Utrata całego zasiłku chorobowego

Utrata całego zasiłku chorobowego

Pracownik wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres niezdolności do pracy. 

W sprawie prowadzonej dla jednego z naszych klientów sąd II Instancji podzielił naszą argumentację, że w przypadku stwierdzenia nadużycia zwolnienia lekarskiego przez pracownika, zasiłek powinien podlegać utracie za cały okres niezdolności do pracy, a nie tylko za okres tego zwolnienia ZUS ZLA (tzw. L4), które zostało zakwestionowane.

W przeciwnym wypadku promuje się tych pracowników, którzy okres niezdolności dzielą na wiele mniejszych okresów objętych poszczególnymi zaświadczeniami lekarskimi. Taka wykładnia ułatwia również dochodzenie zwrotu wynagrodzenia chorobowego, jeżeli nie było przerwy między okresem wynagrodzenia chorobowego, a okresem zasiłku chorobowego.

Liczymy, że wyrok ten będzie początkiem zmiany linii orzeczniczej w tym zakresie. Zgodnie bowiem z przeważającym dotychczas orzecznictwem, pracownik tracił prawo do zasiłku chorobowego, ale jedynie za tę część okresu niezdolności, która była objęta jednym zaświadczeniem lekarskim ZUS ZLA, co do którego zostało stwierdzone nadużycie.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

NEWSLETTER

HUMAN RESOURCES
HOT NEWS

OSTATNIO DODANE
SOCIAL HR CORNER