Najczęściej zadawane pytania dotyczące zatrudnienia

Najczęściej zadawane pytania dotyczące zatrudnienia

Jakie kwestie dotyczące zatrudnienia najczęściej nurtują pracowników? Sytuacja kobiet w ciąży, warunki zawarcia umowy na czas określony, a może to, jak obliczyć wymiar urlopu? Sprawdź, czy znasz odpowiedzi na pytania, które najczęściej padają w rozmowach z konsultantami Zielonej Linii!

Kiedy dostanę umowę na czas nieokreślony?

Osoby pracujące na podstawie umów o pracę zawieranych na czas określony często gubią się w rachunkach i zastanawiają się, która umowa z kolei powinna być na czas nieokreślony. Najczęściej wątpliwości, czy pracodawca nie narusza przepisów, pojawiają się przy trzeciej umowie.

Przepisy mówią, że łączna liczba umów na czas określony nie może przekraczać trzech. Przy czym należy pamiętać, że umowa na okres próbny nie jest uwzględniana w tym rachunku. Dlatego czwarta umowa powinna być na czas nieokreślony.

Od ubiegłego roku funkcjonuje również przepis określający maksymalny czas zatrudnienia na umowę na czas określony. Nie może on przekraczać 33 miesięcy.

Jestem w ciąży. Czy pracodawca może mnie zwolnić?

Kobiety, które są w ciąży lub planują macierzyństwo, często obawiają się utraty zatrudnienia. Niepotrzebnie. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży. Wyjątkiem jest tzw. zwolnienie dyscyplinarne.

W przypadku umów krótkoterminowych, kontynuacja zatrudnienia uzależniona jest od okresu, na który została zawarta umowa. Jeśli umowa na okres próbny lub na czas określony przekracza miesiąc i uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, musi być przedłużona do dnia porodu.

Powyższy przepis nie dotyczy umów na zastępstwo oraz tymczasowych, ale w najbliższym czasie może to ulec zmianie.

Ile urlopu mi przysługuje?

Wymiar urlopu uzależniony jest od stażu pracy. W przypadku osób, które deklarują do 10 lat stażu, urlop wynosi 20 dni, a powyżej tego wymiaru – już 26 dni w ciągu roku kalendarzowego. Nie oznacza to jednak, że należy przepracować 10 lat, aby uzyskać wyższy wymiar urlopu. Do stażu, od którego zależy wymiar urlopu, zalicza się również okres nauki. W przypadku ukończenia szkoły wyższej nie ma znaczenia, czy uzyskuje się tytuł licencjata czy magistra, do stażu można doliczyć 8 lat, a po ogólniaku 4 lata.

Oczywiście urlop obliczany jest proporcjonalnie do okresu zatrudnienia u danego pracodawcy.

Nurtuje Cię inny problem dotyczący zatrudnienia? Napisz do nas!

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

<a href=”http://zielonalinia.gov.pl/-/najczesciej-zadawane-pytania-dotyczace-zatrudnienia”>Zielona Linia</a>

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

NEWSLETTER

HUMAN RESOURCES
HOT NEWS

OSTATNIO DODANE
SOCIAL HR CORNER