Post-pandemiczne trendy na rynku pracy – odpowiedzią może być JOB LEASING | cz. II

Post-pandemiczne trendy na rynku pracy  – odpowiedzią może być JOB LEASING | cz. II

JOB LEASING – CO TO JEST?

„Job Leasing” znany jako „body leasing” lub „wynajem pracowników” to nowoczesna forma współpracy polegająca na udostępnieniu współpracowników pracodawcy w zamian za wynagrodzenie. Od kilku lat taka forma organizacji zatrudnienia z powodzeniem działa na rynku usług IT. Dziś zaczyna być stosowana także w innych obszarach biznesowych tj. obsługa klienta, HR, funkcje administracyjne, marketing, sprzedaż.

JAK TO DZIAŁA OD STRONY PRACODAWCY?

  • Mniej formalności

Pracodawca podpisuje umowę o współpracę z firmą specjalizującą się w job leasingu, w której zostaje określone stanowisko, wysokość pensji, zakres obowiązków, czas trwania umowy. Pracodawca nie martwi się o sprawy kadrowo – administracyjne takie jak umowa z pracownikiem czy prowadzenie długotrwałego procesu rekrutacji. Pracodawca płaci za czas pracy pracownika, opłacając fakturę dla firmy pośredniczącej w zatrudnieniu. Pozostałe formalności są już po stronie firmy specjalizującej się w job leasingu. To Wyższe Piętro HR znajdzie i zatrudni współpracownika, który następnie zostanie oddelegowany do pracy w spółce pracodawcy. To pośrednik zajmie się formalnościami, a pracodawca nie traci czasu na papierkową robotę.

  • Mniej obowiązków

Pracodawca nie prowadzi już akt osobowych pracowników, kart wynagrodzeń czy ewidencji czasu pracy. Pracodawca nie jest już związany długimi okresami wypowiedzenia.

  • Bezpieczeństwo

Pracownik pracuje zgodnie z procedurami obowiązującymi w firmie pracodawcy, a nie firmy pośredniczącej w zatrudnieniu. W umowie pośrednika ze współpracownikiem jest uregulowany obowiązek zachowania poufności wszelkich informacji o pracodawcy, zakaz pracy z konkurencją pracodawcy czy przeniesienie praw autorskich do stworzonych projektów.

Jest to idealne rozwiązanie dla pracodawców, którzy poszukują pracowników z dużym doświadczeniem tylko do określonych projektów oraz dążą do oszczędności w firmie.

JAK TO DZIAŁA OD STRONY PRACOWNIKÓW?

  • Stabilność

Job Leasing to mix stabilności z elastycznością. Pracownik podpisuje umowę z firmą job leasingową, która znajduje dla niego oferty pracy. Dzięki temu pracownik pomimo pracy w różnych firmach, ma zachowaną stałość zatrudnienia.

  • Wsparcie

Firma job leasingowa udziela pomocy w trakcie rekrutacji na stanowiska oraz pomaga w trakcie realizacji umowy. Jeżeli wystąpi problem w komunikacji z przełożonym czy innym członkiem zespołu, specjaliści od komunikacji z firmy job leasingowej pomogą rozwiązać ten problem.

  • Różnorodność

To pracownik decyduje z kim, przy jakich projektach oraz ile godzin pracuje. Decyduje też o formie współpracy – zdalnej lub stacjonarnej. Dzięki temu zdobywa doświadczenie w pracy w różnych branżach.

  • Wyższe zarobki

Obowiązuje zasada: im więcej pracujesz, tym więcej zarabiasz. Pracownik może zapomnieć o szefach zmuszających do robienia „bezpłatnych” nadgodzin. Jeżeli współpracownik chce zarobić więcej ponieważ np. ma zaplanowany urlop, to może przystąpić do pracy przy kilku projektach, a później wziąć nawet 2 miesiące urlopu. Job leasing to korzyści dla każdej ze stron.

WARTO WIEDZIEĆ

Instytucja prawna job leasingu nie została zdefiniowana w jakichkolwiek przepisach. Dlatego punktem odniesienia do ustalenia „zasad gry” powinna być zasada swobody umów, uregulowana w Kodeksie Cywilnym. Oznacza to, że każda ze stron sama decyduje, na jakich warunkach chce współpracować. Wobec tego obawy związane z interpretacją prawną tej nowej formy zatrudnienia i uznanie jej jako „umowy o pracę” są nieuzasadnione.

Leasingowany współpracownik jest przedsiębiorcą świadczącym usługi dla różnych podmiotów, a firma specjalizująca się w job leasingu pośredniczy w znalezieniu dla niego klientów, na rzecz których ma współpracować. Leasingowy współpracownik może świadczyć usługi dla różnych podmiotów na przestrzeni kilku miesięcy.

JOB LEASING – WIĘCEJ ELASTYCZNOŚCI, MNIEJ RYZYKA

W ramach job leasingu pracodawca ma zagwarantowaną ciągłość realizacji zadań w swoim procesie biznesowym. Realizatorami pracy są wypożyczeni przez leasingodawcę wykwalifikowani pracownicy posiadający specjalistyczne umiejętności wymagane do wykonania konkretnych zadań. Kreuje to dodatkową korzyść dla organizacji, którą jest bezpieczeństwo i ciągłość realizacji zadań na powierzonym leasingodawcy stanowisku. Takiej gwarancji nie daje ani zatrudnienie pracownika na etat, ani zlecanie pracy na zasadzie umowy business to business.

W większości przedsiębiorstw zasoby ludzkie stanowią podstawowy koszt stały. Zazwyczaj firmy obniżają ten koszt stały poprzez zwolnienia i restrukturyzacje. W dłuższej perspektywie czasu, po zmianie koniunktury i kondycji firmy, oznacza to jednak dodatkowe koszt związane z odtworzeniem zasobów kadry pracowniczej. Stanowi też duże ryzyko dla wizerunku organizacji na rynku pracy czyli Employer Brandingu.

Job leasing pozwala na transformację formy zatrudnienia poprzez jej uelastycznienie, bez jednoczesnych ryzyk dla wizerunku firmy oraz zwiększonych kosztów.

Pandemia okazała się czasem weryfikacji dojrzałości organizacji, ich liderów oraz pracowników. Trendy i zmiany, które obecnie obserwujemy na rynku pracy zaczynają być coraz bardziej widoczne. Elastyczność pozwoliła pracodawcom szybko dostosować się do nowej rzeczywistości. Dała szansę części pracowników na zmianę jakości ich życia zawodowego.

Dla obu tych grup wyrazem ich dojrzałości w reagowaniu na trendy rynku pracy będzie także zmiana form zatrudniania. Job leasing daje im do ręki nowe narzędzie i możliwości.


I CZĘŚĆ ARTYKUŁU: https://hrnews.pl/post-pandemiczne-trendy-na-rynku-pracy-odpowiedzia-moze-byc-job-leasing-cz-i/

Autorzy:
Aleksandra Przecherska – Baranowska & Jacek Smura, Wyższe Piętro HR

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

NEWSLETTER

HUMAN RESOURCES
HOT NEWS

OSTATNIO DODANE
SOCIAL HR CORNER