Przekwalifikowanie zawodowe

Przekwalifikowanie zawodowe

Zmiany na rynku pracy powodują, że wiele zawodów wymiera. Co roku tysiące osób nie może znaleźć pracy w wyuczonym przez lata fachu. Postęp technologiczny, mimo że ułatwia wykonywanie obowiązków, czasem też zmniejsza zapotrzebowanie na niektóre stanowiska.

Innym powodem podjęcia decyzji o przekwalifikowaniu zawodowym jest brak wystarczających umiejętności do ubiegania się o określone stanowisko i sprostanie wymaganiom pracodawców. Na ten krok decydują się nie tylko osoby nie znajdujące pracy, ale także takie, które odczuwają wypalenie zawodowe.

Przekwalifikowanie zawodowe może rozgrywać się na dwóch polach – zupełnej zmiany branży lub uzupełnienia kompetencji, a nawet łączyć oba te typy. Wówczas jest to długotrwały i bardzo ryzykowany proces. Oprócz poznania specyfiki innej dziedziny trzeba osiągnąć biegłość w wielu nieznanych do tej pory obszarach. Zazwyczaj zmiana zawodowa polega na zdobyciu nowych kompetencji, a niekonieczne związana jest z przeniesieniem do innej branży. Taka sytuacja może nastąpić, gdy osoba zdecydowała się na poszerzenie swoich umiejętności, aby móc osiągnąć wyższe stanowisko i być atrakcyjniejszym kandydatem dla pracodawcy. Badania GUSu pokazują, że większość, bo ponad 67% osób, podejmujących się dodatkowego kształcenia robi to w celu doskonalenia posiadanych już umiejętności zawodowych.

Często taka zmiana jest czasochłonna i wymaga podjęcia dodatkowych szkoleń czy studiów. Zmiana branży w obrębie tego samego stanowiska (np. sprzedaż internetowa) nie zawsze wymaga nauczenia się nowych kompetencji, lecz dobrego rozpoznania nowej dziedziny.

Kolejnym powodem, dla którego ludzie decydują się na zmianę pracy jest wypalenie zawodowe. Długotrwała frustracja i znudzenie dotychczasowym zajęciem może odbijać się nie tylko na efektywności pracownika, ale także na jego zdrowiu. Dlatego osoby świadome tego, dążą do przekwalifikowania zawodowego i poszukują nowej pracy, która będzie dawała im satysfakcję.

Jak podjąć decyzję, na jaki zawód lub stanowisko się przekwalifikować?

Nieocenione okazują się tutaj różne testy osobowości, które pozwalają na wyznaczenie swoich mocnych i słabych stron. Każdy z nas ma określone predyspozycje zawodowe, które odpowiednio rozwijane pozwalają osiągnąć sukces i poczucie satysfakcji z wykonywanej pracy. Ze względu na przejrzystość wyników analizę psychometryczną stosuje się nie tylko w dużych firmach czy korporacjach, ale także w mniejszych przedsiębiorstwach. Skorzystać z niej mogą także osoby, które chciałyby sprawdzić swoje kompetencje miękkie. Testy psychometryczne, takie jak badanie inteligencji płynnej czy analiza stylu zachowania, polecane są przy podejmowaniu decyzji o przekwalifikowaniu, ponieważ dają jasną informację zwrotną m.in. o predyspozycjach do wykonywania zawodu i czynnikach motywujących do pracy.

Jeżeli chcemy zdobyć nowe kompetencje i dalej się rozwijać, a nie diametralnie zmieniać swoją obecną sytuację zawodową, warto porozmawiać z obecnym pracodawcą i wspólnie zaplanować dalszą ścieżkę kariery. Wsparciem może też okazać się dział HR, który m.in. przy pomocy testów psychometrycznych pomoże nam odkryć, jak wykorzystać swój potencjał, jakie mamy możliwości rozwoju oraz które stanowisko byłoby dla nas najwłaściwsze.

Aktualnie dużym ułatwieniem w przekwalifikowaniu zawodowym jest Internet. W wielu sytuacjach szkolenia online i webinary wystarczą do zdobycia koniecznej wiedzy na początek przełomu w karierze. To jest oczywiście mały, pierwszy krok ku zmianie. Nie należy na tym poprzestawać, lecz pracować w przyszłości nad sobą i cały czas się rozwijać.

Zbyt częste zmiany zawodowe mogą okazać się pułapką. Rekruterzy często spotykają się ze „specjalistami od wszystkiego i niczego”. Są to osoby, które tak często zmieniały branżę, że nie miały nawet okazji poznać i zdobyć wystarczającego doświadczenia w żadnej z nich. Próbowanie nowych rzeczy i zdobywanie kolejnych doświadczeń jest bardzo cenne, ale warto pamiętać też, że rekruterzy i pracodawcy zwracają uwagę na spójną karierę zawodową kandydatów.

Przekwalifikowanie zawodowe może wiązać się z dużym ryzykiem i pytaniem czy zainwestowany czas oraz pieniądze przyniosą skuteczne efekty, a także poprawienie dotychczasowej sytuacji zawodowej. Należy rozsądnie przemyśleć decyzję, określić, co chce się robić w przyszłości. Warto zastanowić się, co skłania nas do zmiany zawodu. Aby zamierzony cel był bardziej realny istotne jest wypunktowanie kolejnych kroków, które chcemy podjąć oraz czas, który potrzebujemy na realizację zadania.

 

Źródło: http://www.smartmbc.pl/

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

NEWSLETTER

HUMAN RESOURCES
HOT NEWS

OSTATNIO DODANE
SOCIAL HR CORNER