Program zatrudnienia głuchych w Amazon

Program zatrudnienia głuchych w Amazon

Redakcja HRnews.pl: Czym dla Amazon jest Employer Branding?

Tomasz Orszak, regionalny kierownik ds. HR w Amazon: Dla Amazon employer branding to przede wszystkim działania na rzecz wspólnego, długofalowego sukcesu naszych pracowników, firmy, a tym samym – klientów. Jedną z naszych naczelnych zasad jest „Zatrudniaj i rozwijaj najlepszych”. Do tego niezbędne są stabilne warunki i odpowiednia organizacja pracy, co pozwala łączyć ją z życiem rodzinnym czy pasjami, atrakcyjne wynagrodzenie i pakiet benefitów. W końcu – a może przede wszystkim – możliwości rozwoju dla wszystkich, bez względu na pochodzenie, poziom wykształcenia czy sprawności. Employer branding to dla nas przede wszystkim realne działania, które sprawiają, że jesteśmy wartościowym pracodawcą, który w Polsce stworzył już 25 000 stałych miejsc pracy. Chcemy być pracodawcą pierwszego wyboru. O tym, że jesteśmy na właściwej ścieżce może świadczyć chociażby certyfikat „Top Employer”, który został nam przyznany w 2022 roku m.in. za jakość środowiska pracy, możliwości rozwoju dla pracowników oraz wysokie standardy i dobre praktyki HR.

Redakcja HRnews.pl: Czy program taki jak „MigaMY” może być częścią działań wizerunkowych pracodawcy?

Tomasz Orszak: W pewnym sensie tak, aczkolwiek nie chcemy tracić z oczu naszego głównego celu – tworzenia inkluzywnego miejsca pracy. Realizując program „MigaMY”, wysyłamy jasny przekaz: jesteśmy pracodawcą otwartym dla wszystkich – także dla tych, którzy nie słyszą czy niedosłyszą. Osobom głuchym i słabosłyszącym zapewniamy  jednakowe warunki zatrudnienia i możliwości rozwoju, jak w przypadku pełnosprawnych pracowników. To z pewnością wpływa na to, jak postrzegany jest Amazon i tworzy jego obraz jako pracodawcy wpierającego różnorodność w miejscu pracy. Wierzymy, że ta różnorodność – przejawiająca się przez pryzmat płci, pochodzenia, narodowości, kultury czy doświadczenia życiowego i zawodowego – daje nam lepszą perspektywę, jest dobra dla nas, naszych pracowników i klientów.

Redakcja HRnews.pl: Jakim wyzwaniem dla pracodawcy jest organizacja miejsc pracy dla osób głuchych ? Czy w jakiś szczególny sposób trzeba przygotować stanowiska pracy dla niesłyszących?

Tomasz Orszak: Głównym wyzwaniem dla pracodawcy zatrudniającego osoby głuche jest na pewno zapewnienie komunikacji pomiędzy nimi a pozostałymi pracownikami. To absolutna podstawa, aby słyszący i niesłyszący mogli tworzyć sprawnie działający zespół, a także mieć poczucie bezpieczeństwa. Dlatego w centrach dystrybucyjnych Amazon, w których zatrudnieni są głusi, zapewniamy im stałą asystę tłumacza polskiego języka migowego (PJM).

Dostosowania do potrzeb osób głuchych i niedosłyszących wymagał także np. system bezpieczeństwa stosowany w naszych centrach. Niesłyszący pracownicy są wyposażeni w telefony, które automatycznie łączą się z systemem ewakuacyjnym, ostrzegając silnym światłem i wibracjami w przypadku ewakuacji. Decyzja o zatrudnianiu głuchych wiązała się również z koniecznością przetłumaczenia materiałów szkoleniowych na polski język migowy (PJM), aby nowi niesłyszący pracownicy mogli zapoznać się ze wszelkimi procedurami obowiązującymi w centrach logistycznych.

Redakcja HRnews.pl: Na jakie wsparcie ze strony Amazon mogą liczyć osoby głuche?

Tomasz Orszak: Poza wspomnianymi rozwiązaniami technicznymi, z pewnością osoby głuche zatrudnione w Amazon doceniają stałą obecność tłumacza polskiego języka migowego. Taka osoba jest dostępna w każdym centrum logistycznym w Polsce, w którym realizujemy program „MigaMY”. Jego asysta zapewniona jest od samego początku, już od momentu rekrutacji czy badań medycyny pracy. Ponadto niesłyszący, których zatrudniamy, mają dostęp do wszystkich benefitów pracowniczych: prywatnej opieki medycznej, darmowego transportu do i z pracy czy ciepłych posiłów za złotówkę.

Redakcja HRnews.pl: Praca z niesłyszącą osobą to niecodzienna sytuacja dla większości społeczeństwa. Jak przygotować słyszących pracowników i menedżerów do pracy z głuchymi?

Tomasz Orszak: Przede wszystkim należy zadbać o zniwelowanie bariery kulturowej i komunikacyjnej, aby wszyscy czuli się w tej sytuacji komfortowo. Menadżerom i pracownikom z zespołów, w ramach których pracują wspólnie z głuchymi kolegami, zapewniamy odpowiednie szkolenia. Opanowali podczas nich m.in. podstawowe zwroty w języku migowym czy zasady savoir-vivre’u w kontakcie z niesłyszącymi. Ponadto, podobnie jak głusi, menadżerowie są wspierani w codziennej komunikacji przez tłumaczy polskiego języka migowego – zarówno na miejscu, w centrach logistycznych, jak i online.

Redakcja HRnews.pl: Czy zatrudnianie osób głuchych rzeczywiście wpływa na poprawę integracji między głuchymi a pozostałymi pracownikami?

Tomasz Orszak: Tak, jak najbardziej. Wspólna praca osób głuchych i słyszących jest okazją do integracji i zniwelowania bariery komunikacyjnej między tymi dwiema grupami, o co na co dzień nie jest łatwo. W naszych centrach w Poznaniu, Kołbaskowie i Bielanach Wrocławskich, gdzie obecnie realizujemy program „MigaMY”, pokazujemy, że z pomocą tłumaczy, komunikatora w telefonie czy zwykłej kartki papieru możemy pracować ramię w ramię, wspólnie rozwijać się, poznawać i znajdować płaszczyznę porozumienia niezależnie od tego, czy słyszymy, czy nie.  To wszystko sprawia, że  społeczeństwo staje się coraz bardziej świadome tego, że osoby z niepełnosprawnością (OzN) są wśród nas i że są tak samo wartościowymi pracownikami, jak jego słyszący przedstawiciele.

Redakcja HRnews.pl: Co daje firmie zatrudnianie osób głuchych?

Tomasz Orszak: Przede wszystkim fantastycznych pracowników! Chociaż program „MigaMY” działa dopiero od dwóch lat, to głusi i niedosłyszący pracownicy są już bardzo ważną częścią Amazon. Dlatego tym bardziej cieszy nas, że mogą tu znaleźć swoje miejsce, pomagając nam tworzyć prawdziwie zintegrowane i przyjazne środowisko pracy. Bez nich nasze zespoły nie byłyby tak różnorodne, a w różnorodności właśnie upatrujemy źródła kreatywności i innowacyjności, które napędzają firmę do działania.

Redakcja HRnews.pl: Co daje osobom głuchym praca w Amazon?

Tomasz Orszak: Zdarza się, że osoby głuche często mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia ze względu na barierę komunikacyjną, chociaż bardzo chcą pracować. Dzięki pracy w centrach logistycznych Amazon wzmacnia się u osób głuchych poczucie przynależności do społeczeństwa, bycia jego równoprawnym członkiem. To także możliwość rozwoju zawodowego i osobistego, dzięki rozmaitym szkoleniom, które oferujemy jako pracodawca. Jest też oczywiście bardzo prozaiczny aspekt pracy w Amazon – dzięki niej głusi i niedosłyszący mimo swojej niepełnosprawności mogą normalnie zarabiać, co pozwala im np. na utrzymanie rodzin czy realizowanie potrzeb i pasji, które w żadnym stopniu nie odbiegają od tego, o czym marzą i co fascynuje ich słyszących kolegów.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

NEWSLETTER

HUMAN RESOURCES
HOT NEWS

OSTATNIO DODANE
SOCIAL HR CORNER