowością respondentów do opisywanego zachowania. Jednocześnie udało się zmniejszyć odsetek osób deklarujących niechęć do przestrzegania zaleceń sanitarnych.

Jeden z badanych plakatów. Respondenci odpowiadali na pytanie: czy taki plakat zachęca Cię do przestrzegania widocznego na nim zalecenia?

Wersja kontrolna    
61% TAK 72% TAK 69% TAK
17% NIE 12% NIE 12% NIE

Warto obrzydzić koronawirusa

Na potrzeby badania agencja H+K stworzyła pięć plakatów kontrolnych wzorowanych, na ile to możliwe, na materiałach udostępnionych przez administrację publiczną (dotyczyły one m.in. mycie rąk i zachowania dystansu). Następnie stworzono po dwie wersje wykorzystujące heurystyki behawioralne, czyli mechanizmy o potwierdzonej zdolności do wpływania na zachowanie (m.in. obrzydzenie, ramowanie czy odniesienie do samego siebie). W kolejnym kroku skuteczność plakatów została poddana badaniu online na reprezentatywnej grupie 450 pracujących Polaków, za pośrednictwem Ogólnopolskiego Panelu Badawczego Ariadna. Respondenci odpowiadali na pytanie: „Czy taki plakat zachęca Cię do przestrzegania widocznego na nim zalecenia?”.

  • Procent ludzi, którzy pozytywnie zareagowali na plakat dotyczący zakrywania ust i nosa podczas kichania zwiększył się z 62 proc. do 69 proc. w przypadku plakatu wykorzystującego efekt obrzydzenia.
  • Zdecydowana większość pracujących Polaków przyswoiła zalecenie dotyczące zachowania dystansu, a mimo to poprawiona wersja plakatu, pokazująca symbolicznie koronawirusa (wskazówka wizualna) zwiększyła skuteczność z 70 proc. do 75 proc.
  • Kolejne dobrze przyswojone zalecenie dotyczy mycia rąk, ale i tutaj możliwe było stworzenie skuteczniejszego komunikatu. Metoda odwołania do samego siebie co prawda zwiększyła liczbę osób reagujących pozytywnie jedynie o 2 punkty procentowe (z 70 proc. do 72 proc.), ale jednocześnie zmniejszyła liczbę osób niechętnych do przestrzegania zalecenia niemal o połowę (z 11 proc. do 6 proc.)!
  • Zbliżone wyniki uzyskały plakaty zachęcające do ograniczania liczby osób w pomieszczeniach poprzez obrzydzenie (wzrost z 61 proc. do 72 proc.) oraz ramowanie wykorzystujące dane o liczbie Polaków chorych i zmarłych na COVID-19 (wzrost do 69 proc.). Plakaty te były równie skuteczne w zmniejszaniu liczby ludzi niechętnych przestrzeganiu zaleceń (spadek z 17 proc. do 12 proc.).

 

Każdy może zwiększyć bezpieczeństwo pracowników

H+K udostępnia za darmo 5 najskuteczniejszych wariantów plakatów oraz stworzony później plakat zalecający noszenie maseczek. Mają one celowo minimalistyczną formę, aby zachowały skuteczność także w przypadku szybkiego wydruku w wersji czarno-białej.

Plakaty można pobrać:

 Oferta zmieniania nawyków Habits+

Korzystając z ustaleń nauk behawioralnych oraz doświadczenia w realizacji kampanii w obszarze zdrowia publicznego, agencja H+K opracowała ofertę Habits+ dedykowaną organizacjom chcącym dostosować się do długotrwałej epidemii i wykształcić lub wzmocnić u swoich pracowników nawyki służące zapewnieniu bezpieczeństwa.

W oczekiwaniu na wynalezienie szczepionki i skutecznej terapii wirusa, walka z COVID-19 skupiła się na zmianie codziennych nawyków, takich jak: regularne mycie rąk czy utrzymywanie dystansu społecznego. Habits+ identyfikuje osiem sposobów zmiany nawyków, które można w praktyczny sposób wdrożyć do kampanii oraz w  inicjatywach skierowanych do pracowników i/lub konsumentów.

 

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

NEWSLETTER

HUMAN RESOURCES
HOT NEWS

OSTATNIO DODANE
SOCIAL HR CORNER