Jak skutecznie szkolić… w świecie VUCA?

Jak skutecznie szkolić… w świecie VUCA?

Wywiad z Michałem Wasilewskim – członkiem zarządu Konsorcjum szkoleniowo-doradczego Gamma, zajmującej I miejsce w rankingu firm szkoleniowych Gazety Finansowej.

HRNews.pl: Konsorcjum szkoleniowe Gamma zajęło pierwsze miejsce w rankingu firm szkoleniowych Gazety Finansowej. Co to oznacza dla firmy?

Michał Wasilewski: Jest to jasny sygnał dla naszego zespołu, ale również dla nas – zarządzających, że podążamy właściwą drogą, że obraliśmy właściwą strategię rozwoju firmy.

HRNews.pl: Właściwa strategia, czyli jaka?

MW: Stawiamy na stale poszerzane portfolio rozwiązań rozwojowych. Zarówno pod kątem merytoryki jak również samych formatów.

Mocno rozwijamy obszar szkoleń dla HR. Z naszej perspektywy to pracownicy działów szkoleń, personalnych są często najskuteczniejszymi ambasadorami nowych metodyk i narzędzi rozwojowych. Stąd takie tematy jak Agile dla HR, Design Thinking dla Hr, Onboarding, Zarządzanie mocnymi stronami wg Gallupa Employer Branding czy Wellbeing.

HRNews.pl: Co to znaczy, że są ambasadorami nowych metodyk?

MW: Przykładowo na szkoleniu Design Thinking dla HR uczestnicy wybierają jedno z wyzwań organizacyjnych (spadek zaangażowania pracowników, wyższa rotacja etc.)  i wypracowują rozwiązanie wykorzystując tytułową metodykę.  W rezultacie poznają narzędzia, wiedzę gdzie mogą zastosować je w organizacji oraz otrzymują rozwiązanie, które być może będą mogli wdrażać u siebie w organizacji.

HRNews.pl: Jakie jeszcze nowe tematy wprowadziliście Państwo do swojej oferty? 

MW: Duża grupa szkoleń dotyczy kompetencji związanych z radzeniem sobie w świecie VUCA…

HRNews.pl: Co oznacza ten termin?

MW: VUCA to akronim o słów Volatile (zmienny), Uncertain (niepewny), Complex (złożony) i Ambiguous (niejednoznaczny). Większość naszych rozmów o projektach rozwojowych zaczyna się od opisu sytuacji w organizacji jako nieustającej zmiany. Rzeczywistość gospodarcza, społeczna czy nawet ta organizacyjna ulega nieustającym zmianom . Menedżerowie i specjaliści potrzebują kompetencji pozwalających radzić sobie w tej rzeczywistości. Rzeczywistości VUCA.

HRNews.pl: Może Pan wymienić konkretne szkolenia, które przygotowują do radzenia sobie w świecie pełnym zmian?

MW: Realizujemy zarówno „Zarządzanie w świecie VUCA” jak i „Przywództwo w świecie VUCA”. Pracujemy odpowiednio bardziej narzędziowo bądź też nad wywieraniem wpływu, kreowaniem współodpowiedzialności. Oba szkolenia łączy zwinność podejścia do wyzwań.

Drugim szkoleniem, które bardzo sobie cenię jest „TRIBER(ing) – sztuka „dowożenia” projektów w zmiennej rzeczywistości i złożonej organizacji”. Triber- szumnie nazywany zawodem XXI wieku jest po prostu osoba, która zarządza projektem przyjmując orientację na rezultat w zmiennym świecie. Bazuje na trzech fundamentach –  kompetencje kontekstowe (networking, pozyskiwanie wsparcia dla projektu), kompetencje społeczne (perswazja, negocjacje, leadership), kompetencje techniczne (metodyki zarządzania projektami). W wielu organizacjach pracują setki zarządzających projektami, a jednocześnie te projekty gdzieś tam grzęzną na etapie procesowania. Uczestnictwo w nich demotywuje zamiast zwiększać poczucie sensu wykonywanej pracy. Osobiście uważam, że prawie każda organizacja potrzebuje triber’ów, tych którzy „dowiozą” projekt do oczekiwanego finału.

HRNews.pl: Czyli Gamma specjalizuje się w projektach menedżerskich i HR’owych?

MW: To jedno z najczęściej zadawanych pytań – w czym się specjalizujemy. U fundamentu tego pytania tkwi przekonanie, że nie można specjalizować się we wszystkim, bo wtedy jakość usług będzie na średnim poziomie, a nie na wysokim – a przecież wysoki poziom jest oczekiwany przez naszych klientów. Gamma ma bardzo szerokie portfolio co nie przeszkadza nam w specjalizacji.

Ja zajmuję się obszarem dotyczącym kompetencji menedżerskich, przywódczych i HR. Dawid Didiuk, członek zarządu naszego Konsorcjum specjalizuje się w obszarze sprzedaży. Stworzył linię sprzedażową  „Ospały zespół – zamienić farmerów w hunterów”,  w którym odwrócił podejście do szkoleń. Zamiast tzw. „wędki” uczestnicy otrzymują „rybę”. Zamiast wypracowywać rozwiązania na szkoleniu uczestnicy podczas warsztatów mentoringowych uczą się stosować metody wypracowane przez nasz zespół konsultantów i trenerów.  Przynosi to efekty w postaci mierzalnych wzrostów parametrów sprzedaży (liczba lead’ów, liczba transakcji, marża, obrót etc.) .

Każdy z nas ma swoją specjalizację i wokół niej gromadzi trenerów i konsultantów.  Jeszcze osobnym bytem jest dział szkoleń eksperckich realizujący szkolenia twarde (takie jak zmiany w prawie pracy, RODO, zatrudnianie cudzoziemców czy pracownicze plany kapitałowe). Dział zajmuje osobne piętro w firmie, jest zarządzany przez cztery project managerki i realizuje szkolenia dla takich branż jak farmacja, inwestycje, przemysł budowlany, energetyka, logistyka i transport.

Można więc powiedzieć, że w firmie jest kilka ośrodków kompetencyjnych, które specjalizują się w różnych obszarach i zagadnieniach. Dbamy, aby każdy był tworzony przez specjalistów w swoich dziedzinach. W przypadku dużych organizacji, którym świadczymy szkolenia z różnych obszarów BDM’owie (pracownicy działu sprzedaży, opiekunowie klienta) zarządzają komunikacją pomiędzy nami oraz między Gammą i Klientem.

HRNews.pl: Wspominał Pan, że Gamma rozwija również swoje formaty szkoleniowe. Co ma Pan na myśli?

MW: Duża część rynku to tradycyjne szkolenia kompetencyjne, to się pewnie nie zmieni. Obserwujemy jednak również oczekiwanie nowych formatów – różnych względem sali w podkowę i flipchart’a na środku.  Na takie sytuacje przygotowaliśmy razem z Akademią Leona Koźminiskiego format edutainmentowy. Edutainment – zbitek słów education i entertainment – czyli nauka przez zabawę. Koncepcja zakłada, że uczestnicy najpierw powinni zostać „zanurzeni” w tak interesującą rozrywkę, aby zaczęli reagować spontanicznie i naturalnie, a następnie powiązać te doświadczenia z wprowadzaną metodyką.  Dla przykładu: jeżeli klient życzy sobie wzmacniać kulturę współodpowiedzialności to zamiast dać wykład ex katedra możemy zrealizować grę przestrzenną, w której mniejsze zespoły budują dzielnice miasta. Mogą zbudować je niezależnie, ale jedynie w sytuacji poczucia wspólnego celu, zarządzania zasobami w duchu współodpowiedzialności mogą uzyskać najwyższe wyniki (które są skwantyfikowane w odpowiednim arkuszu). Na bazie zachowań wynikających z gry trener edutainmentowy może wprowadzać narzędzia wynikające z koncepcji 5 dysfunkcji Lencioniego, Empowermentu Blancharda czy turkusowych zespołów.

Poza edutainmentem realizujemy essence learning, treningi mentalne, mastermind’y, team bulildingii etc. Duża gama formatów pozwala dopasować proces szkoleniowy do możliwości i gotowości organizacji i samych uczestników.

HRNews.pl: Na koniec – dlaczego to Gamma zajęła pierwsze miejsce w rankingu firm szkoleniowych?

MW: Traktuję to jako pozytywną weryfikacji fundamentów naszego myślenia o rozwoju. To znaczy:  1. Rozszerzenie przestrzeni rozwojowej poza salę szkoleniową (prework, follow up, zaangażowanie przełożonych w proces wzmacniania, monitorowania i egzekwowania zmiany.

2. Orientacja na rezultat, realną zmianę (nasza misja brzmi „Bierzemy odpowiedzialność za rezultaty” i rzeczywiście całość naszych działań zorientowana jest na trwałą, pozytywną zmianę.

3. Inwestowanie w ludzi. W trenerów, konsultantów, opiekunów klienta. Wszystkich ich, nas, łączy współodpowiedzialność, orientacja na cel i to o czym mówił Steve Jobs w swoim słynnym apelu „stay hungry!” – ciągle jesteśmy nienasyceni – nie ustajemy w rozwoju – dla satysfakcji własnej i dobra naszych klientów.

4. Autentycznie wkładamy serce w to co robimy – dbamy o jakość szkoleń zarówno wtedy kiedy realizujemy klasyczne dwudniowe szkolenie jak i duży proces rozwojowy – dobór trenerów pod względem doświadczeń biznesowych, stylu trenerskiego i temperamentu, dobór metodyki, włączenie w projektowanie i realizowanie tych ludzi Gammy, którzy mają najwyższą ekspertyzę w danej dziedzinie. Bardzo zależy nam, żeby za każdym razem to co zamierzaliśmy się powiodło.

HRNews.pl: Dziękujemy za rozmowę

MW: Przyjemność po mojej stronie.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

NEWSLETTER

HUMAN RESOURCES
HOT NEWS

OSTATNIO DODANE
SOCIAL HR CORNER