Nowy wykaz prac szkodliwych dla kobiet w ciąży i karmiących

Od maja weszło w życie Rozporządzenie w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią. Sprawdź, co się zmieniło!

Do tej pory wykaz prac, których nie mogą wykonywać kobiety w ciąży oraz karmiące piersią, był określony w Rozporządzeniu w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet. Konieczność wydania nowego rozporządzenia podyktowana była m.in. potrzebą wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, tych, które niedawno rodziły oraz karmiących. W związku z czym w dokumencie zostały określone prace, których nie powinny wykonywać ciężarne oraz karmiące piersią, które mogą mieć niekorzystny wpływ na zdrowie kobiet, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią.

Prace związane z nadmiernym wysiłkiem

W wykazie prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych w pierwszym dziale znalazły się te dotyczące podnoszenia, przenoszenia, pracy w określonej pozycji. Zgodnie z przepisami kobieta w ciąży nie może ręcznie podnosić i przenosić przedmiotów o masie przekraczającej 3 kg. Niedopuszczalne jest również przewożenie ładunków na wózku jednokołowym lub wielokołowym poruszanym ręcznie.

Maksymalny czas pracy kobiety w ciąży w pozycji stojącej łącznie nie może przekraczać 3 godzin w czasie zmiany roboczej, przy czym należy pamiętać, że czas spędzony w pozycji stojącej nie może jednorazowo przekraczać 15 minut, a po każdym kwadransie powinna nastąpić 15-minutowa przerwa.

W przypadku pracy przy komputerze łączny czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę. Po każdych 50 minutach pracy przy ekranie pracownicy przysługuje 10-minutowa przerwa, wliczana do czasu pracy.

Dla kobiet karmiących dziecko piersią maksymalny ciężar przy przenoszeniu został określony na 6 kg przy pracy stałej oraz 10 kg w przypadku pracy dorywczej. Ustawodawca nie odniósł się do pracy w pozycji stojącej oraz przy komputerze.

Praca w mikroklimacie, hałasie…

Rozporządzenie traktuje również o pracy kobiet w ciąży oraz karmiących piersią w mikroklimacie zimnym, gorącym i zmiennym, w warunkach narażenia na hałas bądź drgania, działania pola elektromagnetycznego oraz promieniowania jonizującego, w podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu, kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi, w narażeniu na działania szkodliwych substancji chemicznych oraz o pracy grożącej ciężkimi urazami fizycznymi lub psychicznymi.

Wszystkie niezbędne informacje można znaleźć w treści rozporządzenia.

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło: Rozporządzenie w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią

Zielona Linia

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

NEWSLETTER

HUMAN RESOURCES
HOT NEWS

OSTATNIO DODANE
SOCIAL HR CORNER