Staż z urzędu pracy – jak go zorganizować?

Staż z urzędu pracy – jak go zorganizować?

Pracodawco, przedsiębiorco chcesz przyjąć osobę, którą przyuczysz do pracy na wybranym stanowisku w swojej firmie? Skorzystaj ze wsparcia oferowanego przez urzędy pracy. Wystarczy wykonać kilka prostych kroków, aby uzyskać pomoc. Podpowiadamy, jak to zrobić!

Staż jest jedną z form wsparcia oferowaną przez urzędy pracy, cieszącą się dużą popularnością zarówno wśród pracodawców, jak i zarejestrowanych bezrobotnych. Dla osoby poszukującej pracy pomaga zdobyć doświadczenie oraz stwarza możliwość podjęcia zatrudnienia, dla pracodawcy pozwala przyuczyć nowego pracownika bez ponoszenia kosztów. W przypadku osób młodych, do 30. roku życia, stażysta może nabierać doświadczenia nawet do 12 miesięcy przy finansowaniu przez urząd pracy.

Jak skorzystać z takiego wsparcia? O staż zawsze wnioskuje pracodawca, ale to również bezrobotny może pierwszy wykazać inicjatywę i znaleźć firmę, która złoży wniosek o organizację stażu dla niego.

Przed wypełnianiem dokumentów sprawdź, czy masz szansę

Na początku warto upewnić się, czy w ogóle mamy szansę otrzymać wsparcie, czy spełniamy warunki organizacji stażu. Rozpoczęcie starań od zapoznania się z regulaminem znacznie ułatwi pracę, ale też pozwoli zaoszczędzić czas i oszczędzi niepotrzebnych rozczarowań.

Zasady przyznawania staży oparte są na zapisach z ustawy, rozporządzenia oraz wewnętrznych regulaminach urzędów pracy. Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się wnikliwie z regulaminem. Znajdziesz tu odpowiedź na pytanie, czy w ogóle masz szansę zorganizować staż oraz informacje dotyczące wypełniania wniosku, niezbędnych załączników oraz terminów.

Pobierz wniosek

Aby zorganizować staż w ramach finansowania z urzędu pracy, musisz w pierwszej kolejności złożyć wniosek w urzędzie pracy, zgodnie z siedzibą lub oddziałem firmy. Aktualne dokumenty do pobrania – wniosek i zasady, można znaleźć na stronie internetowej danego urzędu lub w jego siedzibie. Tam też znajdziesz dodatkowe informacje i wskazówki.

Wypełnij wniosek i skompletuj dokumenty

Po zapoznaniu się z regulaminem wiesz już, czy spełniasz warunki, aby starać się o zorganizowanie stażu oraz w jaki sposób prawidłowo wypełnić wniosek. Na jego podstawie zapada decyzja o przyznaniu wsparcia, dlatego podejdź do wypełnienia go z niezwykłą dokładnością i cierpliwością. Skompletuj wszystkie, niezbędne dokumenty. Pamiętaj! Wniosek powinien być wypełniony czytelnie i zwierać dane Twojej firmy, dane dotyczące stanowisk pracy, na które osoby bezrobotne będą kierowane do odbycia stażu oraz program stażu. Upewnij się czy nie jest wymagane również zobowiązanie do zatrudnienia po odbytym stażu – na ogół jest to warunek konieczny dla pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

Złóż wniosek

Poprawnie wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami złóż w kancelarii lub miejscu do tego wyznaczonym we właściwym urzędzie pracy. Nie musisz robić tego osobiście, możesz go wysłać pocztą. Na jego rozpatrzenie urząd ma miesiąc. Najczęściej urzędy pracy zamieszczają informację o wynikach na swojej stronie internetowej oraz informują o tym klienta pisemnie.

Urząd dał zielone światło – podpisz umowę

Jeśli Twój wniosek został rozpatrzony pozytywnie, powinieneś zgłosić się do urzędu pracy w celu podpisania umowy i ustalenia szczegółów. Pamiętaj, zwlekanie ze zgłoszeniem się do urzędu może uniemożliwić Ci organizację stażu.

Podpisując umowę, zobowiązujesz się do zapewnienia należytej realizacji stażu, zgodnie z ustalonym programem.

„Zatrudnij” bezrobotnego

O tym, kogo przyjmiesz na staż, decydujesz sam. O wyborze kandydata możesz zadecydować już na etapie składania wniosku (we wniosku znajdziesz miejsce na podanie danych konkretnej osoby bezrobotnej) lub po jego rozpatrzeniu. Jeśli nie masz z góry upatrzonego kandydata, urząd będzie kierował na rozmowę kwalifikacyjną osoby, które spełniają wymagania określone przez Ciebie.

Pamiętaj! Stażysta przed rozpoczęciem pracy musi przejść badania lekarskie, tak jak w przypadku pracownika. Koszty takich badań, w zależności od regulaminu obowiązującego w danym urzędzie, może ponosić pracodawca lub urząd pracy.

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

NEWSLETTER

HUMAN RESOURCES
HOT NEWS

OSTATNIO DODANE
SOCIAL HR CORNER