Trendy w wynagradzaniu

Analiza najnowszych badań dotyczących trendów na rynku pracy prowadzi do podstawowego wniosku – rynek pracy w 2017 roku należeć będzie do wysoko wyspecjalizowanych pracowników. Według portalu Glassdor z opinią tą zgadza się aż 90% pracodawców. Jak wynika z najnowszych raportów firmy Xerox oraz WorldatWork, największym wyzwaniem dla pracodawców w 2017 roku będzie zatrzymanie kluczowych pracowników oraz przyciągnięcie najlepszych talentów w warunkach wzmożonej konkurencji. Poza rynkowym wynagrodzeniem drugim ważnym czynnikiem wpływającym na retencję pracowników będzie możliwość rozwoju w firmie.

Retencja kluczowa w 2017 roku

Badanie firmy Xerox – Compensation Planning for 2017, w którym wzięły udział 172 firmy ze Stanów Zjednoczonych wykazało, że głównym problemem, z którym będą musieli się zmierzyć w bieżącym roku jest zatrzymanie w firmie najlepszych pracowników. Jak pokazuje badanie WorldatWork retencja będzie również wyzwaniem dla organizacji z terenów całej Europy.

Pozyskanie i utrzymanie kluczowych pracowników to obszary, do których organizacje przywiązywać będą w 2017 roku jeszcze większą wagę. Działania pracodawców podejmowane będą w celu zachowania konkurencyjności. Poza wynagrodzeniem rynkowym (które zamierza zaoferować 37% pracodawców) drugim ważnym czynnikiem wpływającym na retencję pracowników będzie możliwość rozwoju w firmie. Zgodnie z deklaracjami respondentów badania Compensation Planning for 2017obszar ten będzie priorytetem dla ponad 60% firm.

Jak wykazało badanie portalu LinkedIn jedynie 15% pracowników jest usatysfakcjonowana ze swojej dotychczasowej pracy i nie zamierza z niej odejść. Pozostałe 85% może w każdej chwili opuścić swoją firmę. Organizacja ERE Media oszacowała koszty zastąpienia odchodzącego pracownika. Koszt zastąpienia pracownika początkującego to 30-50% jego średniej pensji. Koszt zastąpienia średniozaawansowanego pracownika to 150% jego wynagrodzenia, a zaawansowanego to aż 400%. Z przytoczonych powyżej faktów wynika, że zdecydowanie lepiej zatrzymać pracownika, niż szukać następcy.

Również według organizacji Roth Staffing Companies rok 2017 będzie należał do pracowników. Autorzy raportu na postawie badań opinii pracowników udzielili kilku porad, które pracodawcy walczący z retencją powinni wziąć pod uwagę w 2017 roku:

Pracodawcy planują podwyżki wynagrodzeń

Jak pokazuje większość badań pensja nie jest najważniejsza dla pracowników, ale jest ważnym elementem ich ogólnego zadowolenia z pracy. Według badania portalu Glassdoor, 35% pracowników zadeklarowało, że opuści swoją firmę, jeśli w ciągu 12 miesięcy nie otrzyma podwyżki. W związku z tym opinie większości ekspertów są jednoznaczne: aby utrzymać wysoką wydajność swoich pracowników w 2017 roku pracodawcy będą musieli płacić więcej. W tym celu większość z nich planuje dostosować stawki płac najlepszych pracowników do poziomu rynkowego. Jak pokazują badania, organizacje wciąż chętnie wyróżniają się wyższymi płacami na tle konkurencji (na przykład płacąc na poziomie górnego kwartyla), choć dostrzegają również znaczenie innych czynników.

Spodziewany wzrost gospodarczy w 2017 roku może mieć znaczący wpływ na budżety wynagrodzeń. Według większości publicznych i prywatnych instytucji, pracodawcy z terenu Ameryki Północnej planują podwyżki płacy zasadniczej na poziomie ok. 3%.Jest to stały trend, który w USA od 2013 roku oscyluje na poziomie zbliżonym do 3%. Stanowi wyraz spójnych, konsekwentnych i ostrożnych postaw pracodawców wobec podwyżek wynagrodzenia zasadniczego niepewność do perspektyw globalnej gospodarki związanej z niestabilnością rynków międzynarodowych.

Jak zaznaczają twórcy raportów, podwyżki będą silnie uzależnione od oceny efektywności pracowniczej. Dodatkowo, ocena wyników zwiększy zróżnicowanie płac. Według raportu Xerox 54% badanych firm stosować będzie pięciostopniowy system oceny wyników pracownika, co wpłynie na zwiększenie różnic w wynagrodzeniach.

Wciąż dużą rolę odgrywał będzie udział płacy zmiennej w stosunku do podstawy wynagrodzenia. Według Aon Hewitt udział płacy zmiennej w wynagrodzeniu całkowitym pozostanie na tym samym wysokim poziomie co w roku ubiegłym i wyniesie 12,8%. Udział płacy zmiennej zwiększa się wraz z kolejnymi szczeblami zarządzania. WorldatWork prognozuje, że w przypadku pracowników na stanowiskach kierowniczych przeciętnie 35% pensji stanowić będzie wynagrodzenie zmienne.

Z badania Compensation Planning for 2017wynika również, że 20% firm planuje zastosować większe podwyżki w takich branżach jak technologia informatyczna czy inżynieria. Według WorldatWork branża telekomunikacyjna planuje najwyższe podwyżki wynagrodzeń, które mają wynieść 3,7%. Z raportu wynika również, że wynagrodzenia wzrosną najbardziej w mniejszych przedsiębiorstwach zatrudniających do 499 pracowników (3,3%). Ponadto, zgodnie z badaniem firmy Xerox, większość badanych firm planuje różnicować wzrost wynagrodzeń biorąc pod uwagę lokalizację przedsiębiorstwa. Głównym kryterium branym pod uwagę będą lokalne koszty pracy (47% respondentów).Ponadto, według WorldatWork pracodawcy którzy w 2016 roku przyznali podwyżki niższe niż 3% w 2017 będą musieli przyznać je już w wysokości 5%.

Komunikacja

Respondenci badania firmy Xerox dostrzegają duże znaczenie procesu komunikacji przy wynagradzaniu swoich pracowników. Jak zaznaczyli autorzy badania dostarczanie tego typu informacji pomaga pracownikom zrozumieć ich wpływ na wysokość wynagrodzeń. Pozwala im również określić ich wkład w działanie całej organizacji.

Do najważniejszych obszarów należeć będą:

  1. informowanie pracowników o całkowitej wartości łącznych korzyści z pracy, tzw. Total Reward Statement (69% badanych),
  2. dzielenie się z pracownikami filozofią i strategią wynagradzania, która obowiązuje w danej firmie (64% badanych),
  3. dostarczanie informacji o bieżących wynikach organizacji mających wpływ na wynagrodzenia (59%).

Kandydaci bierni

2017 rok będzie należał do wysoko wykwalifikowanych kandydatów, o których pracodawcy w warunkach wzmożonej konkurencji będą musieli bardziej rywalizować. Jak zaznaczają autorzy najnowszych raportów, pracodawcy swoją uwagę powinni skupić na tzw. „kandydatach biernych”. Są to zatrudnione osoby nie poszukujące aktywnie nowej pracy, ale które są gotowe zmienić dotychczasowe stanowisko jeśli otrzymają korzystniejszą ofertę .Zwraca się uwagę na potrzebę szybkiego podejmowania działań przez pracodawców, ze względu na dużą ilość ofert, które ci pracownicy otrzymują.

Z Raportu firmy Robert Half wynika, że dla 68% pracodawców w 2017 roku ważnym wyzwaniem będzie przyciągnięcie pracowników z unikalnymi umiejętnościami. Pracodawcy coraz większy nacisk kładą na potrzebę edukacji. Szczególnie w branży IT, gdzie ponad 95% ofert pracy skierowanych jest do osób posiadających wyższe wykształcenie.

Według ekspertów Xerox większe znaczenie nabierze premia rekomendacyjna, wypłacana za polecenie kandydata do pracy, która wahać się będzie w przedziale od 500 USD do nawet 1 750 USD w przypadku stanowisk kierowniczych.

Specjaliści zajmujący się rynkiem pracy, zwracają również uwagę na ważną rolę social mediów w 2017 roku. Pracodawcy, aby przyciągać największe talenty, powinni aktywnie budować wizerunek atrakcyjnego pracodawcy w sieci. Powinni uzmysłowić sobie, iż nie jest to chwilowy trend, ale nieunikniona zmiana sposobu komunikacji oraz pozyskiwania i przetwarzania informacji, w tym również danych o pracy i pracodawcach.

Źródło: Karolina Jurczak Sedlak & Sedlak

Bibliografia:

1.     WorldatWork, 2016-2017 Salary Budget Survey, https://salarybudgetsurvey.s3.amazonaws.com/2016SBSExecutiveReport.pdf

2.     http://www.youtern.com/thesavvyintern/index.php/2016/12/26/2017-salary-trends-candidate-infographic/

3.     https://www.shrm.org/ResourcesAndTools/hr-topics/compensation/Pages/pay-budgets-retention.aspx

4.     https://www.shrm.org/ResourcesAndTools/hr-topics/compensation/Pages/salary-budgets-2017.aspx

5.     https://www.roberthalf.ae/salary-guide

6.     https://www.roberthalf.com/sites/default/files/Media_Root/images/rht-pdfs/rht_0916_ig_sg2017-trends_nam_eng.pdf

7.     http://money.usnews.com/careers/articles/2016-12-29/5-employee-benefits-trends-to-watch-in-2017

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

NEWSLETTER

HUMAN RESOURCES
HOT NEWS

OSTATNIO DODANE
SOCIAL HR CORNER