• Artykułów
  AUTHOR

  Magdalena Stalpińska

  Prowadzi mediacje cywilne, prawa pracy, gospodarcze oraz w sporach zbiorowych. Jest mediatorem w Warszawskim Centrum Mediacji oraz w Fundacji Rozwoju Mediacji. Współpracuje z Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji UW, od 2010 jest wpisana na listę mediatorów prowadzoną przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Magister historii oraz absolwentka Podyplomowych Studiów Negocjacji i Mediacji oraz Innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2010). W 2013 roku ukończyła szkolenie dla mediatorów w sporach zbiorowych organizowane przez Organizację Pracodawców RP w ramach projektu „Mediator pilnie poszukiwany” (116 godzin).

  Posiada wieloletnie doświadczenie menadżerskie w pracy w przedsiębiorstwach różnych branż i wielkości. Od 20 lat pracuje na stanowisku dyrektora personalnego w międzynarodowych korporacjach. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu dialogu z partnerami społecznymi i zarządzaniu relacjami zbiorowymi, w tym – prowadzeniu rokowań i negocjacji zbiorowych, mediacji i rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Pełniła wiodącą rolę w obszarze HR w dwóch dużych procesach restrukturyzacyjnych będących wynikiem akwizycji.

  Jako Compliance Officer w spółce Real należącej do Grupy METRO odpowiadała za wdrożenie obowiązujących w koncernie wytycznych i standardów umożliwiających w każdych okolicznościach postępowanie zgodne z przyjętymi wewnętrznie zasadami oraz obowiązującym prawem. Współpracuje z organizacjami biznesowymi w wypracowywaniu systemów zarządzania konfliktami. Zaangażowana w popularyzowanie idei mediacji w środowisku pracy między innymi poprzez publikacje w branżowych czasopismach i prezentacje w ramach konferencji tematycznych.

  Skąd czerpała Pani wiedzę i wzorce HR na początku swojej kariery?

  Polskie Stowarzyszenie Zarzadzania Kadrami założone w 1994 r. przez pionierów HR, tj. dyrektorów personalnych w międzynarodowych firmach było dla nas wszystkich najważniejszym miejscem wymiany doświadczeń oraz unikalnych w owym czasie szkoleń organizowanych często z pomocą bardziej doświadczonych kolegów z organizacji niemieckich, brytyjskich czy węgierskich.

  Czy wraz z doświadczeniem zmieniło się Pani spojrzenie na HR?

  Jak chyba każdego początkującego HR-owca początkowo fascynowały mnie narzędzia, niewiele było doświadczeń praktycznych zatem wszystkiego chciałam spróbować. Z drugiej strony, często w firmach HR po prostu nie istniał także wszelkie działania zgodne z wiedzą hr-ową były w tym czasie pionierskie. Dzisiaj podchodzę do istniejącego i stale rozwijanego arsenału narzędzi HR z większą rezerwą, wiem, że najważniejsze jest to, by były dopasowane do kultury organizacyjnej i konsekwentnie wdrażane.

  Jaki był najciekawszy projekt HR, w którym Pani uczestniczyła?

  Przejęcie w listopadzie 2006 roku hipermarketów Geant. Była to jedna z największych w owym czasie akwizycji. Po przejęciu ok. 6 tysięcy pracowników Real liczył ponad 13 tysięcy zatrudnionych. Powstała zupełnie nowa firma. Wielu pracowników. którzy wcześniej pracowali w Geant zajęli z czasem pozycje w top management.

  Jest Pani związana z branżą HR już kilkanaście lat. Jak oceniłaby Pani zmiany w strategiach HR-owych na przestrzeni tego czasu?

  Wysoka pozycja HR w firmach jest dziś niekwestionowana. Trochę gorzej jest w małych i średnich firmach, ale myślę, że chociażby ze względu na demografię i potrzebę sukcesji w firmach rodzinnych proces powszechnych zmian i w tym obszarze właśnie się zaczyna.

  Real to firma wielokrotnie nagradzana za innowacyjną politykę personalną. Co uznaje Pani za swój największy sukces?

  Jak już wspomniałam, najważniejszy projekt w moim życiu zawodowym to przejęcie i integracja z Geant. Za ten projekt otrzymaliśmy nagrodę w prestiżowym konkursie organizowanym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

  Co poradziłaby Pani adeptom zawodu HR-owca?

  Od lat wiele młodych ludzi wybiera ścieżkę kariery w dziale personalnym. To wspaniale, że nie zabraknie nowych sił, nowych pomysłów. Przed nami wiele zmian w dzisiejszej rzeczywistości firmowej. HR-owiec powinien być przede wszystkim facilitatorem i mediatorem w swoim środowisku pracy, które staje się coraz bardziej skomplikowane i stresujące dla większości pracowników.

  Wybitny człowiek, którego jednak nie chciałabym zatrudnić, to…

  Wybitny człowiek, którego jednak nie chciałabym zatrudnić, to Bill Gates. Podobno był tyranem dla swoich współpracowników.

PUBLIKACJE AUTORA

NEWSLETTER

HUMAN RESOURCES
HOT NEWS

OSTATNIO DODANE
SOCIAL HR CORNER