O czym marzą HR-owcy?

O czym marzą HR-owcy?

Dynamicznie zmieniające się otoczenie biznesowe sprawia, że działy HR zmieniają sposób działania. Coraz częściej są one postrzegane jako istotny partner odpowiedzialny za jedno z najważniejszych zadań – strategiczne wsparcie biznesu. Jak wyglądają marzenia i wyzwania polskich działów HR na kolejne 10 lat? Firma GAVDI Polska zapytała o to specjalistów w swoim jubileuszowym konkursie „Pokaż Twój HR przyszłości, pokaż HR 10/10!”, organizowanym na przełomie maja i czerwca bieżącego roku.

Wyzwania na najbliższe 10 lat

Zmiana ekosystemu pracy – to zagadnienie, które uczestnicy konkursu wskazywali jako główne wyzwanie, przed jakim stanie HR na przestrzeni najbliższej dekady. Oznaczać to będzie wejście na całkowicie cyfrowy poziom funkcjonowania przedsiębiorstwa, zarówno w obszarze budowy wewnętrznych relacji (np. poprzez firmowy portal społecznościowy), monitoringu potrzeb oraz ścieżki rozwoju poszczególnych pracowników, jak i dostarczania informacji, służących osiąganiu wyznaczonych celów biznesowych. Ten trend ma swoje odzwierciedlenie w badaniach prowadzonych także na skalę globalną. Według raportu „Zmiana zasad w erze cyfryzacji”, opracowanego przez firmę Deloitte, aż 88 proc. ankietowanych twierdzi, że wyzwaniem jest stworzenie organizacji przyszłości, którą cechować będzie elastyczność wobec zachodzących przemian rynkowych i wyswobodzenie się ze sztywnych ram, czy hierarchicznych struktur. Wiąże się to także z tworzeniem sieci zespołów i wykorzystywaniem znajomości kompetencji członków do konkretnych zadań. Co więcej ponad połowa, czyli 56 proc. badanych firm, już przekształca swoje programy HR tak, aby umożliwić korzystanie z cyfrowych i mobilnych narzędzi.

– Dwa kolejne wyzwania, na które zwrócili uwagę uczestnicy konkursu „Pokaż Twój HR przyszłości, pokaż HR 10/10!” to: digitalizacja procesów HR oraz walka o talenty. Pierwsze z nich stanowi dopełnienie funkcjonowania w nowym ekosystemie i dotyczy cyfryzacji standardowych procesów HR, tak aby przebiegały one szybciej i sprawniej.  Sama walka o talenty, to zjawisko aktualnie występujące i nic nie wskazuje, aby zaszła w tym zakresie jakaś zmiana. W tym obszarze uczestnicy konkursu wskazali potrzebę wykorzystania sieci społecznościowych oraz narzędzi analitycznych i kognitywnych bazujących na poznaniu – mówi Teresa Olszewska, Prezes Zarządu GAVDI Polska.

Za wyzwaniami idą kompetencje

Na pytanie: jakie kompetencje będę najbardziej potrzebne w ciągu najbliższych 10 lat? uczestnicy konkursu odpowiadali dość jednoznacznie. Niczym mantra powtarzana jest konieczność posiadania takich kompetencji jak: gotowość do zmian i łatwość adaptacji. Choć obecnie wydaje się to oczywiste, to z czasem zdolności te mogą być cenione jeszcze bardziej. Ciekawym głosem w dyskusji jest także wskazanie na potrzebę wykazywania empatii i rozwiniętej inteligencji emocjonalnej. Podkreślenie tych kompetencji stanowi interesującą przeciwwagę do perspektywy digitalizacji środowiska pracy i potwierdza, że niezależnie od stosowanych narzędzi, bazą do budowania efektywnej współpracy są właściwe relacje międzyludzkie i zaufanie.

O czym marzy dziś pracownik działu HR, a o czym będzie marzył za 10 lat?

Zdaniem uczestników konkursu, na dzień dzisiejszy działy HR marzą o tym, by rekrutować jak najbardziej odpowiedni personel, który zostanie w firmie na długo. Mają też nadzieję, że w ciągu 10 lat się to nie zmieni. Co więcej, pragną także, by ich działania odwoływały się do emocji: wzbudzały radość i refleksję nad tym, dlaczego pracownik tak naprawdę wykonuje swoje zadania. Jako istotna wskazana została także potrzeba upraszczania procesów. Dział personalny chce mniej zajmować się obsługą często nadmiernie sproceduralizowanych działań i mieć więcej czasu na faktyczne wsparcie biznesu. Odpowiedzi sugerują także, że w ciągu dekady marzenia dotyczyć będą bezpośredniej pracy z ludźmi, w trybie face to face.

– Światowe trendy HR sprawiają, że przekształceniom ulega model pracy, jak również wymagania wobec przyszłych pracowników działów HR. Niektóre marzenia specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi już dziś mogą się spełniać, dzięki chociażby nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym. Jak się jednak okazuje, przyszłość HR to także obawa przed zaniedbaniem ludzkich potrzeb, w imię realizacji celów biznesowych – podsumowuje Teresa Olszewska.

Konkurs „Pokaż Twój HR przyszłości, pokaż HR 10/10!” organizowany został na przełomie maja i czerwca bieżącego roku. Inicjatywa skierowana była do specjalistów działów HR, a jej celem było w wyjątkowy sposób uczczenie 10 – letniej działalności GAVDI Polska na rynku.

 Deloitte, Zmiana zasad w erze cyfryzacji 2017

press release

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

NEWSLETTER

HUMAN RESOURCES
HOT NEWS

OSTATNIO DODANE
SOCIAL HR CORNER