Rynek kandydata wskazuje nowe perspektywy na rynku pracy i pomaga przełamywać stereotypy na temat płci i wieku

Rynek kandydata wskazuje nowe perspektywy na rynku pracy i pomaga przełamywać stereotypy na temat płci i wieku

Rynek pracownika coraz częściej wymusza na pracodawcach wypracowanie nowych ścieżek pozyskiwania pracowników, co może być początkiem zmian trendów na rynku pracy. Rekruterzy PEOPLE, jednej z czołowych polskich firm doradztwa personalnego zauważają, że spółki działające na polskim rynku otwierają się na nowe rozwiązania w polityce kadrowej. Coraz częściej polscy pracodawcy, wzorem międzynarodowych korporacji, decydują się na zatrudnianie pracowników w wieku dojrzałym w młodych zespołach. Na rynku wzrasta także liczba kandydatek na stanowiska techniczne, do niedawna stereotypowo przypisywane mężczyznom, m.in. w sektorze inżynierii środowiska, automatyki i robotyki, mechaniki, elektrotechniki oraz w IT. Około 15% kandydatów rekrutowanych na stanowiska ściśle techniczne w okresie ostatniego roku przez People stanowią kobiety, co oznacza ponad  dwukrotny wzrost rok do roku.

Kobiety na stanowiskach technicznych

Rynek  pracy w Polsce  z roku na roku odnotowuje wzrost liczby kobiet na stanowiskach technicznych. Rosnąca liczba kobiet – absolwentek uczelni technicznych –  to m.in. efekt wielu inicjatyw zwiększających świadomość i zachęcających do wyboru takich kierunków studiów, a także coraz atrakcyjniejszych wynagrodzeń, które w przypadku stanowisk technicznych i inżynierskich rosną znacznie szybciej niż średni wzrost pensji Polaków. W latach 2015 i 2016 wynagrodzenia, na niektórych deficytowych stanowiskach tego rodzaju, wzrosły nawet o 30 proc. wobec blisko 8-proc. wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w Polsce.

Studia informatyczne czy inżynierskie od kilku lat są najczęściej wybierane przez maturzystów, jednak wciąż liczba dostępnych inżynierów, informatyków i programistów nie jest wystarczająca,
by pokryć zapotrzebowanie rynku.

Według informacji z GUS w 2015 r. studia techniczne wybrało 68 013 studentów, z czego 33%, czyli 22 345 stanowiły kobiety. Według raportu Kobiety na politechnikach 2007-2017 Fundacji Edukacyjnej Perspektywy kobiety decydujące się na kierunki techniczne wybierają najczęściej: architekturę, chemię i biotechnologię. Udział kobiet w grupie studentów kierunków informatycznych jest od kilku lat dość stabilny i wynosi około 13%.

Wśród najpopularniejszych wybieranych kierunków technicznych w roku 2016/2017 były automatyka i robotyka, informatyka oraz biotechnologia. Młodzi ludzie, w tym coraz częściej kobiety, dostrzegają potencjał kierunków opartych na naukach ścisłych i możliwość wysokich wynagrodzeń znacznie przekraczających średnią rynkową, w wielu przypadkach nawet o kilkadziesiąt procent. Studenci kierunków technicznych to kandydaci, do których pracodawcy zgłaszają się sami najczęściej już w trakcie trwania ich nauki.  Jeszcze w 2015 roku rekrutacje kobiet na stanowiska techniczne stanowiły niewielką część prowadzonych przez nas projektów. W ciągu ostatniego roku, w którym rynek pracownika był wyraźnie widoczny liczba kandydatek na stanowiska ściśle inżynierskie, w których wymagana jest zaawansowana wiedza technologiczna wzrosła do ok. 15% z ponad 6% rok wcześniej. Na rynku jest coraz więcej wykwalifikowanych kobiet informatyków, konstruktorów, technologów, czy inżynierów sprzedaży. Trend też jest widoczny w przypadku kadry managerskiej w firmach oferujących zaawansowane rozwiązania techniczne. Pracodawcy stopniowo dostrzegają wysokie kwalifikacje kobiet i możliwość zatrudniania ich na stanowiska do niedawna zdominowanych przez mężczyzn – mówi Aleksandra Figura, Team Leader w firmie doradztwa personalnego PEOPLE.

Program Dziewczyny na politechniki to jedna z największych i najbardziej udanych na rynku inicjatyw zachęcających kobiety do podejmowania studiów na uczelniach technicznych. Studentki  wyższych  szkół  technicznych  w  roku  akademickim  2016/2017  stanowiły  około  37%  wszystkich studiujących  na  uczelniach  tego  typu.

Według badań Deloitte (z marca 2016 r.) wśród prestiżowej grupy polskich spółek giełdowych z branży IT średnia liczba kobiet zatrudnionych na stanowiskach związanych z IT wynosiła blisko 25 proc. Dla porównania kobiety na analogicznych stanowiskach w USA stanowią 24 proc., a w Wielkiej Brytanii 18 proc.

Dorzali pracownicy w młodych zespołach

Według GUS 16 mln Polaków to osoby aktywne zawodowo, z czego 4,8 mln stanowią osoby powyżej 50 roku życia. To grupa pracowników, która często szuka pracy średnio przez nawet 2 lata. Dane Eurostat z 2015 roku pokazują, że wskaźnik zatrudnienia osób w przedziale wiekowym 55-64 lata w krajach UE rośnie regularnie od 2002 roku i na koniec 2015 roku wyniósł 53,3%. W Polsce
w 2015 r. wskaźnik ten wynosił znacznie poniżej 50%.

Deficyt pracowników na rynku pracy zarówno na stanowiska entry level jak i specjalistyczne coraz częściej skłania przedsiębiorstwa do nowego spojrzenia na kandydatów i weryfikację swoich dotychczasowych przekonań, stereotypów. Może docelowo przyczyniać się do zwiększenia aktywności zawodowej Polaków, m.in. tych w starszych grupach wiekowych. Dojrzali kandydaci to często osoby z ciekawym doświadczeniem zawodowym, silnie zmotywowani, lojalni, którzy wnoszą dodatkową wartość do firmy, w tym m.in. obycie, dojrzałość, szczególnie potrzebne na stanowiskach wymagających regularnego kontaktu z klientem. Coraz częściej widzimy pozytywne zmiany wśród polskich pracodawców i otwarcie się na pracownika dojrzałego w młodych zespołach. Inspirującym przykładem dla polskiego rynku mogą być polskie oddziały zagranicznych firm – najczęściej centrów usług biznesowych, które w praktyce realizują politykę różnorodności – mówi Anna Ładosz, Senior Consultant SSC/BPO w firmie doradztwa personalnego PEOPLE.

press release

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

NEWSLETTER

HUMAN RESOURCES
HOT NEWS

OSTATNIO DODANE
SOCIAL HR CORNER