Kandydat bardziej zaangażowany w proces rekrutacji niż pracodawca?

Kandydat bardziej zaangażowany w proces rekrutacji niż pracodawca?

Z 4. edycji badania „Candidate Experience” wynika, że w wielu obszarach procesów rekrutacyjnych istnieje rozbieżność między deklarowanymi a stosowanymi praktykami przez pracodawców. Podczas gdy aż 83% przedstawicieli działów HR uważa, że stały kontakt z kandydatem wpływa pozytywnie na jego doświadczenie, w praktyce taki standard zachowuje tylko 65% firm. Ponadto, w opinii aż trzech czwartych firm bardzo ważne jest informowanie kandydata o powodach niezatrudnienia, a w rzeczywistości robi tak tylko co drugi pracodawca. Badanie zostało przeprowadzone z inicjatywy eRecruiter i Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji, a partnerem jest Great Digital.

– Na wyniki najnowszej, już czwartej edycji badania „Candidate Experience” patrzymy z optymizmem, ale jednocześnie z dozą ostrożności. Z jednej strony cieszymy się, że większość pracodawców ma świadomość praktyk, które pozytywnie przekładają się na doświadczenia kandydatów do pracy. Z drugiej zaś, odsetek firm, które wprowadzają te praktyki w życie, jest zdecydowanie niższy. A warto podkreślić, że działania realizowane w obszarze candidate experience stanową odbicie stosowanych w firmie zasad i panującej atmosfery. Tylko wtedy, gdy kandydat do pracy zostanie należycie potraktowany, nie straci zaufania do produktów i zachowa dobre wrażenie o firmie – mówi Julia Urbańska, marketing manager w eRecruiter i koordynatorka Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji.

Pracodawcy świadomi, ale nie praktykujący

Z porównania elementów procesu rekrutacji, które zdaniem pracodawców wpływają pozytywnie na doświadczenie kandydata, oraz tych faktycznie stosowanych wynika, że teoria nie zawsze pokrywa się z praktyką. Najwięcej specjalistów ds. HR – aż 83% – jako dobrą praktykę wskazało ciągły kontakt z kandydatem w czasie procesu rekrutacyjnego. Niestety w rzeczywistości takie działanie realizuje tylko 65% firm. Drugim najczęściej wymienianym pozytywnym elementem rekrutacji (74% wskazań) jest odpowiedź zwrotna do kandydata z informacją o przyczynach niezatrudnienia. W praktyce ten element stosuje jednak tylko połowa firm. 70% rekruterów wskazało natomiast na krótki proces rekrutacji jako czynnik wpływający pozytywnie na candidate experience. Jednak i tutaj również widać rozbieżność pomiędzy teorią a rzeczywistością, gdyż taki standard zachowuje zaledwie co drugi pracodawca.

Zaangażowany kandydat

Z 4. edycji badania „Candidate Experience” wynika, że większość kandydatów poważnie podchodzi do udziału w procesie rekrutacji i już na etapie przygotowania aplikacji angażuje się czasowo. Co dziesiąty kandydat na przygotowanie aplikacji potrzebuje ponad godzinę, co drugi od 11 do 60 minut. Jednocześnie większość rekruterów (69%) na zapoznanie się z aplikacją i podjęcie decyzji, czy chcą zaprosić kandydata do dalszego udziału w procesie rekrutacyjnym, przeznacza maksymalnie 5 minut.

Kandydat oczekuje i podpowiada

Pracownicy, m.in. w związku z zaangażowaniem czasowym w rekrutację, mają swoje wymagania w stosunku do potencjalnego pracodawcy związane z tym, jak są traktowani w procesie rekrutacji Niestety, blisko 2/3 kandydatów uważa, że pracodawcy nie dbają o relacje z nimi podczas procesu rekrutacyjnego (62%). Ten odsetek utrzymuje się już od kilku lat (2013: 68%, 2014: 57%; 2015: 64%).

Przedstawiciele działów HR mogą poprawić opinię kandydatów biorąc pod uwagę ich wskazówki. Na pytanie „Gdybyś mógł/a podpowiedzieć pracodawcom jedną rzecz, którą warto poprawić w odniesieniu do procesów rekrutacji, to co by to było?” 39% pracowników wskazało na przesłanie wiadomości z przyczynami niezatrudnienia, 15% na informowanie o zakończeniu rekrutacji, a dla 14% ważny jest ciągły kontakt rekrutera z kandydatem.

– Temat candidate experience w branży HR jest obecny od co najmniej kilku lat. Wielu HR-owców zgadza się, co do tego, że o kandydatów w procesie rekrutacji warto dbać i wie, że pozytywne doświadczenia wyniesione ze spotkań z pracodawcami mogą zaowocować dobrymi opiniami na temat firmy, a doświadczenia negatywne – wyrządzić jej wiele szkody. Niestety firm, które dbają o doświadczenia kandydatów w procesie rekrutacji i decydują się pójść krok dalej, czyli przeprowadzić badanie opinii wśród kandydatów aplikujących do firmy, jest wciąż niewiele. Z badania „Candidate Experience” wynika, że tylko14% firm zrealizowało takie działanie, a co trzecia firma w ogóle nie widzi takiej potrzeby. Szkoda, bo kandydaci to klienci, którzy zdecydowali się na kontakt z daną marką. W marketingu i sprzedaży nikt nie kwestionuje potrzeby badania satysfakcji klientów z usług czy produktów firmy. W działach personalnych warto w ten sposób podejść do badania kandydatów i zobaczyć, jakie mają wrażenia. To jeden ze sposobów na sprawdzenie marki pracodawcy – mówi Marta Pawlak-Dobrzańska, Strateg i Analityk HR w Great Digital.

***

Metodologia badania

4. edycja badania „Candidate Experience” składa się z dwóch części. Opinie kandydatów na temat rekrutacji zostały zebrane na zlecenie eRecruiter i przeprowadzone na użytkownikach portalu Pracuj.pl  zajmujących stanowiska specjalistyczne, menedżerskie i wyższe, posiadających co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe. Badanie zostało zrealizowane w dniach 11-26.01.2017. Ankietę wypełniło łącznie 1961 osób, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy brały udział w procesie rekrutacyjnym. Opinie pracodawców zostały zebrane w ramach badania „Candidate Experience”, przeprowadzonego przez eRecruiter, wśród osób zajmujących się procesami rekrutacyjnymi w firmach. Badanie zostało zrealizowane metodą ankiety online w dniach 19.01-7.02.2017. Ankietę wypełniło łącznie 536 osób.

Badanie „Candidate Experience” zostało przeprowadzone z inicjatywy eRecruiter oraz Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji. Partnerem badania jest Great Digital. Koalicja istnieje od kwietnia 2013 r. i liczy ponad 300 firm, które chcą promować dobre praktyki w rekrutacji.

Press release

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

NEWSLETTER

HUMAN RESOURCES
HOT NEWS

OSTATNIO DODANE
SOCIAL HR CORNER