Wspólne postanowienia noworoczne pracownika i pracodawcy

Wspólne postanowienia noworoczne pracownika i pracodawcy

Przełom roku to idealny czas na stworzenie listy noworocznych postanowień. U wielu osób, na szczycie tej listy jest deklaracja dotycząca zmiany pracy. Jak wynika z raportu Evolution of Work 2.0. aż 2/3 pracowników jest otwartych na zmianę swojej dotychczasowej sytuacji zawodowej. Powodów jest wiele np. chęć zmiany warunków zatrudnienia, poszukiwanie przyjaznej atmosfery w pracy, czy możliwości rozwoju. Wobec tego jakie postanowienia noworoczne powinny znaleźć się w tym roku na liście pracodawców?

Co doskwiera pracownikom?

Raport „Evolution of Work 2.0.” poświęcony m.in. zagadnieniu lojalności pracowników w miejscu pracy, przygotowany przez ADP Research Institute pokazuje rozdźwięk w postrzeganiu rynku pracy przez pracodawców i pracowników, w takich kwestiach jak zarządzanie talentami, rekrutacja
i utrzymanie pracowników oraz wydajność organizacji. Wyniki raportu wykazały, że pracownicy cenią dobrą atmosferę w pracy i  relacje zarówno z przełożonym jak i współpracownikami (30% badanych uznało ten argument za najważniejszy). Równie istotna jest równowaga między życiem prywatnym a pracą (dla 28% to liczy się najbardziej). Podejmując więc noworoczne postanowienia dot. zmiany pracy biorą pod uwagę nie tylko wynagrodzenie, które nadal jest kluczową motywacją do zmian. Pracownicy mają sceptyczne podejście do swoich pracodawców w wielu dziedzinach zarządzania, jednak najbardziej doskwiera im brak indywidualnego traktowania i zrozumienia ich osobistych potrzeb. Uczucie docenienia jest czynnikiem satysfakcji z pracy oraz kwestią, w której pracodawcy mogą się znacznie poprawić.

Na co zwracają uwagę pracodawcy?

Pracodawcy zdają sobie sprawę z wielu bolączek pracowników, jednak w dużej mierze źle oszacowują skalę, w której występują. Różnice w podejściu obu tych grup są przede wszystkim związane odmiennymi celami. Pracodawcy skupiają się na skali makro, szerokim obrazie działalności firmy a nie codzienności każdego z pracowników. Chociaż zatrudniający uznają, że zarządzanie wydajnością i planowanie kariery będą czynnikami o największym znaczeniu w zarządzaniu w najbliższej przyszłości, to pracownicy i tak są sceptycznie nastawieni do tych obietnic. Przykładowo pracodawcy żyją w przekonaniu, że oferują swoim pracownikom wyraźnie nakreślony plan rozwoju (tak uważa 68% z nich). Pracownicy są jednak odmiennego zdania. Jedynie 40% pracowników w Europie przyznaje, że ma szanse na rozwój w swojej firmie.

Jak polepszyć sytuację obu stron?

Postanowienia noworoczne pracodawców i pracowników powinny znaleźć wspólny mianownik. Cele obu stron są tak samo istotne. Poniżej znajdują się trzy podstawowe założenia, które mogą pomóc zrealizować te cele:

Zrozumienie
Po pierwsze obie grupy powinny postarać się zrozumieć siebie nawzajem. Pracownicy chcąc być częścią organizacji, mogą bardziej wnikać w plany firmy na przyszłość. Wiedza dotycząca planów firmy, jej rozwoju z pewnością przełoży się na poczucie, że są częścią ważnych przedsięwzięć, na które wpływ ma ich praca. Pracodawcy natomiast powinni więcej uwagi poświęcić pracy „tu i teraz”, wsłuchując się w codzienne potrzeby pracowników.

Zmiana
Drugie dobre postanowienie to działanie. Nie sztuką jest zrozumieć gdzie leży problem. Sztuką jest podjęcie realnych kroków, na rzecz poprawy sytuacji obu stron. Jeżeli pracownicy sygnalizują, że nie mają pełnej wiedzy dot. możliwości rozwoju czy awansów wewnątrz firmy, to czas zastanowić się nad wprowadzeniem nowych zasad komunikacji wewnętrznej. W drugą stronę, pracownicy powinni jasno komunikować, czego oczekują od swoich pracodawców. Z pewnością łatwiej będzie znaleźć platformę porozumienia między nimi. Ważne jest, aby podjęte działania zostały ujęte w kanon obowiązujących zasad np. w strategii firmy. Ważną rolę w tym miejscu odgrywają również działy HR.

Zaangażowanie
Ostatnim wspólnym postanowieniem jest zaangażowanie. Aby podjęte działania nie były jedynie noworocznym przebłyskiem, należy w pełni zaangażować się w nowe procesy. Zmiany w firmie mogą spowodować chwilową dezorientację, jednak w dalszej perspektywie z pewnością będą mieć pozytywne skutki. Pracownicy, którzy szczerze utożsamiają się z firmą odczuwają prawdziwą satysfakcję z pracy. Natomiast pracodawcy, którzy wierzą w lojalność swoich pracowników rozwijają z powodzeniem swoje firmy. Wszystko razem przekłada się na dalszy, wspólny sukces.

Czy zawodowe postanowienia noworoczne mają moc?

Rynek pracy nieustannie się zmienia. Cały 2017 rok, a w szczególności ostatnie miesiące wykazały, że pracownicy czują się pewnie w swoich miejscach pracy. Niedobór kandydatów do pracy i relatywnie niskie bezrobocie jeszcze bardziej niż dotychczas zaostrzyło walkę o pracownika. W tym roku rynek pracy sprzyja i motywuje do podejmowania odważnych decyzji zawodowych. Z kolei naukowo udowodnione jest, ze grudzień to miesiąc, w którym najczęściej podejmujemy decyzje o zmianach. Mimo, iż największą trudnością jest wytrwanie w nowych postanowieniach, to dla części z nas jest to moment na refleksję o swojej przyszłości w pracy.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

NEWSLETTER

HUMAN RESOURCES
HOT NEWS

OSTATNIO DODANE
SOCIAL HR CORNER