Pracownik wypoczęty to pracownik efektywny

Pracownik wypoczęty to pracownik efektywny

Jak realne zwrócenie uwagi na dobre samopoczucie wspomaga kreatywność, innowacyjność, zaangażowanie i powoduje, że pracownik jest bardziej produktywny i zadowolony? 

Kiedy ostatnio zdarzyło Ci się w pracy po prostu usiąść i pomyśleć? Tak naprawdę pomyśleć? 

Jak często sprawdzasz maila? 

W ciągu ostatnich 24h, jak wiele razy sprawdziłeś Facebooka, wyszukiwałeś jakichś rzeczy do kupienia online, obejrzałeś filmik na YouTubie czy wysłałeś wiadomość?  

Wszyscy cierpimy z powodu nadmiaru bodźców i informacji, które nas otaczają. Zawsze jesteśmy „dostępni”. Dan Rose z Facebooka twierdzi, że używając wielu okienek, jesteśmy w stanie przyjąć treść z 7 godzin w 5 godzin.

Badania wykazują, że coraz większym problemem są pracownicy, którzy zbyt mało się „wyłączają”, ponieważ powoduje to stres, zmęczenie, zmniejsza zaangażowanie i powoduje, że są mało kreatywni. Podczas gdy innowacyjność jest kluczową strategią biznesową dla wielu firm, kreatywność pracowników jest ich kluczową cechą. Bo to nie firma jako taka jest innowacyjna, tylko jej pracownicy. Dlatego pracodawcy powinni zatroszczyć się w pierwszej kolejności o swój najważniejszy kapitał – ludzi i ich talenty.

Dlaczego wzrosło zainteresowanie dobrym samopoczuciem pracowników?

WHO definiuje dobre samopoczucie jako stan, w którym jednostka realizuje własny potencjał, potrafi radzić sobie z codziennym stresem i jest w stanie pracować produktywnie. Dla wielu firm dbanie o dobre samopoczucie pracownika oznacza zdrowie fizyczne. Jednak obejmuje ono znacznie więcej niż samo zdrowie:

  • Oznacza odczuwanie sensu i lubienie tego, co się robi oraz bycie zmotywowanym, aby dążyć do realizacji celów
  • Oznacza odczuwanie wsparcia w codziennych zadaniach i poczucie dobrych relacji ze współpracownikami
  • Oznacza poczucie bezpieczeństwa finansowego
  • Oraz, oczywiście, oznacza również dobre zdrowie fizyczne i zdolność do wykonywania obowiązków każdego dnia.

Pracownicy, którzy doświadczają wszystkich powyższych, rzadziej przechodzą na zwolnienie lekarskie, szybciej powracają do formy po chorobie oraz rzadziej szukają nowej pracy. Badania pokazują, że jest bezpośrednie powiązanie z dobrym samopoczuciem pracownika, a wyższą produktywnością, innowacyjnością i zaangażowaniem. A zaangażowani pracownicy mają również lepsze samopoczucie w innych dziedzinach pracy.

Dodatkowo istnieją również zewnętrzne przyczyny, dla których warto jest się skupić na dobrym samopoczuciu pracowników i przeprowadzić analizę sposobu zarządzania zasobami ludzkimi:

-Zmniejsza się rynek pracowników – coraz bardziej mamy do czynienia z rynkiem pracownika, a wynika to przede wszystkim z tego, że społeczeństwo się starzeje – rodzi się mniej dzieci, a starsze pokolenie wchodzi w wiek emerytalny.

– Duża rotacja pracowników – coraz rzadziej ludzie wybierają pracę na całe życie. Przeciętnie pracownik pozostaje w jednym miejscu na 5 lat, a w przypadku „millenialsów” ten czas spada do 3 lat. Koszt przeszkolenia nowego pracownika sięga kosztów podwójnej pensji tego pracownika, więc firmy coraz bardziej starają się jak najdłużej zatrzymać swój personel.

– Niskie zaangażowanie – według badań, mniej niż 15% pracowników jest zaangażowanych w swoją pracę. Prawie połowa pracowników nie lubi swojej pracy. Pracownicy są  nieszczęśliwi i nie są optymistycznie nastawieni, kiedy patrzą na swoje osiągnięcia zawodowe. Organizacje tracą swoich najlepszych ludzi, ponieważ nie utrzymują ich zaangażowania.

– Nieefektywna obecność w pracy – pracownicy czują presję, aby się „pokazać” w biurze, mimo że bardziej efektywnie mogliby pracować gdzieś indziej. Kultura większości miejsc pracy wciąż skupia się zazwyczaj na liczbie przepracowanych godzin, zamiast na produktywności. Dlatego też pracownicy, którzy regularnie zostają po godzinach, są uznawani za pracowitych. Jednak takie podejście powoduje, że przestajemy być wydajni, a dodatkowo powoduje stres i demotywuje. Pracujemy dłużej niż kiedyś. Liczba zadań rośnie, przez co pracownicy rezygnują z przerw, przychodzą do pracy będąc chorymi, a lunch jedzą przy biurku.

Dlaczego dobre samopoczucie pracowników jest dobre dla biznesu?

Dobre samopoczucie jest dobre dla innowacyjności – w niedawnym badaniu PwC 97% CEO przyznało, że jednym z największych wyzwań, z jakim się mierzą, jest być innowacyjnym. Aby wciąż pozostawać nowatorską, firma musi stawiać na dobre samopoczucie swoich pracowników. Po drugie, jest dobre dla zaangażowania – istnieje bezpośrednie powiązanie między dobrym samopoczuciem a zaangażowaniem. Zaangażowani pracownicy są prawie trzykrotnie bardziej entuzjastyczni, radośni, optymistyczni, spokojni i zrelaksowani w pracy. Co ważne – samopoczucie jest zaraźliwe. Jeśli jeden z pracowników będzie niezaangażowany i ze złym samopoczuciem, szybko pozostali pracownicy będą czuli się podobnie. Jest ono dobre dla produktywności – dobre samopoczucie prowadzi do zwiększonego przywiązania, co znowuż prowadzi do wyższej produktywności i satysfakcji klientów, mniejszej rotacji pracowników i zwolnień lekarskich. Ostatnią kwestią jest dobre dla zarządzania czasem. Aż trzech na czterech polskich pracowników pracuje ponad godziny. Dodatkowo, nawet po wyjściu z biura mają trudności z wyłączeniem się. Badania wykazują, że redukcja godzin pracy może spowodować wzrost produktywności.

Nadgodziny nie są złe, o ile dotyczą czegoś, co sprawia satysfakcje i interesuje pracownika lub jeśli dotyczą pracy nad konkretnym projektem. Pracowanie całymi dniami i poświęcanie życia prywatnego może być wymagane, gdy zaczyna się nowy biznes. Może być wdzięczne, gdy jest wykonywane dla ważnego celu. Wewnętrzna motywacja jest niesamowitą siłą, często niedocenianą w biznesie. Jednak pracowanie bez przerwy przez zbyt długi okres może odbić się negatywnie zarówno na interesach, jak i zdrowiu. Permanentne zmęczenie czy wypalenie zawodowe prowadzą do spadku produktywności, kreatywności i osoby odczuwające te symptomy częściej zrezygnują z pracy lub zostaną wyrzucone. Wypoczęci pracownicy są bardziej zaangażowani, kreatywni i produktywni. Dodatkowo, wypoczęty pracownik będzie miał bardziej pozytywny stosunek do organizacji i sam stanie się ambasadorem marki przyciągając największe talenty.

Najważniejsze ostatecznie jest to – dbanie o dobre samopoczucie pracowników jest dobre dla Twojego biznesu. Dlatego mniej skupiaj się na godzinach w biurze, a bardziej na doskonałej pracy i wspaniałych pomysłach. To one zrewolucjonizują Twój biznes. Daj ludziom czas, aby pomyśleć. Pozwól im korzystać z wakacji i przerw, zachęcaj aby się wyłączl,i gdy wychodzą z pracy. Rozwijaj środowisko pracy, w którym ludzie są zmotywowani i chętni, aby osiągać postawione cele.

Infografika

6 sposobów, aby pozytywnie wpłynąć na samopoczucie pracowników

  1. Dawaj przykład. Jeśli wysyłasz maile o 23, Twoi pracownicy będą czuć, że jest to również wymagane od nich.
  2. Pamiętaj, że bycie wciąż zajętym redukuje czas na myślenie. Skupienie potrzebuje wypoczętego umysłu. Kreatywność wymaga przerw. Zatem upewnij się, że pracownicy mają czas również na myślenie, nie tylko działanie.
  3. Mniej przejmuj się tym, gdzie są pracownicy. Dobry pracownik potrafi wykonywać swoje obowiązki z każdego miejsca, a niezaangażowany pracownik może symulować pracę, będąc cały czas tuż obok przełożonego
  4. Skróć spotkania i zabroń używania laptopów i telefonów podczas nich. Może to spowodować, że godzinne spotkanie skróci się do 20 minut, a każdy będzie skupiony na jednej rzeczy, zamiast dzielić uwagę.
  5. Doceniaj wykonaną pracę, a nie czas na nią poświęcony. Pozwól ludziom opuścić biuro, jeśli tego potrzebują. Skup się na produktywności, nie obecności
  6. Używaj narzędzi online, takich jak RescueTime oraz DeskTime, aby monitować jak wiele czasu pracownicy poświęcają na maila i inne narzędzia, a następnie pomóż im wdrożyć rozwiązania dla lepszej produktywności.

Źródło: Cpl Jobs

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

NEWSLETTER

HUMAN RESOURCES
HOT NEWS

OSTATNIO DODANE
SOCIAL HR CORNER