Kiepska praca po latach odbija się na psychice

Kiepska praca po latach odbija się na psychice

Hui Zheng, profesor socjologii na Ohio State, oraz jego współpracownicy przeanalizowali dane na temat prawie 6,5 tys. Amerykanów, którzy przez wiele uczestniczyli w rządowym programie badań. Kiedy uczestniczy przeglądu byli w wieku 25-39 lat, regularnie pytano ich o satysfakcję z pracy – musieli oni wskazać w skali od 1 do 4, jak bardzo lubią swoją pracę.

Naukowcy podzielili badanych na cztery grupy. Do pierwszej z nich trafiły osoby, które w podanym przedziale czasowym niezmiennie deklarowały niską satysfakcję z pracy (45% respondentów), natomiast w drugiej znaleźli się badani, którzy cały czas byli zadowoleni ze swojej sytuacji zawodowej (15%). Trzecią grupę stworzyli uczestnicy, którzy na początku mieli mało satysfakcjonujące zajęcie, ale potem ich kariera się rozwinęła i byli coraz bardziej zadowoleni z wykonywanej pracy (17%), natomiast do czwartej przydzielono tych, których los potoczył się inaczej – na starcie kariery deklarowali wysoką satysfakcję z pracy, ale ich sytuacja zawodowa się pogorszyła (23%).

Naukowcy porównali wpływ mniej przyjemnych doświadczeń zawodowych na zdrowie uczestników eksperymentu po przekroczeniu przez nich 40. roku życia, za punkt odniesienia przyjmując wyniki tych badanych, którzy wcześniej konsekwentnie zgłaszali wysoką satysfakcję z pracy.

Jak się okazało, trudności i frustracje na początku kariery zawodowej najbardziej odbijają się na zdrowiu psychicznym. Osoby, które były w grupie o niskiej satysfakcji z pracy, osiągnęły gorsze wyniki we wszystkich 5 badanych wymiarach – zaraportowano u nich wyższy poziom depresji, zaburzeń snu i nadmiernego niepokoju, byli też oni bardziej narażeni na problemy emocjonalne i uzyskali niższy wynik w ogólnym badaniu stanu zdrowia psychicznego. Respondenci, którzy na początku kariery doświadczyli pogorszenia sytuacji zawodowej, częściej niż ci niezmiennie zadowoleni zgłaszali problemy ze snem i nadmiernym niepokojem, gorszy był też ogólny stan ich zdrowia psychicznego, ale nie stwierdzono, by byli oni bardziej narażeni na depresję i problemy emocjonalne. W przypadku osób, które na starcie były niezadowolone ze swojej pracy, ale potem ich sytuacja się poprawiła, nie odnotowano znaczących różnic w porównaniu z grupą stale zadowolonych.

Mało satysfakcjonujące zajęcia wykonywane na starcie kariery zawodowej nie miały zbyt dużego wpływu na zdrowie fizyczne, ale pracownicy, którzy od początku nie byli zadowoleni ze swojej pracy, oraz ci, którzy doświadczyli pogorszenia sytuacji zawodowej, zgłaszali nieco więcej problemów, takich jak np. bóle pleców i częste przeziębienia, niż osoby z grupy deklarującej przez cały czas wysoką satysfakcję. Prof. Zheng zauważa jednak, że uczestnicy w momencie badania mieli zaledwie po czterdzieści kilka lat, dlatego nie można wykluczyć, że w przyszłości osoby, których początek kariery nie był usłany różami, będą częściej skarżyły się na inne, poważniejsze dolegliwości.

 

Źródło: news.osu.edu

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

NEWSLETTER

HUMAN RESOURCES
HOT NEWS

OSTATNIO DODANE
SOCIAL HR CORNER